“éterum důlní důlní profitability”

“éterum důlní důlní profitability”

Jejím jádrem je tvrzení, že pokud existují dostatečně vyspělé civilizace, a pokud jsou schopné vytvořit simulaci vesmíru nebo alespoň jeho části, pak téměř jistě samy žijí v simulaci. Vloni na sebe Musk upozornil svými plány na kolonizaci sluneční soustavy.
V současné době je Cloud dolování jediným pracovním způsobem, jak získat krypto měnu a minimalizovat rizika s takovou investicí. Jedná se o moderní řešení pro uživatele, kteří jsou přesvědčeni o stabilitě zvoleného platebního zařízení a nebudou provádět montáž farmy a údržbu hlučné instalace.
Hlasování předcházel seminář o díle Járy Cimrmana na poli astronomie a příbuzných věd, který měl za cíl přesvědčit delegáty o tom, že si Cimrman čestné členství zaslouží. Zúčastnil se ho jeden ze stvořitelů Cimrmana Zdeněk Svěrák, ale také cimrmanolog Miloň Čepelka. Spolu s další trojicí účinkujících vyprávěli vtipné historky, jak se génius přičinil v odvětví astronomie. Mluvili například o tom, že se zasloužil o podobu skafandru, který byl poprvé na měsíci.
Se začátkem nového školního roku řeší řada rodičů otázku, kde vzít peníze na zaplacení obědů pro své děti. Ministerstvo práce a sociálních věcí jim opět podává pomocnou ruku. Díky projektu „Obědy do škol“ budou mít zhruba tři tisíce dětí stravování zajištěno.
Nové techniky v neuromarketingu využívají vaše smartphony a další technologie nošené na těle, aby měřily vaše podvědomé reakce na určitý produkt nebo zprávu. „Hrajeme si s vaším podvědomím. Umělci, film, televize, každý, kdo přináší příběhy, dělá to samé. Ne všichni mají zlé úmysly… ale z marketingového hlediska je to velmi taktický tah. Není to jen o tom, že s vámi něco sdílíme. Snažíme se, abyste se chovali určitým způsobem na základě toho, co s vámi sdílíme,“ vysvětluje Edwardsová. Reklamky tomu říkají „dojem“ a je to velmi mírný, leč vytrvalý příkaz, který má naši mysl přimět dosáhnout žádaného výsledku. Často nejde o nic očividného a zřetelného. U spotřebitelů se to může projevovat jako nevědomá preference v podobě mírné náklonnosti či averze vůči některým produktům.
Václav Štětka musel odejít z Fakulty sociálních věd UK poté, co upozornil na publikace svých kolegů v takzvaných predátorských časopisech. Ty zveřejňují vědecké články za peníze, neprocházejí standardní recenzí. Publikování v nich se považuje za neetické. Štětka proti svému nucenému odchodu bojoval, ale neuspěl ani u vedení fakulty. Místo toho dostal nabídku z prestižní britské univerzity v Loughborough.
Od 1. února 2018 platí novela zákona o nemocenském pojištění, která zavádí novou dávku tzv. otcovskou. Tatínkové tak mohou od února využít po narození potomka týdenní otcovskou dovolenou. Nástup na otcovskou dovolenou je možný v období šesti týdnů ode dne narození dítěte a týdenní otcovskou nelze přerušit. Otcovská náleží jen jednou, a to i v případech, kdy rodič pečuje o dvojčata či vícerčata. Výše otcovské 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
Úřad vlády ČR ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem financí uspořádal v Lichtenštejnském paláci v Praze konferenci pod názvem “Budoucnost českého důchodového systému.” Akce byla součástí vládní kampaně, která má podpořit důchodovou reformu a její II. pilíř.
Evangelium podle Šimona Petra a Jidáše: Ježíš toužil být ukřižován ….. V Petrově evangelium vypráví, že Římané jsou překvapivě sympatičtí jedinci a Ježíš prý na kříži vůbec netrpěl. Nejzávažnější rozdíl oproti zaběhnuté interpretaci je v tom, jak on – co by přímý svědek události – líčí průběh samotného procesu zmrtvýchvstání.
Porasty boľševníka sa snažia najčastejšie likvidovať mechanickým kosením alebo chemickým postrekom. Vedci z Výskumného ústavu v Leningradskej oblasti sa pokúsili eliminovať porasty boľševníka biologicky – konkrétne nasadili do porastov boľševníka hľuzy topinambur. Topinambur sa radí tiež medzi invázne druhy, ale menej nebezpečné a viac využiteľné. V októbri vedci sledovali kvitnúce rastliny topinambura v porastoch boľševníka. Výsledky experimentu ukázali, že topinabur dokáže vytlačiť boľševník zo svojho stanoviska.       (Čtěte na stránkách OZ biosféra)
Kdyby nešlo o peníze nás všech, člověk by řekl, že je to docela zábavná dětská hra. Ale tady jde o to, jak legálně okrást vlastní občany. Úroky na nule, inflace 2%, korunu škrtit, ceny jako na západě a platy menší než dávky pro migranty!!! Zkrátka vysát tu lůzu do poslední koruny. Toto udělat třeba ve Švýcarsku, tak už se dívají na svět z opačné strany mříží (buď vězení nebo blázince). Ale u nás? Má vůbec cenu živit se u nás prací a šetřit na důchod?       (Čtěte Quintus-Sertorius)
f) technickou zprávu, která obsahuje zejména popis geologických poměrů, stavby ložiska a jeho průvodních hornin a shrnuje výsledky rozborů vod a plynů tak, aby zvodněný nebo plynonosný horizont byl výstižně charakterizován, zejména však způsob, jakým byl orientační bezpečnostní celík nebo ochranný celík konstruován, se zdůvodněním mocnosti celíku a jeho konstrukce.
Přitom dopady konzumace alkoholu na organismus jsou pro ženy mnohem nebezpečnější než pro muže. Alkohol má na ně rychlejší účinek. Ukázaly to mnohé studie, v nichž ženy a muži dostali stejné množství alkoholu a potom byla sledována jejich koordinace a slovní uvažování. Souvislost to má údajně s odlišným poměrem tuků a vody, v ženském těle se alkohol více koncentruje. Ženské jaterní buňky mají též méně enzymu, který štěpí alkohol, a tak ho zůstává v oběhu déle. V neposlední řadě konzumace alkoholu je pro něžnější pohlaví nelichotivá i pokud jde o vzhled. Nadměrné pití způsobuje ukládání tuku kolem pasu, což souvisí i s vyšším rizikem onemocnění srdce a cukrovkou.       (Zdroj: Doplněk)
Křest kočičích mláďat kočky pouštní, kouzelnické představení, soutěže i dětské atrakce a mnohem více čekalo včera na návštěvníky brněnské ZOO. Pod záštitou ministryně práce Michaely Marksové a brněnského primátora Romana Onderky se ve čtvrtek 15. května v ZOO BRNO uskutečnila oslava 20. výročí MEZINÁRODNÍHO DNE RODIN. V rámci zábavného programu pro rodiny s dětmi pokřtila ministryně mláďata kočky pouštní. Pro jedno z nich vybrala ministryně jméno Garfield. Součástí dopoledního programu byl kulatý stůl k tématu „podpora rodin s dětmi“ a předání cen vítězům soutěže Obec přátelská rodině 2014.
NASA chystá sondu k Jupiterově měsíci Europa. Zjistí, zda je pod povrchem oceán ….. Europa je jedním z největších měsíců Jupiteru Pod ledovou krustou se zřejmě ukrývá oceán NASA chce okolo roku 2022 vyslat sondu, která měsíc prozkoumá při blízkých průletech.
Kozí hřbet je velmi ostrý hřeben, na němž probíhalo dobývání rudy. Na několika místech tady vystupuje bazaltová žíla a na SV části hřbetu je několik pískovcových věží. Pískovec je z JV strany pokryt a zpevněn železitou impregnací. Nejzajímavější jáma je na JZ straně kopce. Z jedné strany je ohraničena na povrchu zpevněným pískovcem a po stranách je dobře vidět průřez jílovitou rudou a bazaltovým konglomerátem (bazaltové valouny). Je možné, že zde těžba probíhala pouze omezeně, protože zde není žádný hluboký a průběžný zářez, který je přítomný na blízkých okolních dobývkách.
„Pro bezdětné je myšlení v termínech budoucích generací méně relevantní. Proto se chovají stále více tak, jako kdyby oni měli být ti poslední, a vidí sebe jako ten poslední článek řetězu,” uvádí německý filozof Rüdiger Safranski. „Evropa páchá sebevraždu. Nebo alespoň její lídři se rozhodli spáchat sebevraždu,” napsal před pár dny Douglas Murray pro deník The Times. „Evropa už nechce plodit potomstvo, ani bojovat za sebe či dokonce už ani stát si za svým.” Murray tyto paradoxy popisuje ve své knize Podivná smrt Evropy (The Strange Death of Europe) a nazývá je existenční civilizační únavou.
Maďarsko omezilo svobodu pohybu migrantů, navzdory pravidlům EU ….. Maďarský parlament dnes dle očekávání schválil zákon, který umožňuje systematicky omezovat svobodu pohybu migrantů. Podle normy se uprchlíci budou muset zdržovat v “tranzitních zónách” u hranic se Srbskem a Chorvatskem.
„Povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2015 mají všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které v roce 2015 vykonávaly činnost. Je jedno, zda vedlejší nebo hlavní a zda podnikaly jen po část roku. Přehled musí podat i OSVČ, které z důvodu dosažení nízkých příjmů po odpočtu výdajů nejsou povinny podat daňové přiznání. OSVČ mnohdy při vyplnění Přehledu chybují, např. ve výši úhrnu zaplacených záloh na pojistné. Přitom dobrým podkladem pro správné vyplnění Přehledu je tzv. inventura OSVČ.
Do projektu Obědy do škol, který Ministerstvo práce a sociálních věcí realizuje už třetím rokem, se nově zapojil také Zlínský kraj. Dětí, které neobědvají ve školních jídelnách, protože jejich rodiče na to nemají peníze, tak bude zase o něco méně.
Naštěstí jakékoliv zasahování občanů států Evropy do vlády unijních byrokratů už bylo eliminováno, obyvatelstvo odzbrojeno, islamizováno, rozeštváno, případní lídři odporu onálepkování a pošpinění pomluvami, často kriminálně stíháni, takže skoro nic už nestojí eurohujerům v cestě.
Kdy je možné vstoupit do II. pilíře a jak to v praxi udělat? Mohou si lidé někde zjistit, jaký by měli pouze státní důchod a jak to bude, když využijí kombinovaný státně-komerční II. pilíř? I tato témata se dnes probírala na v pořadí už pátém kulatém stole k důchodové reformě. Konal se v Pardubicích a sešlo se na něm na šedesát odborníků z MPSV, MF a Finanční správy ČR. Nechyběli ani pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení, úřadů práce, finančních úřadů, zástupci penzijních fondů či profesních asociací a zaměstnavatelů.
Nebylo. Například papež Inocenc XI. Tak toho nemají z muslimů rádi například Turci. Protože papež vysloveně podporoval obranu Vídně proti muslimskému obléhání roku 1683 a dokonce svými penězi podpořil vznik svaté aliance Rusů, Poláku a Habsburků, kteří hnali muslimy od Vídně přes celý Balkán a nedali Turkům šanci pod praporem islámu znovu se pokusit obsadit střední Evropu a zotročit její obyvatelé.       (Čtěte na stránkách Czech Free Press)
Přípravky pro bělení a jiné prací prostředky; Přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení; Mýdla; Parfumerie, vonné oleje, kosmetika, vlasové vody (lotions); Zubní pasty; Brusiva; Kolínská voda; Levandulová voda; Toaletní voda; Parfémovaná voda; Nálepky pro zdobení nehtů; Lepidla pro kosmetické účely; Lepidla pro připevnění umělých vlasů; Lepidla pro upevnění umělých řas; Čisticí roztoky; Špavek [alkálie prchavé] čisticí prostředek; Aloe vera pro kosmetické účely (Přípravky -); Ambra [parfumérie]; Škrob leskový na prádlo; Změkčovače tkanin (pro praní); Stlačený vzduch uchovávaný v plechovkách pro účely čištění a odstraňování prachu; Aroma [éterické oleje]; Aroma do nápojů [éterický olej]; Pečivové tresti [éterické oleje]; Adstringentní přípravky pro kosmetické účely; Balzámy jiné než pro léčebné účely; Květinové parfémy (Základní látky -); Vonné tyčinky; Vatové tyčinky pro kosmetické účely; Líčidla; Křída plavená; Mořidla; Louh javelský; Karbidy kovů [brusiva]; Silikonový karbid [brusivo]; Papír lešticí; Brusný papír; Skelný papír; Brusný papír; Vulkanický popel k čištění; Neklouzavý vosk na podlahy; Vosky obuvnické; Depilační vosk; Vosk na vousy; Vosk pro bělení prádla; Lešticí vosky; Vosk na podlahy; Krejčovský vosk; Lešticí přípravky na nábytek a podlahy; Řasy oční umělé; Pudr na líčení; Barviva na vlasy; Modřidlo na prádlo; Barviva toaletní; Korund [brusivo]; Kůra quillaji na praní; Kosmetika; Kosmetické přípravky pro zvířata; Řasy (Kosmetické přípravky na -); Obočí (kosmetické přípravky na); Krémy (Kosmetické -); Krém na obuv; Krémy na kůži; Pasty lešticí; Krémy na bělení pokožky; Soda na praní, na čištění; Bělicí přípravky [odbarvovače] pro kosmetické účely; Zubní pasty; Deodoranty pro domácí mazlíčky; Deodoranty pro lidskou potřebu nebo pro zvířata; Detergenty (čisticí prostředky), s výjimkou pro použití při průmyslových procesech a lékařství; Diamantinové brusivo; Heliotropin; Badyánová esence; Mentolová silice [výtažkový olej]; Terpentýnový olej na odmašťování; Bergamotový olej; Éterické esence; Sušící prostředky pro myčky nádobí; Výtažky z květů [parfumerie]; Masážní gely jiné než pro léčebné účely; Zubní bělicí gely; Vazelína z ropy pro kosmetické účely; Geraniol; Čisticí křída; Tuky pro kosmetické účely; Kadidlo; Ionón [parfumerie]; Lak na vlasy; Laky na nehty; Mandlové mléko pro kosmetické účely; Čisticí mléko pro toaletní účely; Vonná dřeva; Neklouzavé tekutiny na podlahy; Kapaliny na mytí skel do ostřikovačů vozidel; Louh sodný na praní; Voda po holení; Vlasové vody; Pleťová voda pro kosmetické účely; Lesky na rty; Vosky na obuv; Maskara (barvy a stíny na oční víčka a řasy); Krášlicí masky; Tužky na obočí; Kosmetické tužky; Mentol pro voňavkářství; Obtisky (Ozdobné -) pro kosmetické použití; Pižmo [parfumerie]; Kosmetické neceséry; Neutralizační přípravky na trvalou ondulaci; Oleje pro toaletní účely; Éterické oleje; Cedrové dřevo (éterické oleje z); Citronový olej (silice); Oleje do voňavek; Čisticí oleje; Oleje pro kosmetické účely; Gaultierový olej; Jasmínový olej; Levandulový olej; Mandlový olej; Růžový olej; Vata pro kosmetické účely; Pasty na obtahovací řemeny; Ševcovská smůla; Peroxid vodíku pro kosmetické účely; Hladicí kameny; Kameny lešticí; Pemza; Kamenec [antiseptický]; Kamenec [antiseptický]; Pomády pro kosmetické účely; Potpourri [směsi voňavých látek]; Opalovací přípravky [kosmetika]; Koupele (Kosmetické přípravky do -); Mycí přípravky pro intimní hygienu a deodorační přípravky; Prádlo (přípravek pro saténování); Protézy zubní (Přípravky pro čištění -); Lešticí přípravky; Ondulace (Přípravky na -); Lešticí přípravky pro umělý chrup; Opalovací přípravky; Odpadní roury (Přípravky na čištění -); Kámen vodní (Přípravky na odstraňování -) pro užití v domácnosti; Kosmetické přípravky pro zeštíhlení; Prostředky na odstraňování rzi; Zjasňovače barev chemické pro použití v domácnosti [prádlo]; Antistatické přípravky pro použití v domácnosti; Pokožka (Kosmetické přípravky pro pěstění -); Depilační přípravky; Voňavkářské výrobky; Prací prostředky; Pocení (Přípravky proti -) toaletní potřeby; Brusné přípravky; Politury [leštidla]; Rostliny (přípravky pro vytváření lesku na listech); Vykuřování (Přípravky pro -) parfumérie; Bělicí přípravky na prádlo; Přípravky pro chemické čištění; Líčidla; Kůže (Ochranné prostředky -) leštidla; Ústní vody, nikoliv pro lékařské účely; Přípravky pro péči o nehty; Čisticí prostředky; Holení (Přípravky na -); Toaletní přípravky; Apretační přípravky pro žehlení prádla; Namáčení prádla (přípravky pro); Vonné sáčky do prádla; Tapety (Přípravky na čištění -); Bělicí a čisticí přípravky na kůži; Odmašťovací přípravky, s výjimkou těch, které jsou užívány při průmyslových postupech nebo při výrobě; Odličování (Přípravky na -); Odbarvování (Přípravky pro -); Odlakovače, přípravky na odstraňování laků; Odstraňování barev (Přípravky na -); Odlakovače; Parfémy; Osvěžovače vzduchu; Rtěnky; Lešticí červeň; Safrol; Škrob na prádlo; Soli koupelové, ne pro medicinální účely; Bělicí soli; Mandlové mýdlo; Holicí mýdlo; Mydélka; Mýdla; Mýdlo proti pocení nohou; Mýdlo proti pocení; Dezodorizační mýdlo; Dezinfekční mýdla; Medicinální mýdla; Mýdla pro oživení, zjasnění tkanin; Šampóny; Šampóny pro domácí zvířata; Suché šampony; Skvrny (Odstraňovače na -); Smirek; Bělicí soda; Cídidlo; Spreje pro osvěžení dechu; Osvěžovače dechu (pásky); Utěrky napuštěné čisticími přípravky na čištění; Přípravky pro odstranění vosku na podlahy [přípravky pro drhnutí]; Mastkový prášek, toaletní; Pískové plátno; Brusné plátno; Skelné plátno; Terpentýnová silice; Barvy (Kosmetické -); Barvy na vousy; Ubrousky kosmetické napuštěné pleťovou vodou; Terpentýn, jako odmašťovací přípravek; Tripl na leštění (břidlice); Umělé nehty..
MĚSÍČNÍ REPORT Zpravodajství z kapitálových trhů 1.12. 31.12.2012 Souhrn dění prosinec 2012 Souhrn Prosinec roku 2012 se pro riziková aktiva vyvíjel smíšeně, neboť některé akciové indexy a komodity posilovaly
Používání hliníkových fólií je nebezpečné, pokud jsou vystaveny vyšším teplotám. Vyplývá z toho, že je třeba být opatrným, pokud jde o rozšířené kuchyňské triky, pečení nebo grilování s použitím alobalu.
Schopnost vytvářet (mine) vznikla od chvíle, kdy se objevila krypto měna. Zpočátku to bylo používáno velmi omezeným okruhem lidí, pak s nárůstem poptávky a bitcoin kurz, myšlenka byla převzata širokou masou počítačových geeks. Ale pokročilí uživatelé věděli, že systémový kód open source používá algoritmus, který neustále komplikuje operace a snižuje odměnu.
Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová navštívila v pondělí 6. října 2014 v rámci pravidelných cest do regionů Olomoucký kraj. Návštěvu zahájila v chráněné dílně sdružení Most k životu v Přerově. Na programu dále měla prohlídku Dětského domova v Plumlově.
„K jízdě motorových vozidel je určena vozovka, nikoliv okolní krajina. A ne každá silnice je dálnicí nebo rychlostním tahem. Od silnic nižších tříd nikdy nemůžeme odstranit všechny pevné překážky. Nejde jen o stromy, ale i o domy, skály nebo různé podjezdy a mosty. Za volantem s nimi prostě musíme počítat.“ říká vedoucí kampaně Zachraňme stromy Marcela Klemensová ze spolku Arnika.
Muži mají podle ankety v této věci stejný názor. Považují bití za logické a normální. „Biju ženu, když mě moc rozčílí,“ sděluje jeden z nich. Další ji zase bije, když po návratu z práce není vše hotovo, jak má být.       (Čtěte na stránkách Free Globe)
Během posledního dvacetiletí zahubily tsunami asi 500 tisíc lidí. K naší smůle sice víme, kde a jak tsunami vznikají, zároveň ale nedokážeme přesně předpovědět, kde vlny udeří příště. To nejlepší, na co se zatím zmůžeme, je varování ohrožených pobřeží. Lidé se tam mohou dozvědět, že se k nim blíží tsunami a mají nějaký čas na to, aby se pokusili zachránit, co se dá. Pokud jde o obranu proti tsunami, jsou naše možnosti zatím dost omezené. Teoreticky je sice možné postavit ohromnou zeď kolem pobřeží, bylo by to ale enormně drahé, komplikované a nesmírně nepopulární, protože na dovolenou ke zdi by dobrovolně jezdil asi jen málokdo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *