“ethereum dobývání ec2”

“ethereum dobývání ec2”

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje od 1. ledna 2009 zvýšit průměrný vyplácený důchod o 330 Kč, tj. o 3,4 %. Za období leden 2008 – leden 2009 dojde po třech valorizacích k celkovému zvýšení průměrného starobního důchodu o 1 150 Kč. Reálná hodnota průměrného samostatně vypláceného starobního důchodu se v roce 2009 meziročně zvýší o 3,7 % a dosáhne 111,5 % reálné hodnoty samostatně vypláceného starobního důchodu v roce 1989. Více se dozvíte v tiskové zprávě.
Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních
Nabízíme materiály na bázi PVC a PUR poromerických usní vhodné pro výrobu vrchových materiálů, podšívek, zdobných částí, jazyků a manžet rybářské obuvi. Konstrukce obuvnických materiálů je koncipována tak, aby splňovala současné hygienické požadavky pro výrobu obuvi.
Ze lhaní, mimo jiné, obvinila i Nigela Farageho, který označil Malmö za hlavní město znásilnění Evropy. “Úroveň znásilnění ve Švédsku ve skutečnosti tak vysoká není, on neví, o čem mluví,” řekla. Poslední statistiky jdou však proti ní. Zaznamenáno bylo dlouhodobé stoupání počtu sexuálních deliktů a konkrétně skokový nárůst o 13% v roce 2016 oproti předchozímu roku.
Zvuky byly shromážděny ze svou hlavních zdrojů – prvním jsou elektrony dopadající na svrchní vrstvu zemské atmosféry a druhým je plazma procházející skrz Slunce, uvedl server sci-news.com. Williams k projektu říká: „Transpozicí zvuků zaznamenaných satelity do slyšitelného spektra jsem byl schopen ukázat data jako zvukovou nahrávku, která nám umožňuje alespoň trochu poznat, co bychom ve vesmíru slyšeli, kdybychom tam byli a kdyby tamější zvuky byly slyšitelné pro lidské ucho.”
Prostor pro bádání nabízí odborníkům i psychologie postav. Podle francouzských psychiatrů například Anakin Skywalker trpí hraniční poruchou osobnosti, projevující se náladovostí a impulsivním chováním. 
Poté, co jsme si oblékli ochranné vesty a přilby, mohli jsme navštívit zrovna otevřenou část dolu, což osobně považuji za vrchol naší návštěvy. Důlní jáma měla 3 kilometry v průměru a byla 1 kilometr hluboká. Tvar důlní jámy je ve skutečnosti malým architektonickým dílem beroucím v potaz trasy pro odvoz materiálu, sklon a šířku svahu. Na místě se nacházela také elektronická zařízení monitorující stav podloží a případné nechtěné pohyby terénu. Měli jsme obrovské štěstí v tom, že jsme mohli zhlédnout odstřel jedné z části důlní jámy. V jiné části dolu jsme pak mohli pozorovat několik prvků vybavení, včetně koncentrátu rudy, rozpouštědel a elektrolytického procesu čištění rudy pro její přípravu na konečné tavení.
Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Briquets pour l’allumage du gaz; Allume-gaz; Allumoirs; Conduites de gaz (Accessoires de réglage et de sûreté pour -); Eau (Accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à -); Gaz (Accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à -); Réglage (Accessoires de -) pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d’eau ou de gaz; Sûreté (Accessoires de -) pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d’eau ou de gaz; Accumulateurs de chaleur; Accumulateurs de vapeur; Aérothermes; Alambics; Alimentateurs de chaudières de chauffage; Air chaud (Appareils à -); Hydromassage (Appareils pour bains d’ -); Cuisson à micro-ondes (Appareils de -); Chargement (Appareils de -) pour fours; Chloration pour piscines (Appareils de -); Chromatographie (Appareils de -) à usage industriel; Désodorisation (Appareils de -) non à usage personnel; Véhicules (Appareils d’éclairage pour -); Air ou d’eau (Appareils d’ionisation pour le traitement d’ -); Chauffage (Appareils de -) à combustible solide, liquide ou gazeux; Ventilation [climatisation] (appareils de -); Filtration pour aquariums (Appareils de -); Chauffage pour aquariums (Appareils de -); Frigorifiques (Appareils et machines -); Glace (Appareils et machines à -); Purification de l’eau (Appareils et machines pour la -); Purification de l’air (Appareils et machines pour la -); Séchage (Appareils et installations de -); Éclairage (Appareils et installations d’ -); Refroidissement (Appareils et installations de -); Réfrigération (Appareils et installations de -); Adoucissement de l’eau (Appareils et installations pour l’ -); Cuisson (Appareils et installations de -); Sanitaires (Appareils et installations -); Chauffage (Appareils électriques de -); Bronzer (Appareils à -); Lavabos (Appareils à sécher les mains pour -); Bains (Appareils pour -); Bains d’air chaud (Appareils -); Climatisation (Appareils de -); Cuiseurs; Déshydratation (Appareils de -) des matières organiques alimentaires; Étuver le fourrage (Appareils pour -); Eau (Appareils à filtrer l’ -); Fumigations (Appareils pour -) non à usage médical; Boissons (Appareils pour le refroidissement de -); Dessiccation (Appareils de -); Remous dans l’eau (Appareils pour faire des -); Air (Appareils pour la désodorisation de l’ -); Gaz (Appareils pour l’épuration du -); Épuration de l’huile (Appareils pour l’ -); Désinfection (Appareils de -); Distillation (Appareils pour la -); Prise d’eau (Appareils de -); Colle (Appareils à chauffer la -); Brûloirs à café; Brûloirs à café; Malt (Torréfacteurs à -); Armoires frigorifiques; Armatures de fours; Sèche-cheveux; Barbecues; Becs à pétrole; Becs à alcool; Becs à incandescence; Becs de lampes; Bidets; Bouches à eau; Thermoplongeurs; Bouilloires électriques; Brûleurs; Becs de gaz; Becs à acétylène; Huile (Brûleurs à -); Brûleurs de laboratoire; Brûleurs germicides; Oxhydriques (Brûleurs -); Cabines de douche; Cabines transportables pour bains turcs; Cafetières électriques; Gaz (Chaudières à -); Chaudières de chauffage; Chaudières à bouilleur; Chaudières de buanderie; Calorifères; Chambres frigorifiques; Cheminées d’appartement; Tuyaux flamboyants [industrie du pétrole]; Carneaux de chaudières de chauffage; Hottes aspirantes de cuisine; Hottes d’aération; Hottes d’aération pour laboratoires; Charbon pour lampes à arc; Réservoirs de chasses d’eau; Cendriers de foyers; Capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; Colonnes à distiller; Condenseurs de gaz autres que parties de machines; Carneaux de cheminées; Conduits [parties d’installations sanitaires]; Congélateurs; Cuisinières; Potagers [fourneaux]; Coussins chauffés électriquement, non à usage médical; Laveurs de gaz [parties d’installations à gaz]; Purgeurs non automatiques pour installations de chauffage à vapeur; Diffuseurs [éclairage]; Diodes électroluminescentes [DEL] (appareils d’éclairage à -); Antiéblouissants (dispositifs -) pour véhicules [garnitures de lampes]; Automobiles (dispositifs antiéblouissants pour -) [garnitures de lampes]; Air (Dispositifs pour le refroidissement de l’ -); Antibuée (Dispositifs chauffants -) pour véhicules; Distributeurs de désinfectants pour toilettes; Douches; Économiseurs de combustibles; Corps chauffants; Sécheurs de linge électriques; Séchoirs [appareils]; Sécheurs d’air; Évaporateurs; Acétylène (Phares à -); Automobiles (Feux pour -); Bicyclettes (Feux pour -); Cycles (Feux pour -); Feux pour véhicules; Projecteurs de plongée; Automobiles (Phares pour -); Phares de véhicules; Gaufriers électriques; Flambeaux; Filaments de lampes électriques; Filaments électriques chauffants; Fils de magnésium [éclairage]; Filtres [parties d’installations domestiques ou industrielles]; Filtres à café électriques; Air (Filtres à -) pour la climatisation; Eau potable (Filtres pour l’ -); Foyers; Fontaines; Réchauds; Fours à micro-ondes à usage industriel; Fours dentaires; Fours à l’exception des fours de laboratoires; Boulangerie (Fours de -); Fours solaires; Friteuses électriques; Forges portatives; Cabinets d’aisances transportables; Toilettes [W.-C.]; Générateurs d’acétylène; Générateurs de vapeur autres que parties de machines; Jets d’eau ornementaux; Glacières; Tournebroches; Rôtissoires; Globes de lampes; Grils [appareils de cuisson]; Grilles de foyers; Garnitures de baignoires; Abreuvage (Installations automatiques d’ -); Cendre (Installations automatiques pour transporter la -); Aériens (Installations d’éclairage pour véhicules -); Bain (Installations de -); Climatisation (Installations de -); Climatisation pour véhicules (Installations de -); Conduites d’eau (Installations de -); Distribution d’eau (Installations de -); Polymérisation (Installations de -); Vapeur (Installations de production de -); Tabac (Installations pour le refroidissement du -); Chauffe (Installations de -); Chauffage à eau chaude (Installations de -); Chauffage pour véhicules (Installations de -); Ventilation [climatisation] (installations de -) pour véhicules; Rafraîchir (Installations et machines à -); Dessalement de l’eau de mer (Installations de -); Air (Installations de filtrage d’ -); Lait (Installations pour le refroidissement du -); Combustibles (Installations pour le traitement de modérateurs nucléaires et -); Eau (Installations pour l’approvisionnement d’ -); Eau (Installations pour la purification de l’ -); Purification des eaux d’égouts (Installations pour la -); Sauna (Installations de -); Incinérateurs; Lustres; Lampes à gaz; Rayons ultraviolets (Lampes à -) non à usage médical; Lampadaires; Lampes à arc; Lampes à huile; Lampes de laboratoire; Lampes de sûreté; Lampes électriques; Lampes germicides pour la purification de l’air; Lampes pour appareils de projection; Lampes à friser; Lampes d’éclairage; Mineurs (Lampes de -); Ampoules électriques; Lampes électriques pour arbres de Noël; Lampes d’éclairage pour aquariums; Ampoules d’éclairage; Ampoules d’indicateurs de direction pour véhicules; Automobiles (Ampoules d’indicateurs de direction pour -); Lampes de poche; Lampions; Lanternes d’éclairage; Lavabos; Éviers; Défroisseurs de tissus à vapeur; Irrigation (Machines d’ -) pour l’agriculture; Percolateurs à café électriques; Pain (Machines pour cuire du -); Machines à pain; Marmites autoclaves électriques; Appliques pour becs de gaz; Numéros de maisons lumineux; Urinoirs; Abat-jour; Pasteurisateurs; Autocuiseurs électriques; Plaques de chauffage; Plaques chauffantes; Pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue; Plafonniers; Pompes à chaleur; Douilles de lampes électriques; Abat-jour (Porte- -); Radiateurs électriques; Radiateurs [chauffage]; Chauffage central (Radiateurs de -); Eau (Installations pour le refroidissement de l’ -); Refroidisseurs de liquides [installations]; Piles atomiques; Récipients frigorifiques; Récupérateurs de chaleur; Réfrigérateur
s; Tiroirs de cheminées; Registres de tirage [chauffage]; Manchons de lampes; Réflecteurs de lampes; Réflecteurs pour véhicules; Réchauffeurs d’eau [appareils]; Réchauffeurs d’air; Chamotte (Garnitures de fours en -); Garnitures façonnées de fours; Brise-jet; Rondelles de robinets d’eau; Robinets; Robinets mélangeurs pour conduites d’eau; Robinets de canalisation; Chancelières chauffées électriquement; Poches jetables de stérilisation; Chambres blanches [installations sanitaires]; Dégivreurs pour véhicules; Chauffe-biberons électriques; Chauffe-bains; Bouilleurs; Chauffe-fers; Chauffe-lits; Chauffe-pieds électriques ou non électriques; Chauffe-plats; Chaufferettes; Chaufferettes de poche; Bouillottes; Bassinoires; Échangeurs thermiques; Chasses d’eau; Sièges de toilettes [W.-C.]; Réservoirs d’eau sous pression; Serpentins [parties d’installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement]; Souffleries [parties d’installations d’aération]; Broches de rôtisserie; Stérilisateurs; Eau (Stérilisateurs d’ -); Air (Stérilisateurs d’ -); Poêles [appareils de chauffage]; Supports pour le chargement des fours; Tapis chauffés électriquement; Bouchons de radiateurs; Cuvettes de toilettes [W.-C.]; Couvertures chauffantes, non à usage médical; Torches pour l’éclairage; Torréfacteurs; Tabac (Torréfacteurs à -); Fruits (Torréfacteurs à -); Tours de raffinage pour la distillation; Toasteurs; Tubes à décharges électriques pour l’éclairage; Tubes de lampes; Tubes lumineux pour l’éclairage; Tubes de chaudières de chauffage; Diffuseurs d’irrigation goutte-à-goutte [accessoires d’irrigation]; Humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; Ustensiles de cuisson électriques; Soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs; Vannes thermostatiques [parties d’installations de chauffage]; Vaporisateurs faciaux [saunas]; Bains à remous; Baignoires; Baignoires pour bains de siège; Bacs refroidisseurs pour fours; Vases d’expansion pour installations de chauffage central; Ventilateurs [climatisation]; Ventilateurs électriques à usage personnel; Verres de lampes; Vitrines frigorifiques; Yaourtières électriques..
Studie zveřejněná ve vědeckém magazínu Proceedings of National Academy of Sciences zaznamenala, že pěší turistika a pobyt v přírodě redukuje negativní a obsesivní myšlenky a pomáhá při úzkostech a depresích, což si samozřejmě každý může snadno vyzkoušet a zažít během procházky v přírodě.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)
Sklenička na dobrou noc pomůže usnout Alkohol sice pomáhá vklouznout do spánku rychleji, ale má zároveň značný negativní dopad na množství a kvalitu spánku. V první polovině noci alkohol přinese hluboký spánek, ale potlačí fázi REM, kdy se zdají sny. Jakmile alkohol vyprchá, je naopak spánek lehčí a těkavější s častějším probouzením.
Nestalo se nic, co by mnozí čeští obyvatelé neznali z ulic našich měst. Křesťané, není podstatné jaké denominace, hlásali na ulici anonymnímu davu evangelické poselství. Tedy Krista. Většina lidí kolem těchto pouličních kazatelů projde bez zájmu, bere je jako kolorit, zvláště když se jedná o nadšené mladé Mormony anebo na zásluhy čekající Svědky Jehovovi. Ne tak v Británii, kde křesťanští „věrozvěstové“ byli obviněni z šíření nenávisti, homofobie, provokování muslimů a antisociálního chování. Přestože britský soud jednoho muže zprostil obvinění, tak Michaelu Overdovi a Michaeli Stockwellovi hrozí až půlroční vězení, jen proto, že hlásali to, čemu křesťané věří a co obsahuje Bible o Kristově poselství, čímž dal soud najevo, že Bible, respektive Nový Zákon je pohoršující a není v souladu s britským zákonem, jak to natvrdo řekl právník zadržených Andreas Williams.Je to vlastně paradox, Biblické poselství společně s antickými základy tvoří základ naší civilizace a najednou se stává protiprávní, neslučitelné s naší společností a víra v toto poselství je nenávistná a homofobní. Paradoxem také je, že v Británii proběhlo několik islámských demonstrací, kde byly hlásány hesla proti Evropě, Británii a slova o islamizaci Británie a to i za cenu likvidace těch, kteří se nepřizpůsobí, ale bylo to bráno jako součást sebevyjádření muslimů a jejich víry.       (Čtěte na stránkách Bez politické korektnosti)
Ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová se dnes sešla se zástupci krajů. Jednala s nimi například o síti, kvalitě a možnosti financování sociálních služeb, problematice lékařské posudkové služby a příspěvcích na péči či o systému péče o ohrožené děti. Probírala se i koordinace potřeb pro zacílení projektů EU realizovaných z evropských prostředků pro příští období.
Markéta Šichtařová: Jak vyrobit rasisty snadno a rychle ….. Má to svůj název. Říká se tomu „vyhodíte někoho dveřmi, a on za vámi vleze oknem“. Alternativně se mluví o „stokrát nic, které i vola umoří“. Je to takový psychologický zákon akce a reakce. Tlačte na pilu příliš, a kousne se.
Dobrodružný Western Muzikál Životopisný Loutkový Povídkový Reality-TV Road movie Podobenství Experimentální Film-Noir Poetický Krátkometrážní Katastrofický Dokumentární Drama Erotický Historický Hudební Krimi Mysteriózní Psychologický Rodinný Thriller Sportovní Talk-show Vánoční … méně
Jak ošetřovat záděry… Jakmile se objeví, natržené části kůže je třeba co nejdříve odstřihnout. Před stříháním je dobré prsty chvíli namáčet v malém množství vody s přísadou oleje, který změkčí pokožku. Pokud je záděra již větší a bolestivá, je třeba ji potřít hojivou mastí – je možné použít kalciovou mast. Takto ošetřené místo je poté vhodné na noc zalepit náplastí, která se ráno odstraní, aby kůže mohla dýchat. Rozhodně se nesmí kousky kůže odtrhávat či okusovat! Záděry je třeba pravidelně zvlhčovat. Do okolí nehtů se vetře vhodná mast, krém či balzám na ruce. Účelem je, aby se v těchto místech změkčila kůže.
„Jestli to nevidíš – jestli nevidíš, že ti teroristé mají v současnosti potenciál ublížit každé zemi Evropy, a myslíš si, že Polsko by se tomu nemělo bránit, tak jdeš ruku v ruce s těmi, kdo proti Evropě těmi zbraněmi míří, proti nám všem.“
Odhady expertů, že počítačový vir se zmodifikuje a bude útočit dále, potvrzuje i mluvčí Národního bezpečnostního úřadu Radek Holý. „Otázka je, zda to bude ještě dnes, nebo v dalších dnech a týdnech. Je to opravdu jen v režii těch útočníků,“ říká.         (Čtěte na stránkách ČR Radiožurnál)
Pro ty, kteří se rozhodli provést těžbu mraků, doporučujeme seznámit se s vůdci v této oblasti. Profesionálové doporučují začít s nimi, aby se minimalizovala rizika ztráty vložených prostředků a zaručeno, že bude dosaženo zisku (úměrně závisí na počátečním kapitálu podle principu úroková sazba   na bankovní vklad). Pokud je uživatel spokojen s principy cloudových služeb, můžete investovat do rizikovějších projektů.
V soutěži v roce 2005 vyhrál projekt belgického architekta Philippa Samyna a jeho studia. Přípravné práce byly prováděny od roku 2008. Vlastní výstavba započala v roce 2011, tj. v době, kdy naplno propukla dluhová krize a s ní spojená úsporná opatření v mnoha členských státech, a kdy se miliardové výdaje na majestátní palác obtížně vysvětlovaly. Navíc se v mezidobí ukázalo, že budova Justus Lipsius potřebám rozšířené Unie plně postačuje a bezproblémově zvládá i organizaci summitů, které byly právě za dluhové krize velice časté. Samotný předseda Evropské rady se svým personálem by se vešel do několika kanceláří. Rozjetý vlak však už nikdo neměl sílu zastavit. Ten se tak dovalil na pozadí dalších dramatických událostí (peripetie kolem bankrotujícího Řecka, migrační krize, britské referendum) až k úspěšnému dokončení díla v okamžiku, kdy nálada v Bruselu není právě tak jásavá, aby ladila k otevírání okrasných monumentů.
Dobří lidé se mě zeptal, přizvukovat a mají zájem se mě vyptávat osobně. Byl jsem dělal to a odpovědi na mnoho otázek, na lidi prostřednictvím e-mailu na denní bázi. Bohužel. Budu muset zastavit dělá nyní. Odpovědi na otázky jednu po druhé, je velmi časově náročné pro mě. Můj čas je příliš rozdrtil s jinými projekty právě teď, takže se omlouvám, ale musím ukončit tuto praxi. Strávil jsem někdy 2 hodiny denně odpovídal na otázky pro lidi online. Miluju to udělat, protože jsem vždycky chtěl odpovědi na své vlastní otázky. Ale já už nebudou schopni to udělat už prosím pochopit, že je čas problém. Rozhodl jsem se udělat čas na to, že pro všechny najednou. To je důvod, proč budeme mít webový seminář blíží.
Prokletí multitaskingu: Je možné dělat dobře víc než jednu věc najednou? ….. Multitasking neboli dělání několika věcí najednou je jako kouzelnický trik, který hrajeme sami na sebe. Protože se snažíme ukočírovat víc úkolů naráz, máme pocit, že toho víc zvládáme. Odborníci si to však nemyslí, právě naopak. Podle Amerického svazu psychologů je multitasking maření „až 40 procent produktivního času člověka“. Díky počítačům a smartphonům máme dnes víc příležitostí žonglovat s několika úkoly najednou než kdy předtím. Na jediné obrazovce stíháme posílat textové zprávy, aktualizovat si stav na Facebooku, sledovat video, hrát hru a kdoví, co ještě. Mohlo by se zdát, že jsme teď v multitaskingu díky technologiím lepší, ale důkazy ukazují, že nám to může naopak mozek oslabovat. Vědci ze Stanfordské univerzity objevili, že studenti, kteří dělají na internetu několik činností zároveň, mají horší koncentraci a kratší dobu pozornosti, než jejich vrstevníci, kteří se multitaskingu věnují minimálně. Příčinou našeho deficitu v multitaskingu jsou biologická omezení. Pouze počítače dokáží najednou vykonat několik výpočtů, zatímco lidská pozornost si vyžaduje soustředění se na jednu věc, vysvětluje neurovědkyně Susana Martinez-Condeová. „Nervové okruhy, které jsou při soustředění používány, jsou supresivní okruhy. Jestliže rozdělíte svou pozornost mezi dvě nebo vícero úloh, ty se navzájem potlačují, protože dávat pozornost znamená, že potlačujete něco jiného,“ říká vědkyně. To znamená, že multitasking, přinejmenším u člověka, je nemožný, protože naše mozky nedokáží věnovat pozornost dvěma věcem zároveň. Přesnější výraz by proto měl být „přepínání mezi úkoly“ a většina z nás není dobrá ani v tom. Experti odhadují, že přeskakovat z jednoho úkonu k druhému dokáží pouhá dvě procenta populace. Ten zbytek se musí pořádně duševně namáhat, aby převedl pozornost mozku z jednoho úkonu na druhý, a mimo to, čím víc pozornosti si daný úkon vyžaduje, tím hůře se našemu mozku přepíná.       (Čtěte na stránkách Velká Epocha)
Speciální aplikaci pro mobilní telefony, která má sloužit jako pomocník pro odvykání kouření, testuje nyní výzkumný tým Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Program, který vyvinuli vědci v Norsku a kde již s úspěchem funguje, nyní přizpůsobují českým podmínkám a zkoumají v pilotní studii. Vedoucí týmu Mgr. Adam Kulhánek představí dosavadní výsledky na 5. Evropském kongresu duševního zdraví, který se koná v Praze 14. až 16. září 2016 a je věnován problematice závislostí.
100 g sušené bylinky dejte do bavlněného kapesníku nebo jiného kousku látky, uzavřete, zahřejte nad párou z vroucí vody a co možná nejteplejší přiložte na místo, kde vás trápí bolest, a převažte bavlněným šálem. Nechte působit 30
Jeden z nejvýznamnějších evropských finančních trhů je tak pro Českou republiku až do okamžiku splacení dluhu ztracen. Podle dostupných informací podobný drastický krok ještě nikdy nebyl použit proti členskému státu Evropské unie. Je to strašná ostuda a obžaloba české „politiky“. Jenomže to je, bohužel, jenom začátek problému.
To jsou jen některé z možných interpretací prvního kola francouzských prezidentských voleb. Nesmysl na nesmysl. Současně nám všechna hlavní média se slavnostně vážnou tváří oznamují, že kampaň před druhým kolem bude mimořádně tvrdá a že v obou vítězných seskupeních naplno začala již včera večer. 
1. popis geologických poměrů souvisejících s prostorem tělesa ochranného pilíře, zejména uložení souvrství, tektonické poměry slojí, žil, plástů a celého ložiska, petrografické a fyzikálně mechanické vlastnosti okolních hornin a údaje hydrogeologické,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *