“éterum těžba wikipedia”

“éterum těžba wikipedia”

V současnosti je planeta charakterizována tak, že má dostatečnou hmotnost, aby ji její gravitační síly zformovaly do přibližně kulového tvaru je dominantní v zóně své oběžné dráhy a není družicí jiného tělesa. Tento status by se však mohl upravit.
Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; Friction lighters for igniting gas; Gas lighters; Lighters; Regulating and safety accessories for gas pipes; Regulating and safety accessories for water apparatus; Regulating and safety accessories for gas apparatus; Regulating accessories for water or gas apparatus and pipes; Safety accessories for water or gas apparatus and pipes; Heat accumulators; Steam accumulators; Hot air ovens; Stills; Feeding apparatus for heating boilers; Hot air apparatus; Hydromassage bath apparatus; Microwave ovens [cooking apparatus]; Loading apparatus for furnaces; Swimming pool chlorinating apparatus; Chromatography apparatus for industrial purposes; Deodorising apparatus, not for personal use; Lighting apparatus for vehicles; Ionization apparatus for the treatment of air or water; Heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels; Ventilation [air-conditioning] installations and apparatus; Aquarium filtration apparatus; Aquarium heaters; Refrigerating apparatus and machines; Ice machines and apparatus; Water purifying apparatus and machines; Air purifying apparatus and machines; Drying apparatus and installations; Lighting apparatus and installations; Cooling appliances and installations; Refrigerating appliances and installations; Water softening apparatus and installations; Cooking apparatus and installations; Sanitary apparatus and installations; Heating apparatus, electric; Tanning apparatus [sun beds]; Hand drying apparatus for washrooms; Bath fittings; Hot air bath fittings; Air conditioning apparatus; Kilns; Dehydrating (Apparatus for -) foodstuff organic materials; Forage drying apparatus; Water filtering apparatus; Fumigation apparatus, not for medical purposes; Beverage cooling apparatus; Desiccating apparatus; Whirlpool-jet apparatus; Air deodorising apparatus; Gas scrubbing apparatus; Oil-scrubbing apparatus; Disinfectant apparatus; Distillation apparatus; Water intake apparatus; Glue-heating appliances; Coffee roasters; Coffee roasters; Malt roasters; Refrigerating cabinets; Structural plates for ovens; Driers (Hair -); Barbecues; Petrol burners; Alcohol burners; Incandescent burners; Burners for lamps; Bidets; Hydrants; Immersion heaters; Kettles, electric; Burners; Gas burners; Acetylene burners; Oil burners; Laboratory burners; Germicidal burners; Oxhydrogen burners; Shower cubicles [enclosures (Am.)]; Turkish bath cabinets, portable; Coffee machines, electric; Gas boilers; Heating boilers; Boilers, other than parts of machines; Washing coppers; Heating apparatus; Walk-in refrigerators; Fireplaces, domestic; Flare stacks for use in the oil industry; Flues for heating boilers; Extractor hoods for kitchens; Ventilation hoods; Ventilation hoods for laboratories; Carbon for arc lamps; Flushing tanks; Furnace ash boxes; Solar thermal collectors [heating]; Distillation columns; Gas condensers, other than parts of machines; Chimney flues; Water-pipes for sanitary installations; Freezers; Cookers; Kitchen ranges [ovens]; Heating cushions [pads], electric, not for medical purposes; Scrubbers [parts of gas installations]; Air valves for steam heating installations; Light diffusers; Light-emitting diodes [LED] lighting apparatus; Anti-glare devices for vehicles [lamp fittings]; Anti-dazzle devices for automobiles [lamp fittings]; Air cooling apparatus; Heating apparatus for defrosting windows of vehicles; Disinfectant dispensers for toilets; Showers; Fuel economisers; Heating elements; Laundry dryers, electric; Drying apparatus; Driers (Air -); Evaporators; Acetylene flares; Automobile lights; Bicycle lights; Cycle lights; Lights for vehicles; Diving lights; Headlights for automobiles; Vehicle headlights; Waffle irons, electric; Flares; Filaments for electric lamps; Heating filaments, electric; Magnesium filaments for lighting; Filters [parts of household or industrial installations]; Coffee filters, electric; Filters for air conditioning; Filters for drinking water; Hearths; Fountains; Cooking rings; Microwave ovens for industrial purposes; Dental ovens; Ovens, other than for laboratory use; Bakers’ ovens; Solar furnaces; Deep fryers, electric; Forges, portable; Toilets, portable; Water closets; Acetylene generators; Steam boilers, other than parts of machines; Ornamental fountains; Ice boxes; Roasting jacks; Rotisseries; Lamp globes; Roasting apparatus; Fire bars; Bath linings; Watering installations, automatic; Ash conveyor installations, automatic; Lighting installations for air vehicles; Bath installations; Air conditioning installations; Air conditioners for vehicles; Water conduits installations; Water distribution installations; Polymerisation installations; Steam generating installations; Cooling installations for tobacco; Heating installations; Heating [water]; Heaters for vehicles; Ventilation [air-conditioning] installations for vehicles; Cooling installations and machines; Desalination plants; Air filtering installations; Milk cooling installations; Processing installations for fuel and nuclear moderating material; Water supply installations; Water purification installations; Purification installations for sewage; Sauna bath installations; Incinerators; Chandeliers; Gas lamps; Ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; Street lamps; Arc lamps; Oil lamps; Laboratory lamps; Safety lamps; Electric lamps; Germicidal lamps for purifying air; Projector lamps; Curling lamps; Lamps; Miners’ lamps; Light bulbs, electric; Lights, electric, for Christmas trees; Aquarium lights; Light bulbs; Light bulbs for directional signals for vehicles; Lamps for directional signals of automobiles; Pocket searchlights; Chinese lanterns; Lanterns for lighting; Wash-hand bowls [parts of sanitary installations]; Sinks; Steamers (Fabric -); Watering machines for agricultural purposes; Coffee percolators, electric; Bread baking machines; Bread-making machines; Autoclaves [electric pressure cookers]; Brackets for gas burners; Luminous house numbers; Urinals [sanitary fixtures]; Lamp shades; Pasteurisers; Pressure cooking saucepans, electric; Heating plates; Hot plates; Lava rocks for use in barbecue grills; Ceiling lights; Heat pumps; Sockets for electric lights; Lampshade holders; Radiators, electric; Radiators [heating]; Central heating radiators; Cooling installations for water; Cooling installations for liquids; Atomic piles; Refrigerating containers; Heat regenerators; Refrigerators; Chimney blowers; Dampers [heating]; Lamp casings; Lamp reflectors; Vehicle reflectors; Water heaters [apparatus]; Air reheaters; Oven fittings made of fireclay; Fittings, shaped, for ovens; Anti-splash tap nozzles; Washers for water taps; Taps [faucets]; Mixer taps for water pipes; Faucets for pipes (Am.); Footmuffs, electrically heated; Disposable sterilization pouches; Clean chambers [sanitary installations]; Defrosters for vehicles; Heaters, electric, for feeding bottles; Heaters for baths; Water heaters; Heaters for heating irons; Bedwarmers; Footwarmers, electric or non-electric; Plate warmers; Stoves; Pocket warmers; Hot water bottles; Warming pans; Heat exchangers, not parts of machines; Flushing apparatus; Toilet seats; Pressure water tanks; Coils [parts of distilling, heating or cooling installations]; Fans [parts of air-conditioning installations]; Roasting spits; Sterilizers; Water sterilizers; Air sterilisers; Stoves [heating apparatus]; Kiln furniture [supports]; Electrically heated carpets; Radiator caps; Toilet bowls; Blankets, electric, not for medical purposes; Searchlights; Roasters; Tobacco roasters; Fruit roasters; Refining towers for distillation; Toasters; Discharge tubes, electric, for lighting; Lamp chimneys; Luminous tubes for lighting; Boiler pipes [tubes] for heating installations; Drip irrigation emitters [irrigation fittings]; Humidifiers for central heating radiators; Cooking utensils, electric; Level controlling valves in tanks; Thermostatic valves [parts of heating installations]; Steam facial apparatus [saunas]; Spa baths [vessels]; Bath tubs; Bath tubs for sitz baths; Coolers for furnaces; Expansion tanks
for central heating installations; Fans [air-conditioning]; Fans (Electric -) for personal use; Lamp glasses; Refrigerating display cabinets [display cases]; Electric appliances for making yogurt..
Roku 1634 vyhořel kostel spolu s městem, ale ještě během třicetileté války byl opět obnoven a roku 1669 vysvěcen litoměřickým biskupem. Při dalším požáru města roku 1710 lehl kostel opět popelem. Postaven byl znovu v letech 1711 – 1722 i s věží zřejmě podle plánů dvorního  architekta J.L.von Hilddebrandta. Klenbu a její výzdobu zřejmě provedl Ottavio Broggio z Litoměřic.
Stručně řečeno, znásilňování migranty je bagatelizováno jako „kulturní nedorozumění,“ a proto se jejich oběti nikdy nedočkají spravedlnosti, což znamená, že „de facto“ legalizace znásilňování je, z velké části, již zavedena.
Novopečení tatínkové budou mít od začátku příštího roku možnost využít po narození potomka týdenní otcovskou dovolenou. V rámci novely zákona o nemocenském pojištění se rozšíří i okruh lidí s nárokem na sirotčí důchod a nově budou mít nárok na nemocenskou i dobrovolní hasiči. Návrhy ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové na dnešním jednání přijala vláda.
Plány na vznik ministerstva pro vědu, které jsou součástí věcného záměru nového zákona o výzkumu, stále narážejí na kritiku napříč akademickým, univerzitním i podnikovým výzkumem. Oponenti například tvrdí, že Grantová a Technologická agentura ČR ztratí politickou nezávislost a že se odvádí pozornost od řešení současných problémů české vědy. Zřízení nového ministerstva nemá podporu jak u opozice, tak u části koalice, přestože by pravděpodobně začalo fungovat až s příští vládou.
9.5. 2017     Na dnešek připadající Den Evropy je jedním ze symbolů Evropy a Evropské unie. Je připomínkou 9. května 1950, kdy francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman představil myšlenku mírové spolupráce v Evropě. Proto bývá někdy také nazýván Schumanův den
Reklam až nad hlavu: Jak si chránit mysl v dnešním konzumním světě ….. Lidé hledají u sdělovacích prostředků informace a zábavu, ale média od nás chtějí něco také. Abyste si prohlédli video nebo si přečetli článek na internetu, pravděpodobně budete nuceni vidět reklamu. A firmy platí hodně za to, abychom se dívat museli. V roce 2016 bylo za reklamu celosvětově utraceno odhadem 579 miliard dolarů, což je o téměř pět procent více než rok předtím. Podle marketingové konzultantky z americké Atlanty, Ishi Edwardsové, jsou reklamy tvořeny tak, aby v lidech vyvolávaly cílené reakce. O to víc je důležitější dávat si pozor na média, která sledujeme.
V Česku je ve vědě zaměstnaných přes devadesát sedm tisíc lidí. A přestože na vědu, výzkum a inovace proudí srovnatelné množství peněz jako v Rakousku, výsledků je méně. Ukazuje to analýza, kterou si nechal zpracovat místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek. „Chybějí výsledky aplikovaného výzkumu, máme pořád málo patentů, malou spolupráci mezi firmami a vědeckými institucemi,“ vyjmenovává hlavní závěry Bělobrádek. Právě poslední zmíněné trápí vicepremiéra nejvíc. Zatímco soukromníci investovali v roce 2013 do bádání 42 miliard korun, veřejné vědecké ústavy na něj vydaly 35 miliard. A společné výdaje se překrývají jen v jedné miliardě.
Mu-slimáci nás šikanují, vraždí a ponižují… A my se nebráníme, tak se nám ještě vysmívají ….. Muslimové mají pravdu. Zasloužíme si jen posměch a další ponížení. Já se nedivím, že k nám evropští muslimové nemají žádný respekt. Německo, Velká Británie, Francie, Švédsko a další země bezmyšlenkovitě přijímají muslimské migranty. Nepožadují po nich integraci, dávají jim sociální dávky a ještě vehementně hájí jejich „lidská práva“.
Jeffrey Beall, the University of Colorado Denver librarian who has since 2008 chronicled “potential, possible, or probable” predatory publishers, has – at least for now – pulled the plug on his influential, and at times controversial, site.
Pharmaceutical and veterinary preparations; Sanitary preparations for medical purposes; Dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; Dietary supplements for humans and animals; Plasters, materials for dressings; Material for stopping teeth, dental wax; Disinfectants; Preparations for destroying vermin; Fungicides, herbicides; Tanning pills; Dental abrasives; Acaricides; Fly catching paper; Acetates for pharmaceutical purposes; Aluminium acetate for pharmaceutical purposes; Acids for pharmaceutical purposes; Gallic acid for pharmaceutical purposes; Aconitine; Sea water for medicinal bathing; Melissa water for pharmaceutical purposes; Lead water; Mineral waters for medical purposes; Thermal water; Nutritional supplements; Adhesives for dentures; Alkaloids for medical purposes; Medicinal alcohol; Formic aldehyde for pharmaceutical purposes; Aldehydes for pharmaceutical purposes; Algicides; Alginates for pharmaceutical purposes; Albuminous foodstuffs for medical purposes; Dietetic foods adapted for medical purposes; Food for babies; Dental amalgams; Gold (Dental amalgams of -); Starch for dietetic or pharmaceutical purposes; Amino acids for medical purposes; Amino acids for veterinary purposes; Analgesics; Anti-rheumatism rings; Corn rings for the feet; Anaesthetics; Fumigating sticks; Antibiotics; Antioxidant pills; Antiseptics; Headache (Articles for -); Dressings, medical; Sanitary towels; Sanitary pads; Styptic preparations; Oxygen baths; Bath preparations, medicated; Vaginal washes; Balms for medical purposes; Frostbite salve for pharmaceutical purposes; Gurjun [gurjon, gurjan] balsam for medical purposes; Stick liquorice for pharmaceutical purposes; Hygienic bandages; Bandages for dressings; Dietetic beverages adapted for medical purposes; Bicarbonate of soda for pharmaceutical purposes; Biocides; Medicine cases, portable, filled; Anti-rheumatism bracelets; Bracelets for medical purposes; Media for bacteriological cultures; Bromine for pharmaceutical purposes; Corn remedies; Calomel; Camphor for medical purposes; Capsules for medicines; Candy, medicated; Charcoal for pharmaceutical purposes; Carbolineum [parasiticide]; Fly glue; Mothproofing paper; Paper for mustard plasters; Poultices; Rubber for dental purposes; Caustics for pharmaceutical purposes; Stem cells for medical purposes; Stem cells for veterinary purposes; Dental cements; Cement for animal hooves; Bone cement for surgical and orthopaedic purposes; Molding wax for dentists; Cinchona for medical purposes; Quinine for medical purposes; Chinoline for medical purposes; Belts for sanitary napkins [towels]; Chloroform; Adjuvants for medical purposes; Cocaine; Antiparasitic collars for animals; Collyrium; Collodion for pharmaceutical purposes; Biological tissue cultures for medical purposes; Biological tissue cultures for veterinary purposes; Albumin dietary supplements; Dietary supplements for animals; Compresses; Cachets for pharmaceutical purposes; Chemical conductors for electrocardiograph electrodes; Contraceptives (Chemical -); Barks for pharmaceutical purposes; Mangrove bark for pharmaceutical purposes; Antiseptic cotton; Aseptic cotton; Cotton for medical purposes; Cream of tartar for pharmaceutical purposes; Creosote for pharmaceutical purposes; Cultures of microorganisms for medical and veterinary use; Curare; Bunion pads; Breast-nursing pads; Decoctions for pharmaceutical purposes; Deodorants, other than for human beings or for animals; Air deodorising preparations; Deodorants for clothing and textiles; Depuratives; Detergents for medical purposes; Diastase for medical purposes; Digestives for pharmaceutical purposes; Digitalin; Disinfectants for hygiene purposes; Disinfectants for chemical toilets; Drugs for medical purposes; Elixirs [pharmaceutical preparations]; Hematogen; Hemoglobin; Enzymes for medical purposes; Enzymes for veterinary purposes; Smoking herbs for medical purposes; Medicinal herbs; Dill oil for medical purposes; Oil of turpentine for pharmaceutical purposes; Balsamic preparations for medical purposes; Siccatives [drying agents] for medical purposes; Cellulose esters for pharmaceutical purposes; Esters for pharmaceutical purposes; Hops (Extracts of -) for pharmaceutical purposes; Tobacco extracts [insecticides]; Cellulose ethers for pharmaceutical purposes; Ethers for pharmaceutical purposes; Eucalyptus for pharmaceutical purposes; Eucalyptol for pharmaceutical purposes; Evacuants; Mud (Medicinal -); Mud for baths; Linseed meal for pharmaceutical purposes; Fish meal for pharmaceutical purposes; Lacteal flour for babies; Meal for pharmaceutical purposes; First-aid boxes, filled; Appetite suppressants for medical purposes; Febrifuges; Phenol for pharmaceutical purposes; Milk ferments for pharmaceutical purposes; Ferments for pharmaceutical purposes; Fiber (Dietary -); Lint for medical purposes; Fennel for medical purposes; Flowers of sulphur for pharmaceutical purposes; Phosphates for pharmaceutical purposes; Fungicides; Gauze for dressings; Gases for medical purposes; Petroleum jelly for medical purposes; Gelatine for medical purposes; Gentian for pharmaceutical purposes; Germicides; Jalap; Glycerine for medical purposes; Glycerophosphates; Glucose for medical purposes; Gamboge for medical purposes; Chewing gum for medical purposes; Gum for medical purposes; Greases for medical purposes; Greases for veterinary purposes; Milking grease; Guaiacol for pharmaceutical purposes; Hydrastine; Hydrastinine; Hydrated chloral for pharmaceutical purposes; Surgical implants [living tissues]; Plasters for medical purposes; Insect repellent incense; Medicinal infusions; Insecticides; Insect repellents; Alginate dietary supplements; Casein dietary supplements; Enzyme dietary supplements; Wheat germ dietary supplements; Glucose dietary supplements; Lecithin dietary supplements; Yeast dietary supplements; Pollen dietary supplements; Propolis dietary supplements; Protein dietary supplements; Protein supplements for animals; Mineral food supplements; Iodine for pharmaceutical purposes; Iodoform; Alkaline iodides for pharmaceutical purposes; Iodides for pharmaceutical purposes; Isotopes for medical purposes; Dental lacquer; Laxatives; Milk of almonds for pharmaceutical purposes; Malted milk beverages for medical purposes; Lactose for pharmaceutical purposes; Lecithin for medical purposes; Alloys of precious metals for dental purposes; Cedar wood for use as an insect repellent; Yeast for pharmaceutical purposes; Liniments; Liquorice for pharmaceutical purposes; Dog lotions; Lotions for pharmaceutical purposes; Lotions for veterinary purposes; Personal sexual lubricants; Lupulin for pharmaceutical purposes; Magnesia for pharmaceutical purposes; Malt for pharmaceutical purposes; Eyepatches for medical purposes; Dental mastics; Dental impression materials; Teeth filling material; Wart pencils; Caustic pencils; Headache pencils; Hemostatic pencils; Medicines for human purposes; Medicines for dental purposes; Medicines for veterinary purposes; Serotherapeutic medicines; Mint for pharmaceutical purposes; Menthol; Moleskin for medical purposes; Fly destroying preparations; Mustard for pharmaceutical purposes; Irish moss for medical purposes; Pants, absorbent, for incontinents; Sanitary panties; Narcotics; Adhesive bands for medical purposes; Nervines; Medicinal oils; Camphor oil for medical purposes; Cod liver oil; Mustard oil for medical purposes; Castor oil for medical purposes; Linseed oil dietary supplements; Opodeldoc; Opiates; Opium; Hormones for medical purposes; Oxygen for medical purposes; Absorbent cotton; Wadding for medical purposes; Diabetic bread adapted for medical use; Diaper-pants (Babies’ -); Napkins for incontinents; Diapers [babies’ napkins]; Royal jelly dietary supplements; Royal jelly for pharmaceutical purposes; Parasiticides; Jujube, medicated; Lozenges for pharmaceutical purposes; Pectin for pharmaceutical purposes; Pepsins for pharmaceutical purposes; Peptones for pharmaceutical purposes; Hydrogen peroxide for medical purposes; Pesticides; Slimming pills; Appetite suppressant pills; Blood plasma; Powder of canthar
ides; Pearl powder for medical purposes; Pyrethrum powder; Pomades for medical purposes; Porcelain for dental prostheses; Medicinal drinks; Biological preparations for veterinary purposes; Diagnosis of pregnancy (Chemical preparations for the -); Chemical preparations for pharmaceutical purposes; Chemical preparations for medical purposes; Chemical preparations for veterinary purposes; Aloe vera preparations for pharmaceutical purposes; Trace elements (Preparations of -) for human and animal use; Enzyme preparations for medical purposes; Enzyme preparations for veterinary purposes; Medicinal hair growth preparations; Bronchodilating preparations; Douching preparations for medical purposes; Contact lens cleaning preparations; Eye-washes; Albuminous preparations for medical purposes; Bacterial preparations for medical and veterinary use; Bacteriological preparations for medical and veterinary use; Bismuth preparations for pharmaceutical purposes; Vitamin preparations; Slimming purposes (Medical preparations for -); Teething (Preparations to facilitate -); Bath (Therapeutic preparations for the -); Lime (Preparations of -) for pharmaceutical purposes; Anticryptogamic preparations; Hemorrhoid preparations; Antiparasitic preparations; Sunburn ointments; Mothproofing preparations; Anti-uric preparations; Biological preparations for medical purposes; Phylloxera (Chemical preparations for treating -); Vine disease treating chemicals; Mildew (Chemical preparations to treat -); Wheat smut (Chemical preparations to treat -); Chemico-pharmaceutical preparations; Sunburn preparations for pharmaceutical purposes; Dry rot fungus (Preparations for destroying -); Chilblain preparations; Callouses (Preparations for -); Burns (Preparations for the treatment of -); Pharmaceutical preparations; Pharmaceutical preparations for treating dandruff; Skin care (Pharmaceutical preparations for -); Opotherapy preparations; Vermin destroying preparations; Mice (Preparations for destroying -); Larvae exterminating preparations; Slug exterminating preparations; Fumigation preparations for medical purposes; Diagnostic preparations for medical purposes; Herbicides; Air purifying preparations; Reducing sexual activity (Preparations for -); Sterilising preparations; Mouthwashes for medical purposes; Animal washes; Dog washes; Cattle washes; Radioactive substances for medical purposes; Soil-sterilising preparations; Veterinary preparations; Propolis for pharmaceutical purposes; Panty liners [sanitary]; Quassia for medical purposes; Quebracho for medical purposes; Rhubarb roots for pharmaceutical purposes; Medicinal roots; Radium for medical purposes; Chemical reagents for medical or veterinary purposes; Repellents for dogs; By-products of the processing of cereals for dietetic or medical purposes; Tonics [medicines]; Constipation (Medicines for alleviating -); Remedies for perspiration; Remedies for foot perspiration; Mineral water salts; Potassium salts for medical purposes; Sodium salts for medical purposes; Smelling salts; Salts for mineral water baths; Bath salts for medical purposes; Salts for medical purposes; Sarsaparilla for medical purposes; Blood for medical purposes; Leeches for medical purposes; Scapulars for surgical purposes; Syrups for pharmaceutical purposes; Angostura bark for medical purposes; Condurango bark for medical purposes; Croton bark; Myrobalan bark for pharmaceutical purposes; Ergot for pharmaceutical purposes; Linseed dietary supplements; Linseed for pharmaceutical purposes; Serums; Tobacco-free cigarettes for medical purposes; Mustard plasters; Solutions for contact lenses; Solvents for removing adhesive plasters; Soporifics; Radiological contrast substances for medical purposes; Dietetic substances adapted for medical use; Nutritive substances for microorganisms; Bismuth subnitrate for pharmaceutical purposes; Semen for artificial insemination; Cooling sprays for medical purposes; Vulnerary sponges; Steroids; Surgical dressings; Sulphur sticks [disinfectants]; Strychnine; Sulphonamides [medicines]; Suppositories; Court plaster; Sanitary tampons; Tartar for pharmaceutical purposes; Asthmatic tea; Medicinal tea; Surgical tissues; Thymol for pharmaceutical purposes; Tincture of iodine; Tinctures for medical purposes; Herbal teas for medicinal purposes; Tissues impregnated with pharmaceutical lotions; Sedatives; Turpentine for pharmaceutical purposes; Cachou for pharmaceutical purposes; Mercurial ointments; Ointments for pharmaceutical purposes; Vaccines; Poisons; Bacterial poisons; Rat poison; Vermifuges; Vesicants; Candy for medical purposes; Sugar for medical purposes..
Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje se minimální mzda z 9 900 Kč na 11 000 Kč. Důchodci dostanou v průměru o 308 Kč měsíčně více. V průběhu roku 2017 začne platit nová dávka tzv. otcovská poporodní péče. Rodičovský příspěvek půjde čerpat flexibilněji – změny očekáváme ke konci roku 2017.
Na úvodnom obrázku tohto článku som priložil foto môjho “mining-rig”, teda počítačovej zostavy, ktorej jediný účel je fungovať 24 hodín denne a podieľať sa na zložitých výpočtoch, ktorých výsledky následne odovzdáva do siete Ethereum. Tento proces sa nazýva “mining”, v doslovnom preklade “ťažba”. Proces ťažby v prípade kryptomeny Ethereum je v domácich podmienkach najefektívnejší vtedy, ak prebieha na grafickej karte, ťažba prostredníctom samotného CPU počítača je energeticky a finančne nevýhodná. Faktorov je niekoľko, od šírky zbernice cez priepustnosť a rýchlosť RAM pamätí až po samotný výkon GPU narozdiel od CPU.
Kromě Afghánistánu, Haiti a Jemenu bylo všech posledních 30 míst obsazeno zeměmi subsaharské Afriky a vůbec nejhůře na tom byly státy z oblasti střední Afriky. Autoři studie navíc zaznamenali „rozvírající se nůžky“ mezi standardy zdravotnických systémů zemí z nejvrchnějších a nejspodnějších příček pomyslného žebříčku.       (Zdroj: 21@století)
Neziskovky tlačí multikulturalismus už i do předškolních dětí ….. Aféra propagace multikulturalismu a hlavně islámu na základních školách je již v médiích. Neziskové organizace, jak možná nevíte, však chodí i do školek. Jistě, dětem nevykládají nic o právu sharia, ale vypráví jim krásné příběhy z muslimského prostředí. Multikulturní výchova nyní zasahuje i u nejmenších dětí. 
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek oslovil v pátek otevřeným dopisem zdravotně handicapované. Vysvětluje v něm nejčastěji uváděné nepravdy a polopravdy týkající se sociální reformy, resp. souhrnu novel zákonů, které jsou nyní v připomínkovém řízení (pozn.: celý text najdete v příloze). „K nejčastěji uváděným lžím patří tvrzení, že plánujeme rušení ZTP a ZTP/ P průkazů a s nimi spojených výhod. Tato informace se naprosto nezakládá na pravdě, MPSV průkazy ZTP a ZTP/P neruší, stejně jako výhody a úlevy s nimi spojené. Dochází pouze k obměně nosiče těchto výhod, průkazy budou nahrazeny novými typy, a to navíc v průběhu dvou let, tedy s dostatečnou časovou rezervou, po kterou budou platit oba typy průkazek,“ vysvětluje Jaromír Drábek.
Třetí zcela neúčinnou náhradou za repelent jsou přístroje na principu ultrazvuku. Podle výrobců by měl být vysílaný zvuk pro komáry nesnesitelný, zatímco pro uživatele neškodný. Altroconsumo uvádí, že je tomu spíše naopak. U mnohých uživatelů mohou podobné přístroje způsobit bolesti hlavy, zatímco nálety komárů neustávají.       (Čtěte na stránkách dTest)
DuPont nabízí širokou škálu produktů pro zdravotní péči a vysoce odolných materiálů, které pomáhají vytvořit bezpečnější zdravotní prostředí, přispívají k inovacím ve zdravotnických zařízeních a přispívají k ochraně zdraví pacientů a poskytovatelů zdravotní péče po celém světě.
Lidem, kteří byli postiženi živelní pohromou, například povodní, může být podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, poskytnuta mimořádná okamžitá pomoc. Výše této dávky se stanovuje s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby nebo společně posuzovaných osob. Může být až do výše patnáctinásobku životního minima jednotlivce. Na základě individuální potřeby lze podle dříve uvedeného zákona poskytnout mimořádnou pomoc také osobě, která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky na úhradu nákladů spojených s pořízením nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby. Tato mimořádná pomoc může být až do výše konkrétního nákladu s tím, že součet takto poskytnutých dávek nesmí v rámci kalendářního roku překročit desetinásobek životního minima jednotlivce. Podrobnosti zde
Dlouhodobí investoři mají nyní mimořádnou příležitost na rozvíjejících se trzích. Ty nabízejí vzácnou kombinaci atraktivní valuace, nízkých měnových kurzů a pozitivního tržního a ekonomického vývoje. Klademe ale důraz na to, že je tu příležitost pro investory dlouhodobé, protože dokonalé časování trhů není možné. Většina krátkodobé cenové volatility je ale založena jen na informačním šumu, zatímco dlouhodobou návratnost určují valuace a ekonomický růst.
Ministerstvo práce a sociálních věcí úspěšně ukončilo administraci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) z minulého programovacího období 2007 – 2013. Z programu se podařilo vyčerpat 59,64 mld. korun, což představuje 102 procent celkové alokace. Česká republika tak nebude vracet zpět do Bruselu žádné nevyužité finanční prostředky z OPLZZ.
Nobelova cena má původ v závěti Alfreda Nobela. Píše se v ní mimo jiné: “Já níže podepsaný Alfred Bernhard Nobel po zralé úvaze vyjadřuji svoji poslední vůli. Přeji si, aby s majetkem, který zanechám, bylo po mé smrti naloženo takto:
Vatikán oslavuje teorii Velkého třesku a komplementaritu vědy a víry ….. Vatikánská observatoř uspořádala tento týden speciální astronomický workshop k uctění tvůrce teorie původu vesmíru Velkým třeskem, katolického kněze jménem Georges Lemaître.

One Reply to ““éterum těžba wikipedia””

  1. Z analýzy tedy vyplývá, že přestože má Hummer v provozu několikanásobně vyšší spotřebu paliva, při započítání veškerých „skrytých“ nákladů je jeho užívání vlastně o dost méně energeticky náročné a tedy i méně zatěžující pro životní prostředí. Takový závěr přirozeně vyvolal velký zájem, kontroverze a mnoho kritických ohlasů, které zpochybňovaly korektnost použité metodiky, proti čemuž se autoři výzkumu ohrazovali prostřednictvím dalších vysvětlujících statí.
    Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová se v neděli zúčastnila slavnostního vyhlášení soutěže Senior roku 2017 v Pražské křižovatce. Akce má za cíl podporovat a rozvíjet aktivní život českých seniorů. Ministryně Marksová předala ocenění vítězům v kategoriích senior roku, seniorka roku a zasloužilý senior. Cena „Senior roku“ se konala u příležitosti Mezinárodního dne seniorů pod záštitou MPSV.
    Od prvního listopadu letošního roku se o čtyři procenta zvýší platové tarify ve státní službě a dojde k úpravám v systému odměňování tak, aby byli oceněni odborníci na klíčových pozicích ve státní správě. Opatření by mělo přilákat i potenciální uchazeče o práci ve státní službě.
    Vítěz v boji máslo x olej x margarín ….. Stejně tak jako můj předminulý článek „Celozrnné” pečivo jako marketingový tah?, kde jsem se snažila lidi nasměrovat k výběru vhodnějšího pečiva při nakupování, je i mé dnešní vybrané téma velmi diskutované. Pro tentokrát jsem si vzala pod drobnohled správný výběr tuků, protože i v této problematice slýchám spoustu odborných i laických názorů a nikdo opět vlastně neví, kde je pravda. Jedni tvrdí, máslo a sádlo ne, obsahuje spoustu cholesterolu. Druzí tvrdí olej vždy a všude a smaží pak i na panenském olivovém oleji. Jiné názory vynáší do nebes kokosový olej a naopak zatracují roztíratelné margaríny, že jim chuťově připomínají jako by jedli plast. J A já mám dát tomuhle rozhřešení? Osobně mi v tomto směru nejvíce vadí zobecňování informací. Proto bych Vám chtěla podat můj názor o každém jednotlivém tuku zvlášť (klady a zápory), který Vám snad příště pomůže při rozhodování a koupi.       (Čtěte na stránkách Celostni Medicina)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *