“ethereum dobývání kali linux”

“ethereum dobývání kali linux”

Osvícení už všichni máme ….. Když chcete získat moc, musíte se o to snažit všemi možnými způsoby – legálními, nelegálními, dobrými i špatnými. V životě musíte všechno nějak získat, protože na tento svět si nepřinášíte peníze a paláce. Přicházíte nazí, s prázdnýma rukama. Když se narodíte, nemáte vůbec nic a pak potřebujete spoustu věcí a začnete se honit a snažíte se získat to a  ono. Postupně vám začne docházet, že až přijde smrt, všechno vám vezme, všechno zničí: začnete se bát, dostanete strach. Proto se snažíte najít něco, co vám ani smrt nevezme: boha, pravdu, osvícení, nirvánu, můžete to nazvat jakkoli. Toužíte po nirváně, osvícení, bohu nebo po samádhí úplně stejně, jako jste předtím toužili po penězích, moci či po slávě – protože jste si osvojili určitou logiku, určitý program.
V záři pryskyřníku … „Květ pryskyřníku působí trochu jako duté zrcadlo, ve kterém se soustředí sluneční paprsky a květ ohřívají, na podobném principu dokonce fungují některé pece,“ uvedl v Meteoru biolog profesor Jaroslav Petr.  
Kognitivní funkce ….. Jejich prostřednictvím vnímáme svět. Reagujeme na to, co se kolem nás děje a díky jim zvládáme řešit úkoly, které před nás život staví. Do češtiny se někdy překládají jako  poznávací funkce. Považují se, ne-li za hlavní, tak za jednu z hlavních oblastí psychiky. Není proto divu, že se vědci už dlouho snaží přijít na jejich sídlo. Žádné centrum se jim ale najít nepodařilo. Jakoby si evoluce ověřila, že když je potřeba řešit věci efektivně, než něco svěřit nějakému ministerstvu, je lepší to nechat na místní samosprávě. A tak nejspíš právě proto i s pomocí magnetické rezonance, místo nějakého hlavního stanu, nacházejí neurologové jen řadu lokalit rozesetých po všech koutech mozku. Zpočátku jsme kognitivitu pokládali za naší výsadu a řadou testů jsme ji ověřovali na našich ratolestech. Někoho pak napadlo testy na dětskou chytristiku, nechat řešit zvířata. To se nemělo stát. V některých paměťových testech nejen, že jsou na tom šimpanzi lépe než děti, ale hravě strčí do kapsy i nás, dospělé.  Pak se ukázalo, že si v těchto testech obstojně vedou i pernatci, zvláště ti z Nové Kaledonie. Korunu tomu všemu loni nasadili čmeláci. Není to ale tak nepochopitelné, jak se to rádo presentuje. Jednoduše proto, že všichni se potřebují nějak živit a neustále se měnící podmínky prostředí nutí k myšlení všechny tvory. Proto by nás nemělo posadit na sedací hrboly, že i hmyz zvládá řešit problémy, se kterými se nikdy setkat nemohl a že si úspěšnou strategii zapamatují.
Byla nalezena časová schránka Julese Verna, co v ní bylo? ….. Naprosto unikátní nález se podařil archeologům ve francouzských Pyrenejích. Nalezli zde kovovou schránku, kterou v místě zanechal v 19. století slavný spisovatel Jules Verne. Obsahovala množství popsaných papírů, možná šlo o nepublikované části jeho děl.
Hladovka skrz otisky ….. Asi ke všem se dostala zpráva, že uprchlíci v maďarském městě Bekescsaba drží hladovku – na protest! Nelíbí se jim, že jim maďarské orgány odebrali otisk prstu! Proč to ale opravdu dělají? Jedná se o jasné popření toho, že se jedná o migraci z důvodu války! Kdybych někam utíkal před válkou, asi by mi nevadilo, že si berou moje otisky prstů, že nedostanu tříchodový menu nebo, že nemám v uprchlickým táboru bazén.
Konspirační teorie o Měsíci ….. Na internetu a v různých časopisech se můžeme dočíst, že na Měsíci mají mimozemšťané základny a že je spatřila posádka Apolla 11. Ale autoři těchto článků nepřicházejí s nějakou senzační novinkou. Již v roce 1820 bavorský astronom Franz von Paula Gruithuisen (1774 -1852) tvrdil, že na Měsíci se svým dalekohledem zahlédl celá města. Tehdy napsal: „Lunarians, kteří tam žijí, stavějí sofistikované budovy, silnice a pevnosti.“
Ministryně práce Michaela Marksová a čínský ministr pro lidské zdroje a sociální zabezpečení Yin Weimin podepsali „Memorandum o porozumění“. Čínská delegace jednala na MPSV o spolupráci v oblasti práce a sociálních věcí, hovořilo se i o politice zaměstnanosti, sociálním pojištění a sociálních dávkách.
Co se ještě před několika týdny jevilo jako bezvýznamný problém dodávek některých grafických karet s čipy Radeon, nyní přerostlo ve vážnou obavu obchodníků i PC hráčů. Zejména lepší grafické karty v kategorii 5000 Kč a více nejsou k dostání nebo je jejich cena neúměrně vysoká.
Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním
Pharmaceutical and veterinary preparations; Sanitary preparations for medical purposes; Dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; Dietary supplements for humans and animals; Plasters, materials for dressings; Material for stopping teeth, dental wax; Disinfectants; Preparations for destroying vermin; Fungicides, herbicides; Tanning pills; Dental abrasives; Acaricides; Fly catching paper; Acetates for pharmaceutical purposes; Aluminium acetate for pharmaceutical purposes; Acids for pharmaceutical purposes; Gallic acid for pharmaceutical purposes; Aconitine; Sea water for medicinal bathing; Melissa water for pharmaceutical purposes; Lead water; Mineral waters for medical purposes; Thermal water; Nutritional supplements; Adhesives for dentures; Alkaloids for medical purposes; Medicinal alcohol; Formic aldehyde for pharmaceutical purposes; Aldehydes for pharmaceutical purposes; Algicides; Alginates for pharmaceutical purposes; Albuminous foodstuffs for medical purposes; Dietetic foods adapted for medical purposes; Food for babies; Dental amalgams; Gold (Dental amalgams of -); Starch for dietetic or pharmaceutical purposes; Amino acids for medical purposes; Amino acids for veterinary purposes; Analgesics; Anti-rheumatism rings; Corn rings for the feet; Anaesthetics; Fumigating sticks; Antibiotics; Antioxidant pills; Antiseptics; Headache (Articles for -); Dressings, medical; Sanitary towels; Sanitary pads; Styptic preparations; Oxygen baths; Bath preparations, medicated; Vaginal washes; Balms for medical purposes; Frostbite salve for pharmaceutical purposes; Gurjun [gurjon, gurjan] balsam for medical purposes; Stick liquorice for pharmaceutical purposes; Hygienic bandages; Bandages for dressings; Dietetic beverages adapted for medical purposes; Bicarbonate of soda for pharmaceutical purposes; Biocides; Medicine cases, portable, filled; Anti-rheumatism bracelets; Bracelets for medical purposes; Media for bacteriological cultures; Bromine for pharmaceutical purposes; Corn remedies; Calomel; Camphor for medical purposes; Capsules for medicines; Candy, medicated; Charcoal for pharmaceutical purposes; Carbolineum [parasiticide]; Fly glue; Mothproofing paper; Paper for mustard plasters; Poultices; Rubber for dental purposes; Caustics for pharmaceutical purposes; Stem cells for medical purposes; Stem cells for veterinary purposes; Dental cements; Cement for animal hooves; Bone cement for surgical and orthopaedic purposes; Molding wax for dentists; Cinchona for medical purposes; Quinine for medical purposes; Chinoline for medical purposes; Belts for sanitary napkins [towels]; Chloroform; Adjuvants for medical purposes; Cocaine; Antiparasitic collars for animals; Collyrium; Collodion for pharmaceutical purposes; Biological tissue cultures for medical purposes; Biological tissue cultures for veterinary purposes; Albumin dietary supplements; Dietary supplements for animals; Compresses; Cachets for pharmaceutical purposes; Chemical conductors for electrocardiograph electrodes; Contraceptives (Chemical -); Barks for pharmaceutical purposes; Mangrove bark for pharmaceutical purposes; Antiseptic cotton; Aseptic cotton; Cotton for medical purposes; Cream of tartar for pharmaceutical purposes; Creosote for pharmaceutical purposes; Cultures of microorganisms for medical and veterinary use; Curare; Bunion pads; Breast-nursing pads; Decoctions for pharmaceutical purposes; Deodorants, other than for human beings or for animals; Air deodorising preparations; Deodorants for clothing and textiles; Depuratives; Detergents for medical purposes; Diastase for medical purposes; Digestives for pharmaceutical purposes; Digitalin; Disinfectants for hygiene purposes; Disinfectants for chemical toilets; Drugs for medical purposes; Elixirs [pharmaceutical preparations]; Hematogen; Hemoglobin; Enzymes for medical purposes; Enzymes for veterinary purposes; Smoking herbs for medical purposes; Medicinal herbs; Dill oil for medical purposes; Oil of turpentine for pharmaceutical purposes; Balsamic preparations for medical purposes; Siccatives [drying agents] for medical purposes; Cellulose esters for pharmaceutical purposes; Esters for pharmaceutical purposes; Hops (Extracts of -) for pharmaceutical purposes; Tobacco extracts [insecticides]; Cellulose ethers for pharmaceutical purposes; Ethers for pharmaceutical purposes; Eucalyptus for pharmaceutical purposes; Eucalyptol for pharmaceutical purposes; Evacuants; Mud (Medicinal -); Mud for baths; Linseed meal for pharmaceutical purposes; Fish meal for pharmaceutical purposes; Lacteal flour for babies; Meal for pharmaceutical purposes; First-aid boxes, filled; Appetite suppressants for medical purposes; Febrifuges; Phenol for pharmaceutical purposes; Milk ferments for pharmaceutical purposes; Ferments for pharmaceutical purposes; Fiber (Dietary -); Lint for medical purposes; Fennel for medical purposes; Flowers of sulphur for pharmaceutical purposes; Phosphates for pharmaceutical purposes; Fungicides; Gauze for dressings; Gases for medical purposes; Petroleum jelly for medical purposes; Gelatine for medical purposes; Gentian for pharmaceutical purposes; Germicides; Jalap; Glycerine for medical purposes; Glycerophosphates; Glucose for medical purposes; Gamboge for medical purposes; Chewing gum for medical purposes; Gum for medical purposes; Greases for medical purposes; Greases for veterinary purposes; Milking grease; Guaiacol for pharmaceutical purposes; Hydrastine; Hydrastinine; Hydrated chloral for pharmaceutical purposes; Surgical implants [living tissues]; Plasters for medical purposes; Insect repellent incense; Medicinal infusions; Insecticides; Insect repellents; Alginate dietary supplements; Casein dietary supplements; Enzyme dietary supplements; Wheat germ dietary supplements; Glucose dietary supplements; Lecithin dietary supplements; Yeast dietary supplements; Pollen dietary supplements; Propolis dietary supplements; Protein dietary supplements; Protein supplements for animals; Mineral food supplements; Iodine for pharmaceutical purposes; Iodoform; Alkaline iodides for pharmaceutical purposes; Iodides for pharmaceutical purposes; Isotopes for medical purposes; Dental lacquer; Laxatives; Milk of almonds for pharmaceutical purposes; Malted milk beverages for medical purposes; Lactose for pharmaceutical purposes; Lecithin for medical purposes; Alloys of precious metals for dental purposes; Cedar wood for use as an insect repellent; Yeast for pharmaceutical purposes; Liniments; Liquorice for pharmaceutical purposes; Dog lotions; Lotions for pharmaceutical purposes; Lotions for veterinary purposes; Personal sexual lubricants; Lupulin for pharmaceutical purposes; Magnesia for pharmaceutical purposes; Malt for pharmaceutical purposes; Eyepatches for medical purposes; Dental mastics; Dental impression materials; Teeth filling material; Wart pencils; Caustic pencils; Headache pencils; Hemostatic pencils; Medicines for human purposes; Medicines for dental purposes; Medicines for veterinary purposes; Serotherapeutic medicines; Mint for pharmaceutical purposes; Menthol; Moleskin for medical purposes; Fly destroying preparations; Mustard for pharmaceutical purposes; Irish moss for medical purposes; Pants, absorbent, for incontinents; Sanitary panties; Narcotics; Adhesive bands for medical purposes; Nervines; Medicinal oils; Camphor oil for medical purposes; Cod liver oil; Mustard oil for medical purposes; Castor oil for medical purposes; Linseed oil dietary supplements; Opodeldoc; Opiates; Opium; Hormones for medical purposes; Oxygen for medical purposes; Absorbent cotton; Wadding for medical purposes; Diabetic bread adapted for medical use; Diaper-pants (Babies’ -); Napkins for incontinents; Diapers [babies’ napkins]; Royal jelly dietary supplements; Royal jelly for pharmaceutical purposes; Parasiticides; Jujube, medicated; Lozenges for pharmaceutical purposes; Pectin for pharmaceutical purposes; Pepsins for pharmaceutical purposes; Peptones for pharmaceutical purposes; Hydrogen peroxide for medical purposes; Pesticides; Slimming pills; Appetite suppressant pills; Blood plasma; Powder of canthar
ides; Pearl powder for medical purposes; Pyrethrum powder; Pomades for medical purposes; Porcelain for dental prostheses; Medicinal drinks; Biological preparations for veterinary purposes; Diagnosis of pregnancy (Chemical preparations for the -); Chemical preparations for pharmaceutical purposes; Chemical preparations for medical purposes; Chemical preparations for veterinary purposes; Aloe vera preparations for pharmaceutical purposes; Trace elements (Preparations of -) for human and animal use; Enzyme preparations for medical purposes; Enzyme preparations for veterinary purposes; Medicinal hair growth preparations; Bronchodilating preparations; Douching preparations for medical purposes; Contact lens cleaning preparations; Eye-washes; Albuminous preparations for medical purposes; Bacterial preparations for medical and veterinary use; Bacteriological preparations for medical and veterinary use; Bismuth preparations for pharmaceutical purposes; Vitamin preparations; Slimming purposes (Medical preparations for -); Teething (Preparations to facilitate -); Bath (Therapeutic preparations for the -); Lime (Preparations of -) for pharmaceutical purposes; Anticryptogamic preparations; Hemorrhoid preparations; Antiparasitic preparations; Sunburn ointments; Mothproofing preparations; Anti-uric preparations; Biological preparations for medical purposes; Phylloxera (Chemical preparations for treating -); Vine disease treating chemicals; Mildew (Chemical preparations to treat -); Wheat smut (Chemical preparations to treat -); Chemico-pharmaceutical preparations; Sunburn preparations for pharmaceutical purposes; Dry rot fungus (Preparations for destroying -); Chilblain preparations; Callouses (Preparations for -); Burns (Preparations for the treatment of -); Pharmaceutical preparations; Pharmaceutical preparations for treating dandruff; Skin care (Pharmaceutical preparations for -); Opotherapy preparations; Vermin destroying preparations; Mice (Preparations for destroying -); Larvae exterminating preparations; Slug exterminating preparations; Fumigation preparations for medical purposes; Diagnostic preparations for medical purposes; Herbicides; Air purifying preparations; Reducing sexual activity (Preparations for -); Sterilising preparations; Mouthwashes for medical purposes; Animal washes; Dog washes; Cattle washes; Radioactive substances for medical purposes; Soil-sterilising preparations; Veterinary preparations; Propolis for pharmaceutical purposes; Panty liners [sanitary]; Quassia for medical purposes; Quebracho for medical purposes; Rhubarb roots for pharmaceutical purposes; Medicinal roots; Radium for medical purposes; Chemical reagents for medical or veterinary purposes; Repellents for dogs; By-products of the processing of cereals for dietetic or medical purposes; Tonics [medicines]; Constipation (Medicines for alleviating -); Remedies for perspiration; Remedies for foot perspiration; Mineral water salts; Potassium salts for medical purposes; Sodium salts for medical purposes; Smelling salts; Salts for mineral water baths; Bath salts for medical purposes; Salts for medical purposes; Sarsaparilla for medical purposes; Blood for medical purposes; Leeches for medical purposes; Scapulars for surgical purposes; Syrups for pharmaceutical purposes; Angostura bark for medical purposes; Condurango bark for medical purposes; Croton bark; Myrobalan bark for pharmaceutical purposes; Ergot for pharmaceutical purposes; Linseed dietary supplements; Linseed for pharmaceutical purposes; Serums; Tobacco-free cigarettes for medical purposes; Mustard plasters; Solutions for contact lenses; Solvents for removing adhesive plasters; Soporifics; Radiological contrast substances for medical purposes; Dietetic substances adapted for medical use; Nutritive substances for microorganisms; Bismuth subnitrate for pharmaceutical purposes; Semen for artificial insemination; Cooling sprays for medical purposes; Vulnerary sponges; Steroids; Surgical dressings; Sulphur sticks [disinfectants]; Strychnine; Sulphonamides [medicines]; Suppositories; Court plaster; Sanitary tampons; Tartar for pharmaceutical purposes; Asthmatic tea; Medicinal tea; Surgical tissues; Thymol for pharmaceutical purposes; Tincture of iodine; Tinctures for medical purposes; Herbal teas for medicinal purposes; Tissues impregnated with pharmaceutical lotions; Sedatives; Turpentine for pharmaceutical purposes; Cachou for pharmaceutical purposes; Mercurial ointments; Ointments for pharmaceutical purposes; Vaccines; Poisons; Bacterial poisons; Rat poison; Vermifuges; Vesicants; Candy for medical purposes; Sugar for medical purposes..
Životní cestu vám totiž skříží tzv. technologická nezaměstnanost. V rozvinutých zemích je nejvíce pracovních pozic pro tzv. bílé (pracovníci v kancelářích/ve výzkumu apod.) či růžové límečky (služby). Modré límečky v původním slova smyslu je označení pro fyzicky pracující dělníky v průmyslu či zemědělství. No a právě nabídka pozic v posledních dvou sektorech se bude ztenčovat zřejmě nejrychleji. Kdo vlastní investiční kapitál, raději peníze vloží do robotů než do lidí, kteří jsou méně výkonní, potřebují dozor a stávkují za vyšší mzdy. S nástupem umělé inteligence však zdaleka nejsou ohroženy jen manuální profese. Počítačové programy časem nahradí i nemalé množství lidí v kancelářích.
V rámci oslav 27. výročí vypuštění Hubbleova kosmického dalekohledu HST, ke kterému došlo dne 24. dubna 1990, astronomové publikovali portrét ohromující dvojice spirálních galaxií, k jehož pořízení využili právě legendární kosmický teleskop. Tato hvězdná dvojice poskytuje zběžný pohled na to, jak by mohla vypadat i naše Galaxie při pohledu z velké vzdálenosti.
Asociace výzkumných organizací (AVO), která zastupuje neakademické výzkumné organizace a inovační firmy, si stěžuje na to, že v příštím roce půjde ze státního rozpočtu na aplikovaný výzkum málo peněz. Zatímco ještě před dvěma lety mířilo na podporu spolupráce soukromého sektoru a výzkumu zhruba pět miliard korun, letos je to polovina.
Co se změnilo tolik v posledních letech 30K, nebo kdykoliv Niburians, nebo lidé z Sirius B, nebo skupiny, které byly tady. , ,Všechny tyto skupiny jsou tady dole interakci a zdá se, jako by všichni mají programy v tom, co – druh využití zemi jako jejich vlastní z jakéhokoliv důvodu chtějí. Co je to nyní změnilo? Má lidstvo dosáhlo úrovně suverenity, že jsme se nyní respektovat a to, co se skutečně děje na změnu?
Na počátku byla kina součástí hospod a šantánů, filmy se promítaly například jako součást kabaretních představení. Postupně se však přesouvala do prostor určeným přímo kinematografickým představením. Dokonce vznikaly i podniky pro náročné publikum. V éře němého filmu byla promítání doprovázena živým hudebním doprovodem. Případně hudbou z gramofonu, ne všechna kina by dokázala hudebníky zaplatit.
Obohaťte se! Muslimky v Alžírsku jsou spokojeny, že je muži bijí. Muži to mají také rádi ….. Podle statistik alžírského ministerstva zdraví a údajů UNICEF se až šedesát procent alžírských žen domnívá, že muž má právo bít svoji ženu.
Třídně-psychologické koreláty vztahu k islámu ….. Při kampani, přednáškách atd. si snadno všimnete, že jádrem odpůrců islámu je nižší střední třída – řemeslníci, dělníci, ajťáci na volné noze, hospodští, učitelé, atd. Plus samozřejmě sečtělí kvalifikovaní dělníci.
Přestože jsou důchody často diskutované téma, panuje v této oblasti stále řada mýtů. Dotazy lidí se týkají oblasti výpočtu důchodu a všeho, co ovlivňuje výši důchodu jak pozitivně, tak negativně. Nejsou si jisti, co se pro důchod „počítá“ a co nikoliv. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) proto objasňuje další z omylů.
Mohu potvrdit existenci mateřských. Mohou být nazýván mateřské lodě. Mohou být nazýván mnoho dalších jmen. Mohou být nazýván inter-dimenzionální portály. Je důležité si uvědomit, že lidské bytosti používat slova k popisu jevů. Z pohledu těch bytostí, které jsou v provozu – těch éterických platforem – jsou mimo lineárního prostoru a času. Jejich pochopení je mnohem blíže na to, co by se dala popsat jako Nanebevzetí mistři.
V Černínském paláci v Praze proběhla mezinárodní konference, která řešila budoucí podobu pracovních trhů v evropském i celosvětovém kontextu. Účastnili se jí nejvýše postavení představitelé světových a evropských organizací, zástupci univerzit, odborových organizací či výzkumných institutů, kteří se zabývají otázkami pracovních trhů a jeho změnami. Konferenci nazvanou Budoucnost práce zahájil premiér Bohuslav Sobotka spolu s generálním ředitelem Mezinárodní organizace práce Guy Ryderem.
Rob – To je velmi dobré. Teď mluvíte mým jazykem, a to je něco, co jsem opravdu se chtěl lidi, aby se i pro lidi, kteří jsou následující informace Cobra v PFC znovu, Cobra a vždycky jsem zdůraznit, ne sedět a jen sledovat zpravodajství se děje. Prosím, urychlit a provést změny ve svém životě a ve svém duchovním připojení. Budeme trénovat a jít přes mnoho, že v mé konferenci v Bolívii a Mt. Shasta. My půjdeme přes různé připojení cvičení s meditací. Lidi, budeme se dostat na vaše otázky teď.
V roce 1897 zde varnsdorfský továrník G.H.Richter podnikl nové kutací pokusy. Rozbory rudy ukázaly vysoký obsah niklu (12 – 19 %) a půda v okolí šachty vykazovala zvýšený obsah železitých okrů. Těžba se ale nevyplácela  a tak byla roku 1898 zastavena.
Jaké víno pil Ježíš při poslední večeři? ….. Specialista na historické nápoje Patrick McGovern z University of Pennsylvania se snaží zjistit, jaké víno mohl pít Ježíš Kristus a jeho přátelé, když spolu naposledy večeřeli.
Do poloviny devadesátých let trval v Česku letní čas půl roku. Od roku 1996 se republika připojila ke zvyklostem Evropské unie a časový posun trvá sedm měsíců. Loni na podzim schválila česká vláda nařízení, podle kterého se bude letní čas zavádět nejméně do roku 2021.
Jak se tedy vlastně cena zlata utváří? … Výslednou cenu jako v dávných dobách ovlivňuje střet poptávky a nabídky. Cena stoupá, jestliže je množství poptávaného zlata za danou cenu více než nabízeného množství. Cena naopak klesá, pokud o nabízenou komoditu není dostatečný zájem. Sníží se cena natolik, aby oslovila další kupce a prodalo se všechno nabízené množství. V moderní době se však cena neutváří pouze jedním nabízejícím a jedním nakupujícím. Dnes je obchod se zlatem poněkud jiný, než tomu tak bylo za dětství našich babiček. Šperky utvářejí cenu zlata omezeně. Jejich poptávka je totiž celkem předvídatelná a konstantní. Tu zdaleka největší část cenotvorby mají na svědomí investoři na burze. Burzovní cena zlata je utvářena střetem nabídky a poptávky všech části celého obchodu se zlatem prostřednictvím komoditního obchodu, kde se peníze točí ve velkém, a kde je možné během pár vteřin uskutečňují obchody o obrovské velikosti. V podstatě vše se se děje v reálném čase online a je abstrahováno od reality. Obchody se mohou během vteřiny rozrůst do zábratných částek.       (Čtěte na stránkách 21@století)
„Sanitka neměla šanci se tam dostat, vrtulník tam byl za 15 minut a člověk přežil, protože do hodiny byl na kardiocentru v Hradci Králové,“ Tuček. Celkem v šesti případech se záchrana podařila, u dvou zásahů ale pacienti zemřeli. „Je tedy vidět, že to jsou vždy akutní stavy,“ poznamenal Tuček. Náklady na jeden takový let se pohybují kolem 10 000 korun..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *