“éterum dolování benchmark 2018”

“éterum dolování benchmark 2018”

Na co si dávat pozor při reklamacích? ….. Obchodníci se při vyřizování reklamací někdy dopouštějí různých nešvarů, které běžný člověk nemusí snadno odhalit. Abyste se nenechali opít rohlíkem, je dobré vědět, co si nemusíte nechat líbit. Víte například, jak je to s náklady zamítnuté reklamace? Nebo jestli musíte k reklamované věci dodat i příslušenství? A může prodejce provést bezplatnou mimozáruční opravu, pokud vám zamítne reklamaci?
Kvůli změně zimního času na letní se v noci ze soboty 25. března na neděli 26. března o hodinu opozdí také 15 dálkových vlaků Českých drah a společnosti RegioJet. Regionální dopravy se posouvání ručiček o hodinu dopředu ale nedotkne, tyto spoje vyjíždějí až po čtvrté hodině ranní, tedy již podle změněného času.
Důsledkem změny podle ochránců bude, že místní lidé nebudou moci nic říci k chystaným stavbám. „Poslanci vládní koalice hlasující pro tento návrh zcela popřeli své vlastní programové prohlášení,“ říká Petr Stýblo, ředitel Kanceláře Českého svazu ochránců přírody. V prohlášení se píše, že vláda zachová současnou legislativně zaručenou úroveň občanských práv týkajících se životního prostředí. „O podstatnou část těchto práv lidé právě přišli,“ komentuje to Styblo.
V Egyptě objevili vchod do dosud neznámé pyramidy. Má stáří 3 700 let ….. Egypt si na své konto připisuje další pyramidu! Její pozůstatky objevili egyptští archeologové poblíž proslulé Snofruovy Lomené pyramidy v nekropoli Dahšúru. Pochází z doby před 3700 lety, kdy v Egyptě vládla 13. dynastie.
Guy Erlich je pokrokový izraelský farmář, ovšem nikoliv v tom smyslu, jak byste si asi představovali. Místo aby vyvíjel nové plodiny nebo výkonné biotechnologie, věnuje se projektu, který má oživit dávné dědictví a přinést zpět vzácné rostliny zmíněné v Bibli: kadidlo a myrhu. 
Neurolog je přesvědčen, že rodiče by měli dětem do 12 až 14 let používání smartphonů zakázat. Častý argument, že když něco mají ostatní, tak mé děti to budou mít také, je klamný a špatný. „Navíc ne všichni mají chytrý telefon. Má ho třeba 90 % dětí, ale 10 % ne. My si můžeme říci, že nepůjdeme s davem a nebudeme ho podporovat, když nechceme.“         (Čtěte na stránkách ČR Leonardo)
Prokurátor Martin Glage novinářům sdělil, že podle něj pachatelé neměli v úmyslu muže zabít, třebaže „počítali se smrtí“ oběti. Pokud by ostatní cestující rychle nezakročili, kteří bezdomovci pomohli, hrozila mu smrt upálením.       (Čtěte na stránkách FreeGlobe)
Nakonec i duch je energie, a to, co nazýváme „nadpřirozené“, není nic jiného než projev různých energií ve světě. To bylo známo už pradávným kulturám ze všech kontinentů, ale věda se rozhodla to ignorovat a jen pár vědců se odvažuje touto otázkou zabývat, protože se bojí kritiky a odmítání ve vědecké komunitě.        (Čtěte na stránkách AC24)
Babské rady, ty jsou kolikrát nejúčinějšíí, řídím se podle nich. Jinak Dr. Weiss je asi tak celkově super, psí sádlo odzkoušené nemám, ale kupuju si Hotdrink, na nachlazení a bolení v krku je úplně báječný.
Největší jezera na Saturnově měsíci svou rozlohou předčí i ta pozemská ….. Snímek obou Titanových jezer pořídila 17. února sonda Cassini ze vzdálenosti 242 500 kilometrů. Měřítko obrazu je asi 2,6 kilometru na jeden pixel.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci připomínkového řízení k balíku zákonů první etapy sociální reformy, které probíhá do konce měsíce března, pořádá kulaté stoly s jednotlivými sociálními partnery, neziskový organizacemi, občanskými sdruženími apod. Již minulý týden došlo k dohodě s Chartou sociálního podnikání o úpravách navrhovaných změn v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Zachována tedy zůstane možnost tzv. náhradního plnění, ale v podobě, která zamezí jeho zneužívání, resp. odběru zboží od firem zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením víceméně pouze fiktivně. Více v tiskové zprávě.
„Klasický postup šlechtění spočívá ve výběru rodičovských komponentů. Jeho cílem je předpovědět budoucí parametry nových plodů a jejich kvalitu. Odrůdy se zkříží, semena se vysejí, dopěstují se nové stromky a na nich začne selekce podle kvality plodů a plodnosti. Zde je velký objem různých charakteristik, které se hodnotí,“ vysvětlil pomolog. 
Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction d’animaux nuisibles; Fongicides, herbicides; Autobronzantes (Pilules -); Abrasifs à usage dentaire; Acaricides; Attrape-mouches; Acétates à usage pharmaceutique; Alumine (Acétate d’ -) à usage pharmaceutique; Acides à usage pharmaceutique; Gallique (Acide -) à usage pharmaceutique; Aconitine; Eau de mer pour bains médicinaux; Eau de mélisse à usage pharmaceutique; Eau blanche; Eaux minérales à usage médical; Eaux thermales; Compléments nutritionnels; Adhésifs pour prothèses dentaires; Alcaloïdes à usage médical; Alcools médicinaux; Formique (Aldéhyde -) à usage pharmaceutique; Aldéhydes à usage pharmaceutique; Algicides; Alginates à usage pharmaceutique; Albumine (Aliments à base d’ -) à usage médical; Aliments diététiques à usage médical; Aliments pour bébés; Amalgames dentaires; Or (Amalgames dentaires en -); Amidon à usage diététique ou pharmaceutique; Aminoacides à usage médical; Aminoacides à usage vétérinaire; Analgésiques; Anneaux Bagues pour cors aux pieds; Anesthésiques; Clous fumants; Antibiotiques; Antioxydantes (Pilules -); Antiseptiques; Antimigraineux (Articles -); Pansements (Articles pour -); Serviettes hygiéniques; Bandes périodiques; Styptiques; Bains d’oxygène; Bains médicinaux; Bains vaginaux; Baumes à usage médical; Antigel (Baume -) à usage pharmaceutique; Baume de gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum] à usage médical; Bâtons de réglisse à usage pharmaceutique; Bandes hygiéniques; Bandes pour pansements; Boissons diététiques à usage médical; Bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; Biocides; Droguiers de voyage; Bracelets antirhumatismaux; Bracelets à usage médical; Bouillons de culture pour la bactériologie; Brome à usage pharmaceutique; Coricides; Calomel; Camphre à usage médical; Capsules pour médicaments; Bonbons à usage pharmaceutique; Charbon de bois à usage pharmaceutique; Carbonyle [antiparasitaire]; Glu contre les mouches; Papier antimite; Papier à sinapismes; Cataplasmes; Caoutchouc à usage dentaire; Caustiques à usage pharmaceutique; Cellules souches à usage médical; Cellules souches à usage vétérinaire; Ciments dentaires; Ciment pour sabots d’animaux; Ciment d’os pour la chirurgie et l’orthopédie; Cires à modeler à usage dentaire; Quinquina à usage médical; Quinine à usage médical; Quinoléine à usage médical; Ceintures pour serviettes périodiques; Chloroforme; Adjuvants à usage médical; Cocaïne; Colliers antiparasitaires pour animaux; Collyre; Collodion à usage pharmaceutique; Cultures de tissus biologiques à usage médical; Cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; Compléments alimentaires d’albumine; Compléments alimentaires pour animaux; Compresses; Cachets à usage pharmaceutique; Conducteurs chimiques pour électrodes d’électrocardiographe; Contraceptifs chimiques; Écorces à usage pharmaceutique; Manglier (Écorce de -) à usage pharmaceutique; Antiseptique (Coton -); Aseptique (Coton -); Coton à usage médical; Crème de tartre à usage pharmaceutique; Créosote à usage pharmaceutique; Cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; Curare; Coussinets pour oignons; Coussinets d’allaitement; Décoctions à usage pharmaceutique; Désodorisants; Désodorisants d’atmosphère; Désodorisants pour vêtements ou matières textiles; Dépuratifs; Détergents [détersifs] à usage médical; Diastases à usage médical; Digestifs à usage pharmaceutique; Digitaline; Désinfectants à usage hygiénique; Désinfectants pour W.-C. chimiques; Drogues à usage médical; Élixirs [préparations pharmaceutiques]; Hématogène; Hémoglobine; Enzymes à usage médical; Enzymes à usage vétérinaire; Herbes à fumer à usage médical; Herbes médicinales; Essence d’aneth à usage médical; Essence de térébenthine à usage pharmaceutique; Balsamiques à usage médical; Siccatifs à usage médical; Cellulose (Esters de -) à usage pharmaceutique; Esters à usage pharmaceutique; Houblon (Extraits de -) à usage pharmaceutique; Tabac (extraits de -) [insecticides]; Cellulose (Éthers de -) à usage pharmaceutique; Éthers à usage pharmaceutique; Eucalyptus à usage pharmaceutique; Eucalyptol à usage pharmaceutique; Évacuants; Boues médicinales; Bains (Boue pour -); Farine de lin à usage pharmaceutique; Farine de poisson à usage pharmaceutique; Farines lactées pour bébés; Farines à usage pharmaceutique; Pharmacies portatives; Coupe-faim à usage médical; Fébrifuges; Phénol à usage pharmaceutique; Lactiques (Ferments -) à usage pharmaceutique; Ferments à usage pharmaceutique; Fibres alimentaires; Charpie; Fenouil à usage médical; Fleur de soufre à usage pharmaceutique; Phosphates à usage pharmaceutique; Fongicides; Gaze pour pansements; Gaz à usage médical; Gelée de pétrole à usage médical; Gélatine à usage médical; Gentiane à usage pharmaceutique; Germicides; Jalap; Glycérine à usage médical; Glycérophosphates; Glucose à usage médical; Gommes-guttes à usage médical; Gommes à mâcher à usage médical; Gommes à usage médical; Graisses à usage médical; Graisses à usage vétérinaire; Graisse à traire; Gaïacol à usage pharmaceutique; Hydrastine; Hydrastinine; Chloral hydraté à usage pharmaceutique; Implants chirurgicaux [tissus vivants]; Emplâtres; Encens répulsif pour insectes; Infusions médicinales; Insecticides; Insectifuges; Alginates (Compléments alimentaires d’ -); Caséine (Compléments alimentaires de -); Enzymes (Compléments alimentaires d’ -); Germes de blé (Compléments alimentaires de -); Glucose (Compléments alimentaires de -); Lécithine (Compléments alimentaires de -); Levure (Compléments alimentaires de -); Pollen (Compléments alimentaires de -); Propolis (Compléments alimentaires de -); Protéine (Compléments alimentaires de -); Protéine (Compléments de -) pour animaux; Suppléments alimentaires minéraux; Iode à usage pharmaceutique; Iodoforme; Alcalins (Iodures -) à usage pharmaceutique; Iodures à usage pharmaceutique; Isotopes à usage médical; Laques dentaires; Laxatifs; Lait d’amandes à usage pharmaceutique; Lait malté à usage médical; Lactose à usage pharmaceutique; Lécithine à usage médical; Alliages de métaux précieux à usage dentaire; Bois de cèdre anti-insectes; Levure à usage pharmaceutique; Liniments; Réglisse à usage pharmaceutique; Chiens (Lotions pour -); Lotions à usage pharmaceutique; Lotions à usage vétérinaire; Lubrifiants sexuels; Lupuline à usage pharmaceutique; Magnésie à usage pharmaceutique; Malt à usage pharmaceutique; Caches oculaires à usage médical; Mastics dentaires; Dentaires (Matières pour empreintes -); Dents (Matières pour plomber les -); Crayons antiverrue; Crayons caustiques; Crayons antimigraineux; Crayons hémostatiques; Remèdes pour la médecine humaine; Remèdes à usage dentaire; Remèdes à usage vétérinaire; Sérothérapiques (Médicaments -); Menthe à usage pharmaceutique; Menthol; Moleskine à usage médical; Tue-mouches; Moutarde à usage pharmaceutique; Mousse d’Irlande à usage médical; Culottes hygiéniques pour incontinents; Slips périodiques; Narcotiques; Rubans adhésifs pour la médecine; Nervins; Huiles à usage médical; Huile camphrée à usage médical; Huile de foie de morue; Moutarde (Huile de -) à usage médical; Huile de ricin à usage médical; Lin (Compléments alimentaires d’huile de graines de -); Opodeldoch; Opiats; Opium; Hormones à usage médical; Oxygène à usage médical; Hydrophile (Coton -); Ouate à usage médical; Pain pour diabétiques à usage médical; Couches-culottes; Couches hygiéniques pour incontinents; Couches pour bébés; Gelée royale (Compléments alimentaires de -); Gelée royale à usage pharmaceutique; Par
asiticides; Pâte de jujube; Pastilles à usage pharmaceutique; Pectine à usage pharmaceutique; Pepsines à usage pharmaceutique; Peptones à usage pharmaceutique; Peroxyde d’hydrogène à usage médical; Pesticides; Amincissantes (Pilules -); Coupe-faim (Pilules -); Plasma sanguin; Cantharide (Poudre de -); Poudre de perles à usage médical; Pyrèthre (Poudre de -); Pommades à usage médical; Porcelaine pour prothèses dentaires; Potions médicinales; Biologiques (Préparations -) à usage vétérinaire; Grossesse (Préparations chimiques pour diagnostiquer la -); Chimiques (Préparations -) à usage pharmaceutique; Chimiques (Préparations -) à usage médical; Chimiques (Préparations -) à usage vétérinaire; Aloe vera (Préparations d’ -) à usage pharmaceutique; Oligo-éléments (Préparations d’ -) pour la consommation humaine et animale; Enzymatiques (Préparations -) à usage médical; Enzymatiques (Préparations -) à usage vétérinaire; Cheveux (Préparations médicinales pour la croissance des -); Bronchodilatateurs (Préparations pour -); Lavage vaginal (Préparations de -) à usage médical; Nettoyage des verres de contact (Préparations pour le -); Lavages oculaires (Préparations pour -); Albumineuses (Préparations -) à usage médical; Bactériennes (Préparations -) à usage médical ou vétérinaire; Bactériologiques (Préparations -) à usage médical ou vétérinaire; Bismuth (Préparations de -) à usage pharmaceutique; Vitamines (Préparations de -); Amincissement (Préparations médicales pour l’ -); Dentition (Préparations pour faciliter la -); Bain (Préparations thérapeutiques pour le -); Chaux (Produits à base de -) à usage pharmaceutique; Anticryptogamiques (Produits -); Antihémorroïdaux (Produits -); Antiparasitaires (Produits -); Brûlures du soleil (Onguents contre les -); Antimites (Produits -); Antiuriques (Produits -); Biologiques (Préparations -) à usage médical; Phylloxéra (Produits chimiques pour le traitement du -); Vigne (Produits chimiques pour le traitement des maladies de la -); Mildiou (Produits chimiques pour le traitement du -); Nielle (Produits chimiques pour le traitement de la -); Chimico-pharmaceutiques (Produits -); Coups de soleil (Produits contre les -) à usage pharmaceutique; Antimérule; Engelures (Produits contre les -); Callosité (Produits contre la -); Brûlures (Produits contre les -); Pharmaceutiques (Produits -); Pellicules (Produits pharmaceutiques contre les -); Peau (Produits pharmaceutiques pour les soins de la -); Opothérapiques (Produits -); Vermine (Produits pour détruire la -); Souris (Produits pour détruire les -); Larves (Produits pour détruire les -); Limaces (Produits pour détruire les -); Fumigations (Produits pour -) à usage médical; Diagnostic (Produits pour le -) à usage médical; Herbicides; Purification de l’air (Produits pour la -); Réduire l’activité sexuelle (Préparations pour -); Stérilisation (Produits pour la -); Bouche (Produits pour les soins de la -) à usage médical; Animaux (Produits pour laver les -); Chiens (Produits pour laver les -); Bestiaux (Produits pour laver les -); Radioactifs (Produits -) à usage médical; Sols (Produits stérilisants pour -); Vétérinaires (Produits -); Propolis à usage pharmaceutique; Protège-slips [produits hygiéniques]; Quassia à usage médical; Quebracho à usage médical; Rhubarbe (Racines de -) à usage pharmaceutique; Racines médicinales; Radium à usage médical; Réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; Répulsifs pour chiens; Résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical; Reconstituants [médicaments]; Constipation (Remèdes contre la -); Transpiration (Remèdes contre la -); Pieds (Remèdes contre la transpiration des -); Sels d’eaux minérales; Potassium (Sels de -) à usage médical; Soude (Sels de -) à usage médical; Sels contre l’évanouissement; Bains d’eaux minérales (Sels pour -); Sels pour le bain à usage médical; Sels à usage médical; Salsepareille à usage médical; Sang à usage médical; Sangsues à usage médical; Scapulaires à usage chirurgical; Sirops à usage pharmaceutique; Angosture (Écorce d’ -) à usage médical; Condurango (Écorce de -); Croton (Écorce de -); Myrobalan [myrobolan] (écorce de -) à usage pharmaceutique; Seigle ergoté à usage pharmaceutique; Lin (Compléments alimentaires de graines de -); Graines de lin à usage pharmaceutique; Sérums; Cigarettes sans tabac à usage médical; Sinapismes; Contact (Solutions pour verres de -); Solvants pour enlever le sparadrap; Somnifères; Contraste radiologique (Substances de -) à usage médical; Diététiques (Substances -) à usage médical; Micro-organismes (Substances nutritives pour -); Bismuth (Sous-nitrate de -) à usage pharmaceutique; Sperme pour l’insémination artificielle; Sprays réfrigérants à usage médical; Éponges vulnéraires; Stéroïdes; Étoffes pour pansements; Mèches soufrées pour la désinfection; Strychnine; Sulfamides [médicaments]; Suppositoires; Sparadrap; Tampons hygiéniques; Tartre à usage pharmaceutique; Antiasthmatique (Thé -); Thé médicinal; Tissus chirurgicaux; Thymol à usage pharmaceutique; Iode (Teinture d’ -); Teintures à usage médical; Tisanes; Serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; Calmants; Térébenthine à usage pharmaceutique; Cachou à usage pharmaceutique; Mercuriels (Onguents -); Onguents à usage pharmaceutique; Vaccins; Poisons; Bactériens (Poisons -); Mort-aux-rats; Vermifuges; Vésicants; Sucre candi à usage médical; Sucre à usage médical..
o) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o stavbu související s úložišti radioaktivních odpadů obsahujících výlučně přírodní radionuklidy nebo stavbu, která je jaderným zařízením nebo náleží k provozním celkům, které jsou jaderným zařízením, nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,
Podle hypotézy Verlindeho není gravitace základní přírodní síla, ale je to vznikající jev. Například: podobně jako teplota vzniká z pohybu mikroskopických částic, tak gravitace je produkována v důsledku změn základních bitů informací, které jsou obsaženy v samotné struktuře časoprostoru.       (Čtěte na stránkách Sueneé Universe)
Jeden zpravodajský zdroj mi řekl, že nejpravděpodobnějším scénářem byla zinscenovaná událost ze strany rebelů, aby Trumpa přinutili zvrátit politiku oznámenou jen o pár dnů dříve, že americká vláda už dále nebude usilovat o „změnu režimu“ v Sýrii a že se soustředí na útoky na společné nepřátele, islamistické teroristické skupiny, které představují základ sil rebelů.
Do roku 2017 ukázkový hoch pro média a establishment, až do doby, než vydal v březnu 2017 jeho knihu „Inside islam“. Prošel si 13 mešit hlavně v Berlíně a nevybíral si žádné salafistické. Prošel arabské a turecké. Zjistil to, co islámokritici a i my říkáme dlouho. Říkají a hrají divadlo pro média a pozorovatele, ale pokud přijdete na více přednášek do mešit neoficiálně, tak uslyšíte pravý islám. Dělení na my a Vy. Šíření odporu k integraci, kafírům, jezídům, arménům, západnímu životu, sekularismu a dokonce i demokracii. A co je nejhorší – mešity jsou doslova narvané. Každý pátek plno. A noví „migranti“ se sami diví, co tam slyší. Nemluvě o tureckých mešitách, kde se rovnou propaguje i turecký nacionalismus a politická agitace pro Erdoğana.       (Čtěte na stránkách Islám v ČR nechceme)
Přiblížit široké veřejnosti problematiku pěstounství je cílem informační kampaně Ministerstva práce a sociálních věcí „PRÁVO NA DĚTSTVÍ“. Na pardubickém hlavním nádraží byla zahájena putovní interaktivní výstava „I já chci mít vzpomínky na dětství“, která je jednou z aktivit kampaně. V průběhu léta výstava zavítá vždy na týden do vybraných měst po celé České republice. Z Pardubic poputuje do Plzně, Karlových Varů, Ostravy a dál.
Tady je nutné podívat se na video, které jsme pro jistotu rovnou zazálohovali a umístili na server RuTube.ru, aby nám jej nějací „inteligenti” nestáhli (tam to snad nehrozí). Zvíře uspat a uříznout mu roh motorovou pilou?! Pohrdavějšího chování vůči zvířeti jsme se snad v české zoo dočkat nemohli. Co to bude příště? Sloní kly? Buvolí varlata? A třeba hned pěkně v Zoo Praha, aby se neřeklo? Nehraje roli, zda je v klu nosorožce živá tkán, nebo není. Takové skutečnosti by se v civilizované zemi dít neměly. Otázka je, jaký skutečný důvod pro takové jednání vznikl, jelikož co si budeme nalhávat, peníze jsou až na prvním místě. Co tím chceme naznačit za podezření si jistě domyslí každý sám.        (Čtěte na stránkách Svět kolem nás)
Nátlaku z Bruselu rozhodně neustoupíme! ….. Bruselští neomarxisté kontinuálně likvidují národní státy. Současná verbální “statečnost” našich politiků k povinným kvótám na přijímání “uprchlíků” nepůsobí moc věrohodně: známe své pappenheimské….
Salar de Atacama je 3 000 kilometrů čtverečních velkou plochou s mixem šedé a hnědé soli. Toto pole je obklopeno horami, kdy se na východ od tohoto místa rozprostíraly Andy. Na tomto místě se nacházela naleziště nejčistšího lithia na světě, jež tvoří zhruba jednu třetinu světových zásob. Někteří lidé toto místo dokonce nazývají „Saudskou Arábií lithia“.
Některé filmy byly dodávány přímo s notovým zápisem, při jiných hudebníci improvizovali. Založit kino nebylo jen tak. Bylo třeba splňovat řadu předpisů a nařízení. Například promítací stroj musel být ozkoušený komisařem a při představení musela být v sále přítomna požární hlídka. K promítacímu stroji si nemohl stoupnout jen tak někdo. Jeho obsluhu musela vykonávat odborně kvalifikovaná osoba.       (Čtěte na stránkách 21@století)
Odborníci z Harvardovy univerzity sledovali dvacet tisíc žen po dobu třinácti let. Ty, které střídmě konzumovaly alkohol a zvláště pak víno, si udržely normální postavu po celé sledované období mnohem častěji než abstinentky.       (Čtěte na stránkách Bety)
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Česká spořitelna se 2. března 2016 dohodly na ukončení smluvního vztahu a vypořádání vzájemných práv a povinností v projektu karty sociálních systémů (tzv. projekt sKarta). Dohoda vyjasňuje práva a povinnosti mezi bankou a ministerstvem, které zůstaly nevypořádány po legislativním ukončení výplaty dávek prostřednictvím sKaret, neboť smlouva mezi oběma subjekty byla uzavřena na dobu 12 let.
Ministr práce a sociálních věcí František Koníček chce na jednání vlády 31. července předložit návrh na personální posílení Úřadu práce ČR. Jeho stabilizaci vnímá jako jednu z priorit, kterou je třeba co nejdříve vyřešit, aby Úřad práce ČR mohl hrál aktivnější roli, co se týče podpory zaměstnanosti.
Vyučování začíná modlitbou a pak už následuje výuka. Škola využívá různé učební pomůcky – abecedu například ženy píšou na břidlicové tabulky, které přečtou i studentky se zhoršeným zrakem. Mnohé z těchto pomůcek si vyrobily samy. Jejich učitelkou je třicetiletá Sheetal Prakash More, která by si přála, aby přístup ke vzdělání dostaly i ženy v ostatních vesnicících: “Každý učí děti. Jen já mám možnost učit starší ženy a takové příležitosti si moc vážím,” říká nadšeně.       (Zdroj: National Geographic)
Tuto společnost založil absolvent  Sloanovy fakulty managementu na MIT Dan Schiffman se svým spolužákem a je zatím v rané fázi vývoje. Tato technologie se prozatím testuje na 7 500 dobrovolnících v Bostonu, Chicagu a v oblasti Dallas-Fort Worth, kdy se pro budoucnost počítá s širšími studiemi. 
Je mnohem snadnější je přivítat než jim dát sbohem, a můžete se zaplést i s něčím temným. Komunikace s nimi je jiná než s lidmi. Obvykle zachytíte jen nějaké zvuky, protože jsou na jiné frekvenci. Zformulovat pocit, který z toho máte, do slov, vět, jež vám bytost sděluje, je v podstatě práce s energii. A o tom přesně komunikace s nimi je. Alespoň takhle jsem to vnímal já, jenže každý jsme jiný.“       (Čtěte na stránkách Doplněk)
Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016 Praha, 31. srpna 2016 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 330 16 326 Ostatní provozní výnosy 2 442 1 635 Náklady -14 366-14 127
Že mezinárodní arbitráž je skutečně komplikovaný problém, svědčí skutečnost, že vysokoškolská pedagožka Katarína Chovancová z Masarykovy univerzity o tom napsala celou knihu. „Mezinárodní obchodní arbitráž je živý, ustavičně se vyvíjející fenomén s vlastními zákonitostmi a kulturou,“ tvrdí autorka. Takže diskutovat jen tak od stolu o tom, zda je některý soudní spor „zralý“ na mezinárodní arbitráž je nesmysl.
V neposlední řadě mě velmi zaráží zpráva o České republice, kterou vydala Evropská komise proti rasismu a netoleranci při Radě Evropy. Tato zpráva označuje pana prezidenta Zemana jako otevřeného nositele protiislámských názorů.
Tak jako tenkrát, v roce 39. Silné prohlášení k nenáviděnému rozhodnutí Evropské unie ….. Před 78 lety obsadilo hitlerovské Německo zbytek Československa, začala se psát krutá éra protektorátu. Souvislost s dneškem? Podle někdejšího policejního prezidenta, publicisty a šéfa Asociace nezávislých médií Stanislava Novotného došlo opět téměř na den přesně ke snaze o odzbrojení obyvatelstva. Nyní ze strany EU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *