Author: CryptoPete

“éter dolování nanopool”

“éter dolování nanopool”

(2) Žadatel předloží stavebnímu úřadu návrh veřejnoprávní smlouvy, který obsahuje kromě označení smluvních stran náležitosti výroku územního rozhodnutí, včetně všech údajů a podmínek vyplývajících ze závazných stanovisek dotčených orgánů a odůvodnění souladu s požadavky § 90. Žadatel v návrhu veřejnoprávní smlouvy uvede osoby, které by byly účastníky územního řízení. K návrhu připojí dokumentaci v rozsahu …

+ Read More

“ethereum mining windows 10 amd ethereum mining hashrate gpu best”

“ethereum mining windows 10 amd ethereum mining hashrate gpu best”

With this setup, you’d find on average around 0.5Eth per month. This will change depending on the Ethereum Mining Difficulty, you can use the website WhatToMine to make calculations of your earnings or find other profitable coins to mine. Ethereum mining can be incredibly lucrative, if you have the proper hardware to do it. You …

+ Read More

“éterum těžba zisková 2018”

“éterum těžba zisková 2018”

Sousední galaxie Andromeda vznikla podle astronomů v masivní kolizi dvou menších galaxií před více než 3 miliardami let. V této době už existovala naše vlastní planeta, která se zrodila více než o miliardu let dříve. Touto teorií si francouzští a čínští vědci vysvětlují pozorované chování některých hvězd, které rotují v opačném směru kolem jádra galaxie …

+ Read More

“ethereum hornictví hardware minimum”

“ethereum hornictví hardware minimum”

COBRA – OK. Za prvé, tam byl masivní implantace přes plazmovou éterické skalární technologie. Za druhé, tam bylo hodně implantátů distribuovány po celém světě prostřednictvím očkování programů s biočipů. Tam byl také určitý počet typu MiLAB zkušeností, kde byly pořízeny do podzemních základnách a implantovaných fyzicky po traumatu vychází mysl programování zasedání. Podpora zaměstnanosti uchazečů ze skupin ohrožených …

+ Read More

“采用gtx 1060的以太坊采矿 最好”

“采用gtx 1060的以太坊采矿 最好”

       3月7日,美国证券交易委员会(“SEC”) 的声明,针对潜在的非法交易数字资产的网上平台,可以说是一石激起千层浪。SEC明确说明,现在网上交易平台,已经是一种很流行的买卖数字资产的方式,包括一些通过Initial CoinOfferings (“ICO”) 的货币。这些平台通常宣称可以让投资者快速的买卖数字资产。很多这些平台把买家和卖家都聚到一个地方,然后提供给投资者能够访问显示定单的自动化系统,执行交易并提供交易数据。许多这些平台提供了一种交易资产的机制,已经是属于联邦证券法下“证券”的定义之下了。如果一个平台提供证券数字资产交易,并按照联邦证券法的定义是作为“交易所”运营,那么该平台必须在SEC注册为全国证券交易所或符合免于注册的要求。管理注册国家证券交易所和豁免市场的联邦监管框架旨在保护投资者并防止欺诈和操纵交易行为。此申明的原文链接在此: https://www.sec.gov/news/public-statement/enforcement-tm-statement-potentially-unlawful-online-platforms-trading?from=groupmessage&isappinstalled=0这里定义的交易所的特点:把人集中在一个固定地点,列出有价格的订单,执行交易,并提供交割信息。对交易所的管理,一般也集中在这些要点:谁可以下单,订单如何展示,执行的规则,交割信息里面必须包括的信息。市场的流动性由交易所提供,交易所有义务作为客户交易的对家。对应容易混淆的是柜台OTC交易,OTC交易是一个无中心流动性提供方的交易平台,多个做市商提供流动性,即成为客户交易对家,他们也可以停止成为流动性提供方。目前在美国由FINRA维护一个全国范围类的信息系统, 持照从业人员必须在规定时间内上报成交的OTC交易信息。这里必须知道成为一个交易所是非常困难的,不是技术和资金,而是合规和管理上。一般都要求持证管理人员,并且通过背景调查,指纹采集,同时也不能是bad actor。如果一个企业或则相关的管理人员在美国涉及ICO的发行和销售中有违反证券法的行为,可能会定义于bad actor而无法通过合规。 同时SEC也给出了一些对于投资者的指导性意见。比如,投资者应该首先查看此交易平台是否有跟SEC注册,比如是否是国家证券交易所,替代交易系统(ATS),或者是券商(Broker-Dealer)。这里提到了ATS,SEC网上也有列出全部的ATS:https://www.sec.gov/foia/docs/atslist.htm。 并不是任何企业都可以申请ATS业务,目前规定为证券公司Broker Dealer才可以。美国所有的券商均是FINRA的会员。例如Overstock前期大举收购Broker Dealer with ATS license的布局,另一个如Salt Lending招聘有经验的证券执照管理人员。无论ATS还是Broker Dealer,管理人员和证券相关工作人员必须是FINRA registeredbroker dealer。 也并不是任何Broker Dealer都可以从事任何证券业务,大部分券商会向FINRA披露他们的主要商业活动,如果改动,FINRA会考察申请Broker Dealer的管理人员资格,经验,公司管理手册等多方面。按照以前的经验,每段时间SEC/FINRA会列出当前监管重点,现在毫无疑问 ICO的相关业务为监管重点。这个时候,申请相关业务的流程会非常慢。 SEC也特别指出,许多在线交易平台给投资者看来是SEC注册和受监管的市场误导,然而实际并不是。许多平台称自己为“交易所”,这可能会给投资者造成误解,认为他们受到监管或符合国家证券交易所的监管标准。虽然其中一些平台声称使用严格的标准仅选择高质量的数字资产进行交易,但SEC并未审查这些标准或平台选择的数字资产,而所谓的标准不应等同于该列表国家证券交易所标准。同样,SEC也没有审查这些平台所使用的交易协议,这些协议决定了订单如何交互和执行,并且所有用户对平台交易服务的访问可能并不一样。再次,投资者不应该假设交易协议符合美国证券交易委员会注册的国家证券交易所的标准。最后,这些平台中的许多平台给人的印象是,它们通过提供更新出价的订单并询问关于系统执行的定价和数据来执行类似交换的功能,但是没有理由相信这些信息具有相同的完整性是如国家证券交易所提供的那样。 下面就是SEC给出的一些判断标准:    ●     你在这个平台上交易证券吗?如果是这样,该平台是否被注册为国家证券交易所?    ●     平台是否作为ATS运行?如果是这样,ATS是否注册为券商,并已向美国证券交易委员会提交了ATS表格?    ●     FINRA的BrokerCheck®中是否有关于运营该平台的任何个人或公司的信息?    ●     平台如何选择数字资产进行交易?    ●     谁可以在这个平台上交易?    ●     这个平台交易的protocols是什么?    ●     这个平台交易的价格是怎么设定的?    ●     这个平台上面的使用者是否都被同等对待?  …

“ethereum dolování těžby”

“ethereum dolování těžby”

Myslím, že je na čase udělat si malou odchylku od obchodních strategií a můžeme se podívat na to, co vás čeká při otevírání obchodního účtu pro obchodování binárních opcí. Ač se to na první pohled nezdá, mnoho nových obchodníků jsou někdy zaskočeni tím, že brokeři binárních opcí po nich vyžadují vcelku podrobné informace. V tomto …

+ Read More

“ethereum miner mac os”

“ethereum miner mac os”

The Free Thought Project hlásí: Střely Tomahawk vyrábí společnost, kterou většina lidí zná, Raytheon.Podle webové stránky Raytheonu: „Dnešní křižující střela Tomahawk Block IV může kroužit hodiny, neustále na povel měnit kurz a vysílá řídícím obrázky svého cíle přes půl světa, než zasáhne s bodovou přesností. Tomahawky lze odpalovat z lodí nebo z ponorek a mohou …

+ Read More

“ethereum采矿每天 最好”

“ethereum采矿每天 最好”

数字货币以及区块链各路资源大盘点。Bitcoin.com(https://news.bitcoin.com)——数字货币全球资讯。99 Bitcoins(https://99bitcoins.com)——针对非技术读者的最大数字货币媒体。Coin Spectator(https://coinspectator.com)—— 数字货币、比特币、区块链新闻收集汇总。Bithumb(https://www.bithumb.com)——又一韩国大型数字货币交易平台,可见韩国人民对与数字货币爱得深沉。Bitcoin Forks – 比特币所有分叉的可视化。 HIVE的支持者包括了矿业大亨弗兰克-古斯塔和弗兰克-福尔摩斯。古斯塔于2000年创办了Goldcorp公司,该公司的市值目前为近110亿美元,是世界上最大的金矿开采商之一。他还是世界上最大的白银和黄金开采公司Wheaton Precious Metals Corp. 的掌舵人。福尔摩斯则是US Global Investors机构的首席执行官,该机构的在管资产达到26亿美元,是最顶尖的贵金属基金之一。他们两人都是HIVE的后盾,而福尔摩斯还是HIVE的董事长。两人都热衷于黄金,因为黄金总是黄金,但是他们也没有过时。比特币潜力巨大,他们不想跟不上时代。 以太坊(Ethereum ETH)挖矿教程前几天写了篇文章《从零开始搭建显卡矿机》,现在矿机有了,不挖点儿啥,似乎不太合适。安装MetaMask钱包插件。现在,你已经拥有了一个钱包地址,向矿池提供这个地址,矿池就会把收益支付给你了。注意把其中的“钱包地址”替换为你自己生成的钱包地址,“矿机名称”随意设置,用来在矿池的Web页面中区分不同矿机。进入矿池首页,在右上角输入你的钱包地址并回车,就可以看到你的矿机状态和收益了。 作为一个企业,最好的选择就是追随最长链。支持所有区块链将使你的客户感到困惑,引起客户服务问题。因为客户不小心给你发送了分叉前币(prefork coin), 你可能被要求将一种分裂币退到他们并不打算用来支付的分叉链上。不同于交易所,支持小算力链不会产生额外的利润,像交易所可以要求更多的交易费。支持小算力链只是你的业务的净成本,但是如果出于意识形态的原因,你想要支持两条区块链,那么请参考交易所注意事项那一章来保持币分离。一个建议是运行每个分支链上的客户节点,这让你能看到其他链上所有交易。这有利于保证客户的满意度,万一客户无意中使用了错误的币进行支付,然后又需要进行退款。这对于企业的支付处理业务来说是必要的。 在比特币社区,大家都极力主张自己的扩容方案,甚至不惜以牺牲系统广泛的共识或妥协为代价,自比特币诞生以来,目前是比特币分叉过程中发生分裂的风险最高的。目前有一件事情是可以肯定的,比特币扩容方案的僵局一直持续下去的话,那么唯一的结果就是我们无法实现比特币扩容。从这个意义上来说,尽管有些不公平,但是对于所有的成员来说,进行分叉后分裂是最好的结果。本文在比特币要进行分叉分裂的假设下,试图说明企业和用户在比特币区块链上进行分叉分裂的技术处理方式,以及如何管理比特币区块。 你在疯狂炒币割韭菜的同时,卖镰刀的人也在悄悄地看着你。一直以来,世界各地著名的虚拟货币交易中心频频遭遇黑客的攻击,不时传出用户账户被盗、用户数据泄露、比特币损失惨重等事件。然而,昨夜发生的一场事件让我们不但将视角转向币圈的这类虚拟货币交易平台,且同时开始重新审视它们背后存在的真实利益群体。“虚拟货币一开始被认为是纸币,后来被解释为金币,再后来演变成商品,最后才发现原来是股票期货性质……97金融危机再次完美上演,只是这次谁都可以当黑客版索罗斯。”一位网友评论。一场“突如其来”的黑客攻击北京时间3月7日深夜,据多名网友通过reddit、Twitter等网站爆料称,全球第二大虚拟货币交易平台币安(Binance)出现系统故障,具体表现为多名投资者发现自己的账户被黑客入侵,其账户内的虚拟货币在不知情的情况下以市价被卖出换成比特币,涉币种类超过20个。随后,黑客将被盗账户中所持的比特币全部高价买入另一种币VIA,导致VIA市价瞬间被拉高110倍。Coinmarketcap追踪数据显示,在7日截至23点35分左右不到一小时内,VIA的交易价由不足3美元飙升到接近7美元,翻了两倍多。截止北京时间8日13时48分,VIA币24小时内涨幅高达35.29%。然而,诡谲的是,黑客的攻击行为到此为止了。这些被盗账户里的资金并没有被黑客提走。其实,币安也注意到了异常情况,并立即暂停了所有币种的提现。深夜2点半左右,币安创始人赵长鹏在Twitter上发言称,“资金一切安全,黑客未劫走资金。”看起来,这像是黑客的一场恶作剧。币安方面回复称:一些用户报称个人资金出现问题,我们正在调查。目前只可以确认,受害者有注册过的API密钥。没有迹象显示币安平台被黑客侵入。只影响了部分用户,正在调查根本原因。用户无需更换密码。(暗示币安碰到的是技术故障,不是黑客攻击。)然而,事情或许并没有想象的那么简单。区块律动BlockBeats认为,“早有预谋的黑客当然会想到交易所会立即停止所有账户提现来挽回损失,所以他们来了一出‘声东击西’,攻击币安,但最大的利润并不从币安上获取。而是来自于:之前在全世界各个交易所上早就挂出的‘数字货币和代币做空单’。”事情的发展也确实如此,币安被盗消息传出后,大量虚拟货币被按市价抛售,一些不明真相的散户也加入了恐慌性抛售。随后,包括币安、火币在内的虚拟货币平台全面暴跌,比特币、以太坊等主流货币跌幅均超过5%。币安BTC/USDT交易也出现大量卖单,其中BTC竟一度跌破10000美元。所以,黑客需要的并非将盗取账户的VIA再高价卖出,换成比特币,分散到安全的账户提现,而是,通过将某一种或多种虚拟货币做空,利用交易平台进行的金融市场进行套现。甚至有国内网友回帖,称这是一起“自导自演”的事件,币安才是实际获利方……“还有可能根本就不存在黑客,而是那些用交易机器人的大户“自导自演”自己账号被盗,然后反手去其他平台做空。这种操作,你只用集合足够多的币就行,用一万个比特币能赚几十万个比特币。”随后,币安联合创始人何一在接受寻找中国创客采访时进行了回应:“首先,在整个(币安)交易平台出现的历史上,还是第一次出现平台受到大规模攻击,因为币安的安全壁垒高,所以一个币都没有丢。其次,尽管一个币都没有丢,币安在短时间内还是被“黑出翔”。币安没必要以摧毁自己的信誉去做营销,更不会动用平台账号去坐庄,发布和传播这种言论的网友都没有经过深思熟虑。再次,国内声讨之声空前壮大,一则之前(币安)拒绝上很多国内的币,得罪人太多;二则某些自媒体为了红而编撰故事;三则(虚拟)币价跌总要有人来背锅。最后,涉及账号没有一个在亚洲地区,和钓鱼网站投放渠道在海外有关。”假如像币安所言,是用户登录钓鱼网站所致,那么用户本身需要对此承担一定的责任。只是,不管这次币安是否受到攻击,攻击的原因又是什么,还是暴露了虚拟货币以及交易平台的各种问题。正如,虚拟货币建立的本身是“共识机制”,一旦市场失去了信心,该币种遭遇的将是毁灭性打击。直到现在,针对这一事件币安黑客攻击风波,众说纷纭,尚无一定论。对此,CSDN特别邀请了业界顶尖的安全专家,请他们对该事件进行简单评价。为了尽可能传达无误,以QA的方式呈现给大家。段钢:看雪科技创始人及CEO,看雪学院创始人和运营管理者,信息安全领域知名作者,长期致力于信息安全技术研究。范渊:杭州安恒信息技术股份有限公司董事长及总裁,浙江省科协副主席。杨超:数字化资本执行董事,密码学爱好者,投资过多个区块链早期项目,能源区块链实验室早期参与者,工业和能源行业信息化推动者,曾供职于国资委下属海外资产管理公司。1. 通过影响像币安这种中心化交易所的信息背书,来影响其他交易所。这是否侧面印证了如今的虚拟货币并非如人所述的“去中心化”?段钢:首先明确下概念,去中心化指的是“区块链账本”是去中心化的,“中心化”的只是交易所。随着虚拟货币影响的扩大,使用场景的增多,使用规模的增大,中心化交易所的操纵越来越困难。但这同时也提醒我们:真正去中心化的交易所才是大势所趋。范渊:虚拟货币通过去中心化联系,但由于交易方便等因素,很多交易平台并没有真正的去中心化,而是原来去中心化的虚拟货币部分环节又变成了中心化,尽管这块发展迅速,但安全能力并没有跟上。杨超:首先,现在大部分交易所都是中心化的,主要考虑的是降低交易费产生成本,内部账户撮合交易是相对稳定价格的一种手段。第二,去中心化交易所的安全性其实也没有一个运营认定,“去中心化就是安全的”其实只是依赖在理论层面,更多的是合理的验证节点选出机制和合理的钱包管理更为重要。我们看到部分欧洲的交易所其实正在做跨交易所的撮合交易系统,这个我和孟岩老师(CSDN副总裁)曾经讨论联盟链“交易所联盟”的机制比较像。2. 当前,区块链在互联网金融领域应用最为广泛,却以币圈的乱局为代表。此次黑客攻击不仅手段高超,且还具有一定的组织协作,通过做空市场以赚取利益,对此您如何评价?段钢:是不是黑客攻击尚无定论,而且也无从追究。从这次攻击来看,交易所的风控和安全,是中心化交易所重中之重。此次的黑客事件跟2014年的MtGox事件相比只是小儿科,乃是由黑客钓鱼钓到的少数账户,币又转不出去,巧妙通过API Key来自动化交易,操纵市场行情。范渊:总的来说,非常有意思,可以看出组织精密。不少人听到“去中心化”就热血沸腾,这次攻击也非常形象地展现了去中心化模型里的安全风险和混合新型利用。杨超:对于这个“黑客攻击事件”来说,我觉得方式方法有待讨论,是否实际有“黑客”攻击还是需要看币安团队的认定与分析。此外,交易所托管冷钱包的管理方法实际上很重要,而做空市场的复杂度,还是需要多家被做空交易所通过KYC系统来判断是否存在恶意做空的事实,协调相关执法机构;而通过交易所消息或者通过特定群体(如媒体)的方式做空,其是相当恶劣的手法。3. 币安在 Reddit 确认此次账号被盗与 API有关,但否认币安用户账户被盗。那么您认为币安交易平台进行的安全防护是否存在哪些不到位之处?如何从技术手段或金融手段进行安全防护呢?段钢:安全防护是中心化交易所自身需要加强提高的重点。例如,API Key的泄漏方式比较多,像官方被攻击,或是一些散户中了木马,还有一些第三方的自动化交易平台被攻击,或是人为的泄漏等。总的来说,安全防护方面是达不到金融级别安全的。但更重要的是透明和公平性,我觉得这个问题除了用去中心化交易所来替代别无选择。范渊:很显然,安全能力并没有跟上,传统安全的安全问题如web漏洞、系统漏洞、接口漏洞仍然存在,同时又引入了新的虚拟货币的安全问题,如身份验证等。所以,在这种情况下需要针对虚拟货币的交易系统做更多的安全保障,除了传统安全防护以外,还需要对交易所的数据进行更强的加密和隔离。4. 目前全球数字货币受此影响正持续下跌,对此次事件的后续影响,您会有哪些预期呢?段钢:虚拟货币的行情仍然是被少数巨头操纵的,所以不要期望一些量化策略,或是波段来套利。任何事件对虚拟货币和区块链技术都是个考验,但同时也提供了机会,短期影响的是汇率模型,长期更激励有志于从事区块链技术和应用推广的人在去中心化的道路上前行。范渊:这次事件肯定会有持续的影响,也会给很多人以警醒。我们也会专门分享这方面的知识和预警。虚拟货币的交易具备匿名性,这个是优势,但对于监管也产生了很多不利的因素,除非可以通过更先进的技术解决这个问题,否则这块也会长期被黑产利用。杨超:我现在愈发希望,多家交易所能够共同协作,形成介于去中心化与中心化交易所的混合融合的“交易所联盟”,提高撮合交易效率的同时,最大化地保证交易所用户自身的数字资产的安全。文章原标题:币安“碟中谍”,真相只有一个  原作者:琥珀本文来源: CSDN资讯责任编辑:Jerry 查看全部 年 {{MyAwardDay(365)}} {{(MyAwardDay(365) * CoinInfo.exchange_rate * getBTCPrice()).formatMoney(2, ‘¥’)}} {{(MyPowerDay(365) * CoinInfo.power_price).formatMoney(2, ‘¥’)}} {{MyProfitDay(365).formatMoney(2, ‘¥’)}} 比特币大会拒绝比特币购票;区块链晚报:中国下令关闭比特币挖矿业务;韩司法部拟禁止加密货币交易张淇 · 5小时前 · 区块链区块链晚间播报 | 中国悄然下令关闭比特币挖矿业务;柯达公司出租比特币挖矿机2.78MB 03:02 亿万富翁投资者巴菲特表示,近期比特币和其他加密货币的狂热仍将持续。2012年11月28日,正是比特币第一次产量减半的日子,每天产生7200个比特币的历史将要终结,那天之后,比特币的日产量减少至3600个。 所以,最近我们也有很多动作,第一,我们决定把我们ETC交易50%手续费拿出来,捐助给ETC的基金会,让他们促进发展。基金会其实挺活跃的,只是在中国现在还没有反应过来而已。这个基金会成立之初是提出了一个分布式的去中心化管理的机构。其实我对以太坊这快有自己比较简单的理念,我觉得基金会首先应该购买ETC,是用真金白银有效兑换了这个东西,这个东西从法律来讲就是神圣不可侵犯的,没有任何人有能力去强行剥夺,除非你一开始就规定了说我卖给你这个东西只是其中一部分产权,一部分能力,我有能力,你如果不这么规定,你就没有能力去动摇别人的。 一个可能出现的场景是,如果UASF由一个有影响力的团队发起,产生一个小算力软分叉,并激活隔离见证。基于对能够扩展比特币区块大小(例如,扩大到4MB)硬分叉的潜在需求,这有可能触发第三条硬分叉的产生。对于最初的UASF, 这是有可能出现的。因为,假定所有隔离见证的支持者都已经在他们自己的区块链上进行了分叉,硬分叉扩大区块大小的支持者就没有反对派了,剩下的支持硬分叉的算力将成为多数,足够发起一个安全硬分叉。这就将导致产生3条分叉,一条隔离见证分叉,一条4MB分叉,还有一条原区块链。4MB区块链很有可能创建检查点,来消除在隔离见证分叉链上的重组风险,只留下一条原链是很容易受到攻击的,因此这会鼓励剩下的参与者加入到4MB分叉或者隔离见证分叉。然而,3条区块链暂时会存留一个段时间,这段时间,企业做好准备,以保护客户存款变得更加重要。 …

“ethereum mining jaxx best”

“ethereum mining jaxx best”

Think about it. It does not sound like much, but it is. If you have a friend that just invests 1 Bitcoin, you instantly get 0.10 Bitcoin. Your friend probably earns much more % on his 1 Bitcoin, depending on the contract he choosed. This is honestly where I think the best place to be …

+ Read More