“éterum těžební bazén geth”

“éterum těžební bazén geth”

Vavrín pravý – bobkový list pomáha pri mnohých chorobách ….. Bobkový list pomáha pri detoxikácii organizmu a spomaľuje proces starnutia. Táto rastlina tiež úspešne bojuje s bakteriálnymi infekciami a pomáha pri mnohých chorobách, od respiračných po choroby srdca.
30.3. 2017     Třicátého března 2004 narukovali do výkonu základní vojenské služby v Armádě České republiky poslední branci. Jejich propuštěním do civilu 21.12. přestala všeobecná vojenská povinnost v České republice platit.
  +9fotografií Novinka od Toyoty s označením C-HR tvary připomíná Nissan Juke, ale je větší. Známe už její ceny, ale na prodejnách ji ještě nenajdete. Nejlevnější provedení s benzinovou dvanáctistovkou dopovanou turbem stojí 489 900 korun. Foto: Aktuálně.cz
Před listopadovými americkými prezidentskými volbami lidé doslova hysterčili. Dokonce i u nás. Skupina lidí poeticky zvaná „sluníčkáři“ by nejraději opustila svou pacifičnost a pana Donalda rovnou ukamenovala. A jiní by mu nejraději poslali blahopřejný telegram, kdyby v době hi-tech tušili, jak se to vlastně s telegramy dělá.
Vítěz v boji máslo x olej x margarín ….. Stejně tak jako můj předminulý článek „Celozrnné” pečivo jako marketingový tah?, kde jsem se snažila lidi nasměrovat k výběru vhodnějšího pečiva při nakupování, je i mé dnešní vybrané téma velmi diskutované. Pro tentokrát jsem si vzala pod drobnohled správný výběr tuků, protože i v této problematice slýchám spoustu odborných i laických názorů a nikdo opět vlastně neví, kde je pravda. Jedni tvrdí, máslo a sádlo ne, obsahuje spoustu cholesterolu. Druzí tvrdí olej vždy a všude a smaží pak i na panenském olivovém oleji. Jiné názory vynáší do nebes kokosový olej a naopak zatracují roztíratelné margaríny, že jim chuťově připomínají jako by jedli plast. J A já mám dát tomuhle rozhřešení? Osobně mi v tomto směru nejvíce vadí zobecňování informací. Proto bych Vám chtěla podat můj názor o každém jednotlivém tuku zvlášť (klady a zápory), který Vám snad příště pomůže při rozhodování a koupi.       (Čtěte na stránkách Celostni Medicina)
Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ligou otevřených mužů (LOM) a Unií center pro rodinu a komunitu ZVE všechny na oslavu „DNE OTCŮ“ v rámci jubilejního 10. ročníku TÁTAFESTU. Slavit se bude na lodi Cargo Gallery na pražské náplavce 19. června od 14.00 do 19.00 hod. a v řadě dalších měst ČR. Těšit se můžete na koncert kapely Tata/Bojs či prohlídku paluby lodi Cargo Gallery. Děti čeká mnoho sladkých překvapení a možnost si něco s tátou vyrobit. Bližší informace najdete na www.tatafest.cz. Vstup pro děti do 15 ti let ZDARMA. Mediálním partnerem Tátafestu je Rádio Impuls. Den otců se koná pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové.
Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; Apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; Magnetic data carriers, recording discs; Compact discs, DVDs and other digital recording media; Mechanisms for coin-operated apparatus; Cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; Computer software; Fire-extinguishing apparatus; Terminals [electricity]; Quantity indicators; Battery jars; Battery boxes; Chargers for electric batteries; Plates for batteries; Actinometers; Breathing apparatus for underwater swimming; Respirators, other than for artificial respiration; Telemeters; Distance recording apparatus; Distance measuring apparatus; Sound alarms; Acoustic conduits; Acoustic couplers; Whistle alarms; Alarms; Anti-theft warning apparatus; Alcoholmeters; Ammeters; Testing apparatus not for medical purposes; Armatures [electricity]; Anode batteries; Anodes; Masts for wireless aerials; Aerials; Anticathodes; Anti-glare glasses; Anti-glare visors; Answering machines; Apertometers [optics]; X-rays producing apparatus and installations, not for medical purposes; Remote control apparatus; Air analysis apparatus; Food analysis apparatus; Demagnetizing apparatus for magnetic tapes; Drying apparatus for photographic prints; Glazing apparatus for photographic prints; Leather (Appliances for measuring the thickness of -); Sound transmitting apparatus; Oxygen transvasing apparatus; Record player needles (Apparatus for changing -); Igniting apparatus, electric, for igniting at a distance; Asbestos gloves for protection against accidents; Asbestos clothing for protection against fire; Asbestos screens for firemen; Audiovisual teaching apparatus; Steering apparatus, automatic, for vehicles; Tires (Automatic indicators of low pressure in vehicle -); Vehicle radios; Azimuth instruments; Beacons, luminous; Rods [surveying instruments]; Lighting ballasts; Tape recorders; Bar code readers; Barometers; Battery chargers; Control panels [electricity]; Video telephones; Push buttons for bells; Bells [warning devices]; Petrol gauges; Gloves for protection against X-rays for industrial purposes; Protective helmets; Protective helmets for sports; Clothing for protection against accidents, irradiation and fire; Covers for electric outlets; Betatrons; Railway traffic safety appliances; Blueprint apparatus; Lightning arresters; Fire boats; Fire engines; Accounting machines; Fire-extinguishing apparatus; Fire alarms; Fire hose; Fire hose nozzles; Motor fire engines; Fire blankets; Letter scales; Spectacles [optics]; Spectacle glasses; Spectacle cases; Spectacle frames; Camcorders; Cinematographic cameras; Capillary tubes; Riding helmets; Cassette players; Compact discs [read-only memory]; Compact disc players; Laboratory centrifuges; Chemistry apparatus and instruments; Chips [integrated circuits]; Chromatography apparatus for laboratory use; Chronographs [time recording apparatus]; Cinematographic film, exposed; Coaxial cables; Compact discs [audio-video]; Comparators; Computer memory devices; Mouse [data processing equipment]; Printers for use with computers; Computer programs [downloadable software]; Computer peripheral devices; Computers; Connectors [electricity]; Junction boxes [electricity]; Contact lenses; Boiler control instruments; Correcting lenses [optics]; Cosmographic instruments; Cyclotrons; Decompression chambers; Particle accelerators; Densimeters; Densitometers; Detectors; Electric door bells; Slides [photography]; Diaphragms [acoustics]; Diaphragms [photography]; Diagnostic apparatus, not for medical purposes; Slide projectors; Frames for photographic transparencies; Dictating machines; Marine depth finders; Diffraction apparatus [microscopy]; Disk drives for computers; Floppy disks; Distillation apparatus for scientific purposes; Stills for laboratory experiments; DNA chips; Darkrooms [photography]; Egg-candlers; Containers for microscope slides; Dosimeters; Downloadable image files; Downloadable ring tones for mobile phones; Downloadable music files; Wire connectors [electricity]; Personal stereos; Portable media players; Fuse wire; Waling glasses; Tripods for cameras; Drying racks [photography]; Drainers for use in photography; Pressure measuring apparatus; Pressure indicators; Gloves for divers; Divers’ masks; Diving suits; DVD players; Dynamometers; Socks, electrically heated; Couplings, electric; Accumulators, electric; Batteries, electric, for vehicles; Alarm bells, electric; Electric installations for the remote control of industrial operations; Batteries, electric; Monitoring apparatus, electric; Collectors, electric; Capacitors; Contacts, electric; Regulating apparatus, electric; Wires, electric; Conductors, electric; Current rectifiers; Theft prevention installations, electric; Cables, electric; Electricity conduits; Measuring devices, electric; Relays, electric; Switches, electric; Locks, electric; Coils, electric; Limiters [electricity]; Transformers [electricity]; Resistances, electric; Electro-dynamic apparatus for the remote control of railway points; Electro-dynamic apparatus for the remote control of signals; Electrolysers; Magnets; Agendas (Electronic -); Electronic pocket translators; Electronic tags for goods; Electronic notice boards; Electronic publications, downloadable; Epidiascopes; Ergometers; Eyeglass cases; Invoicing machines; Fermentation (Apparatus for -) [laboratory apparatus]; Editing appliances for cinematographic films; Films, exposed; Sound recording strips; Filters for respiratory masks; Filters [photography]; Flashlights [photography]; Flash-bulbs [photography]; Fluorescent screens; Photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]; Photometers; Phototelegraphy apparatus; Cameras [photography]; Photovoltaic cells; Franking (Apparatus to check -); Frequency meters; Galvanic batteries; Galvanic cells; Galvanometers; Gas testing instruments; Gasometers [measuring instruments]; Teeth protectors; Encoded magnetic cards; Data processing apparatus; Integrated circuits; Automated teller machines [ATM]; Sound recording carriers; Sound locating instruments; Sound recording apparatus; Sound reproduction apparatus; Computer programmes [programs], recorded; Vehicle breakdown warning triangles; Weights; Workmen’s protective face-shields; Glass covered with an electrical conductor; Wavemeters; Global Positioning System [GPS] apparatus; Protractors [measuring instruments]; Semi-conductors; Gloves for protection against accidents; Hands free kits for phones; Spools Clinometers; Holograms; Dog whistles; High-frequency apparatus; Altimeters; Horns for loudspeakers; Containers for contact lenses; Holders for electric coils; Skins (Apparatus for measuring the thickness of -); Hydrometers; Hygrometers; Identification sheaths for electric wires; Incubators for bacteria culture; Inductors [electricity]; Carriers for dark plates [photography]; Centering apparatus for photographic transparencies; Protection devices against X-rays, not for medical purposes; Balancing apparatus; Mirrors for inspecting work; Material testing instruments and machines; Intercommunication apparatus; Interfaces for computers; Ionization apparatus not for the treatment of air or water; Peepholes [magnifying lenses] for doors; Juke boxes, musical; Integrated circuit cards [smart cards]; Printed circuit boards; Ticket dispensers; Calipers; Calibrating rings; Cash registers; Cathodic anti-corrosion apparatus; Cathodes; Identification threads for electric wires; Eyeglass chains; Eyepieces (Instruments containing -); Milage recorders for vehicles; Clothing for protection against fire; Garments for protection against fire; Fire beaters; Knee-pads for workers; Pince-nez; Blinkers [signalling lights]; Magnets (Decorative -); Vests (Am.) Bullet-proof -; Compasses (Directional -); Eyeglass cords; Cell phone straps; Copper wire, insulated; Couplers [data processing e
quipment]; Head cleaning tapes [recording]; Headphones; Galena crystals [detectors]; Mercury levels; Furniture especially made for laboratories; Ovens for laboratory use; Darkroom lamps [photography]; Surveying apparatus and instruments; Surveying chains; Surveying instruments; Laptop computers; Lasers, not for medical purposes; Solderers’ helmets; Light-emitting diodes [LED]; Ducts [electricity]; Lens hoods; Readers [data processing equipment]; Light dimmers [regulators], electric; Heliographic apparatus; Light conducting filaments [optical fibers fibres]; Light-emitting electronic pointers; Exposure meters [light meters]; Electronic pens [visual display units]; Rulers [measuring instruments]; Plumb bobs; Sounding leads; Magnifying glasses [optics]; Logs [measuring instruments]; Spirit levels; Aerometers; Cabinets for loudspeakers; Loudspeakers; Measuring glassware; Measuring spoons; Money counting and sorting machines; Magnetic tapes; Magnetic tape units for computers; Disks, magnetic; Magnetic encoders; Magnetic wires; Magnetic data media; Identity cards, magnetic; Encoded identification bracelets, magnetic; Jigs [measuring instruments]; Manometers; Hemline markers; Marking buoys; Measures; Electricity mains (Materials for -) [wires, cables]; Mechanical signs; Counter-operated apparatus (Mechanisms for -); Coin-operated apparatus (Mechanisms for -); Measuring apparatus; Dressmakers’ measures; Measuring instruments; Plane tables [surveying instruments]; Megaphones; Lactodensimeters; Lactometers; Diaphragms for scientific apparatus; Metal detectors for industrial or military purposes; Meteorological instruments; Rules [measuring instruments]; Metronomes; Microphones; Micrometers; Micrometer screws for optical instruments; Microprocessors; Microscopes; Microtomes; Fog signals, non-explosive; Portable telephones; Modems; Sheaths for electric cables; Monitors [computer programs]; Monitors [computer hardware]; Eyeglass frames; Mouse pads; Coin-operated mechanisms for television sets; Physics (Apparatus and instruments for -); Nautical apparatus and instruments; Navigation apparatus for vehicles [on-board computers]; Navigational instruments; Neon signs; Nets for protection against accidents; Nose clips for divers and swimmers; Verniers; Notebook computers; Objectives [lenses] optics; Lenses for astrophotography; Octants; Eyepieces; Ohmmeters; Inverters [electricity]; Laboratory trays; Teaching apparatus; Discharge tubes, electric, other than for lighting; Shutter releases [photography]; Batteries for lighting; Anti-interference devices [electricity]; Receivers (Audio– and video- -); Ear plugs for divers; Telerupters; Adding machines; Optical glass; Optical apparatus and instruments; Optical goods; Optical condensers; Optical data media; Fibre [fiber (Am.)] optic cables; Optical lamps; Optical lenses; Optical character readers; Optical discs; Oscillographs; Voltage surge protectors; Ozonisers [ozonators]; Parking meters; Compasses [measuring instruments]; Gauges; Surveyors’ levels; Periscopes; Pipettes; Planimeters; Record players; Plotters; Polarimeters; Wrist rests for use with computers; Punched card machines for offices; Resuscitation mannequins [teaching apparatus]; Walkie-talkies; Precision measuring apparatus; Precision balances; Time clocks [time recording devices]; Printed circuits; Prisms [optics]; Central processing units [processors]; Computer game programs; Projection apparatus; Projection screens; Pyrometers; Radar apparatus; Radios; Radiological apparatus for industrial purposes; Radiotelephony sets; Radiotelegraphy sets; Screens for photoengraving; Test tubes; Life buoys; Life belts; Fire escapes; Life nets; Life saving apparatus and equipment; Life jackets; Life-saving rafts; Reflecting discs for wear, for the prevention of traffic accidents; Refractometers; Refractors; Stage lighting regulators; Cleaning apparatus for phonograph records; Mathematical instruments; Slide-rules; Calculating machines; Calculating disks; Rheostats; Breathing apparatus, except for artificial respiration; Respirators for filtering air; Retorts; Sighting telescopes for firearms; Marking gauges [joinery]; X-ray apparatus not for medical purposes; X-ray tubes not for medical purposes; X-ray films, exposed; X-ray photographs, other than for medical purposes; Radiology screens for industrial purposes; Smoke detectors; Grids for batteries; Styli for record players; Satellites for scientific purposes; Satellite navigational apparatus; Scanners [data processing equipment]; Commutators; Commutation (Electric apparatus for -); Switchboards; Distribution consoles [electricity]; Switchboxes [electricity]; Distribution boxes [electricity]; Time switches, automatic; Marine compasses; Naval signalling apparatus; Screens [photography]; Plumb lines; Phonograph records; Juke boxes for computers; Shoes for protection against accidents, irradiation and fire; Electrified fences; Screw-tapping gauges; Carpenters’ rules; Slide calipers; Signals, luminous or mechanical; Radio pagers; Cases fitted with dissecting instruments [microscopy]; Sextants; Spherometers; Signal bells; Signalling buoys; Signalling panels, luminous or mechanical; Signalling whistles; Signal lanterns; Wafers [silicon slices]; Simulators for the steering and control of vehicles; Sirens; Shutters [photography]; Cupels [laboratory]; Speed checking apparatus for vehicles; Speed indicators; Speed measuring apparatus [photography]; Speed regulators for record players; Film cutting apparatus; Computer software, recorded; Solenoid valves [electromagnetic switches]; Sonars; Sounding apparatus and machines; Sounding lines; Probes for scientific purposes; Electrified rails for mounting spot lights; Step-up transformers; Protective suits for aviators; Cases especially made for photographic apparatus and instruments; Clothing especially made for laboratories; Spectrograph apparatus; Spectroscopes; Mirrors [optics]; Washing trays [photography]; Electromagnetic coils; Goggles for sports; Speaking tubes; Safety tarpaulins; Sprinkler systems for fire protection; Pedometers; Starter cables for motors; Stands for photographic apparatus; Voting machines; Stereoscopes; Stereoscopic apparatus; Astronomy (Apparatus and instruments for -); Retorts’ stands; Plugs, sockets and other contacts [electric connections]; Converters, electric; Circuit breakers; Electric loss indicators; Computer operating programs, recorded; Saccharometers; Sulphitometers; Tachometers; Taximeters; Animated cartoons; Teleprompters; Word processors; Facsimile machines; Telephone transmitters; Telephone apparatus; Telephone wires; Telephone receivers; Telegraph wires; Telegraphs [apparatus]; Telescopes; Television apparatus; Teleprinters; Meters; Abacuses; Temperature indicators; Crash test dummies; Theodolites; Thermionic tubes; Thermometers, not for medical purposes; Thermostats; Thermostats for vehicles; Time recording apparatus; Revolution counters; Protection devices for personal use against accidents; Computer keyboards; Tone arms for record players; Totalizators; Magic lanterns; Transistors [electronic]; Transponders; Triodes; Filters for ultraviolet rays, for photography; Balances [steelyards]; Urinometers; USB flash drives; Vacuum tubes [radio]; Vacuum gauges; False coin detectors; Variometers; Protective masks; Circuit closers; Safety restraints, other than for vehicle seats and sports equipment; Pressure indicator plugs for valves; Connections for electric lines; Junction sleeves for electric cables; Distribution boards [electricity]; Branch boxes [electricity]; Enlarging apparatus [photography]; Traffic-light apparatus [signalling devices]; Road signs, luminous or mechanical; Signs, luminous; Binoculars; Amplifying tubes; Amplifiers; Reducers [electricity]; Videotapes; Video cassettes; Video recorders; Video screens; Video game cartridges; Viscosimeters; Alidades; Voltage regulators for vehicles; Voltmeters; Spark-guards; Observation instruments; Heat regulating apparatus; Levelling instruments; Levels [instruments for determining the horizontal]; Water level indicators; Weighing apparatus and instruments; Weighbridges; Weighing machines
; Scales; Meteorological balloons; Rods for water diviners; Anemometers; Wind socks for indicating wind direction; Pocket calculators; Hourglasses; Fuses; Choking coils [impedance]; Transmitting sets [telecommunication]; Transmitters of electronic signals; Transmitters [telecommunication]; Viewfinders, photographic; Buzzers; Sunglasses; Solar batteries; Salinometers; Acid hydrometers; Acidimeters for batteries.
Na počátku nebyla vůbec špatná myšlenka. Urbanisté a architekti měli sen, jehož leitmotivem bylo zajištění kvalitního bydlení všem lidem bez výjimky. Ideálem mělo být zelené, prosluněné, rozvolněné město, kde místo svázaných ulic měly kvést parky a zahrady. Prostory určené k práci v takovém městě, měly být striktně odděleny od obytných míst, které v představách urbanistů fungovaly i jako relaxační zóny.
Muslimský duchovní varuje, že radikální islamisté mají s Austrálií vlastní plány – podle něj tam chtějí vytvořit stát ve státě. Tento nový útvar by podle něj měl být financován zahraničními fanatiky, ale i tamními daňovými poplatníky. Tawhidi v rozhovoru, který má být odvysílán v pondělí večer, varuje, že snem radikálů je „vytvořit ve vaší zemi“ stát, který bude řízen podle pravidel radikálního islámu a který nebude respektovat australské zákony.
„Dlouho jedinou převážně islámskou zemí Evropy byla Albánie. V poslední době přibyly země nové: Kosovo a do jisté míry i Makedonie,“ zmiňuje Šichtařová. A právě kvůli etnickým sporům v Makedonii se ekonomka obává války. „Protože Evropská unie použije stejnou logiku, jakou použila v Kosovu, řekne, že makedonští Albánci mají právo na sebeurčení, a bude podporovat rozpad makedonského státu. Zda se k tomu stejně jako v případě Kosova připojí i USA, těžko soudit, protože Trumpova administrativa v tomto ohledu není tak snadno čitelná, jako byly americké administrativy předešlé,“ sdělila.        (Čtěte na stránkách Parlamentní listy)
Co vlastně představuje Donald Trump, jaké síly za ním stojí a jaké jsou jejich cíle a čeho chce ve skutečnosti dosáhnout? ….. Obecný koncept integrace vedený elitami USA a EU, stejně jako Japonska a některých zemí Asie a Tichomoří, je reprezentován triádou neformálních stínových institucí. „Osu“ triády tvoří komplot britské „Chatham House“ (Královský institut mezinárodních vztahů) s americkou Radou pro mezinárodní vztahy (CFR – The Council on Foreign Relations). Dopad tohoto svazku pod vlivem regionálního principu doléhá zejména na Evropu; V rámci skupiny Bilderberg (klubu) na sebe vzájemně působí americké a evropské elity. Asijsko-tichomořský region spadá do působnosti jejich vlivu ve formátu Trilaterální komise; ke dvěma skupinám se tak přidává třetí – asijsko-tichomořská, která je pevně pod kontrolou Japonska (až do roku 2000 se tato skupina počítala za Japonskou).
Brambůrky jsou stejně návykové jako tvrdé drogy, tvrdí vědci ….. Britský premiér upozornil, že Britové jedí brambůrky čtyřikrát častěji než například Francouzi nebo Italové a 60 procent Britů jí tuto smaženou pochoutku minimálně jednou týdně. Zásoby chipsů v obchodech se odhadují na miliardu liber. Proč jsou tedy Britové tak závislí na brambůrkách?
Osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) chce ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová upozornit, že v budoucnu mohou mít velmi nízký důchod. Informační dopis dostanou do konce února ty OSVČ, které vykonávají samostatně výdělečnou činnost jako hlavní.
Možná, že tato otázka ještě i dnes u mnohých z vás vyvolává smíšené pocity, zda GPZ opravdu mohou na nás tak působit, zda to není v současné době jen módní záležitost. Existuje však již celá řada lidí, kteří se s negativním působením GPZ nechtěně seznámili a na vlastním narušeném zdraví poznali jejich nepříznivý dopad. Zájem o geopatogenní zóny z hlediska možného ohrožení lidského zdraví není módním výstřelkem posledních deseti či patnácti let. Již v roce 1898 se o vliv těchto anomálií zajímal anglický Národní fond pro potírání rakoviny a na začátku dvacátého století se se škodlivými oblastmi a pásmy, jako možnými zdroji zvýšeného rizika ohrožení zdraví, začalo počítat i v Německu a ve Francii.       (Čtěte na stránkách PHOENIX)
Je mnohem snadnější je přivítat než jim dát sbohem, a můžete se zaplést i s něčím temným. Komunikace s nimi je jiná než s lidmi. Obvykle zachytíte jen nějaké zvuky, protože jsou na jiné frekvenci. Zformulovat pocit, který z toho máte, do slov, vět, jež vám bytost sděluje, je v podstatě práce s energii. A o tom přesně komunikace s nimi je. Alespoň takhle jsem to vnímal já, jenže každý jsme jiný.“       (Čtěte na stránkách Doplněk)
Na dnešním zasedání vlády byl přijat návrh zákona o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, kterou kabinetu předložil ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas.
“* 9 Steps to Cervical Orgasms – Here.* Kundalini Tantra Yoga Home Practice ❤ – Here.* OSHO: Sex Is Your Life Force – Here.* Surrender to An Orgasmic Meditation – Here.* What is Spiritual Sex – Full Definiton Subject – Here.”
Poté vědci pustili nahrávky deseti štěňatům a deseti dospělým psům. Zjistili, že jen štěňata reagovala a přiběhla k reproduktoru s nadějným výrazem v domnění, že si s nimi někdo bude hrát, jakoby pronášená slova byla vyzváním ke hře. Stejně tak štěňata reagovala, když slyšela nahrávky, na nichž ženy hovořily při pohledu na dospělého psa. Hlas z reproduktoru je však zajímal méně, když ženy mluvily při pohledu na člověka. A dospělí psi? Na chviličku obrátili zrak směrem ke zdroji zvuku, ale pak zvuk ignorovali nezávisle na tom, zda ženy hovořily s pohledem upřeným na fotografii štěněte, dospělého psa či člověka, uvádí autor studie Nicolas Mathevon.       (Čtěte na stránkách Ekolist)
Vyvracíme mýty o vejcích ….. Od roku 1961, kdy došlo ke krizi drůbežářského průmyslu v USA, začala kampaň, která měla ukázat škodlivost vajec kvůli obsaženému cholesterolu. Vznikly legendy, že zejména žloutek je pro člověka nebezpečný, jelikož vysoká úroveň cholesterolu v krvi poškozuje nejen srdce, ale navíc zvyšuje riziko cukrovky. Kampaň se následně dostala i do Evropy, a to včetně zemí tzv. socialistického bloku. Co ale říká věda?
V rámci oslav 27. výročí vypuštění Hubbleova kosmického dalekohledu HST, ke kterému došlo dne 24. dubna 1990, astronomové publikovali portrét ohromující dvojice spirálních galaxií, k jehož pořízení využili právě legendární kosmický teleskop. Tato hvězdná dvojice poskytuje zběžný pohled na to, jak by mohla vypadat i naše Galaxie při pohledu z velké vzdálenosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *