“ethereum těžební souprava kit”

“ethereum těžební souprava kit”

„O tom, jaký motiv zvolit pro logo chráněné krajinné oblasti, jsme dlouho s kolegy diskutovali. Ve hře bylo více možností – od čápa černého, který hnízdí ve zdejších lesích, přes kosatec, kterému se daří na podmáčených loukách, po šiškového Fabiána, který je podle pověsti dobrým duchem brdských lesů. Nakonec ale zvítězil rak kamenáč,“ popisuje Bohumil Fišer, ředitel CHKO Brdy.
Vzhledem k velice p��zniv� po�izovac� cen� a zaj�mav�m u�itn�m hodnot�ch vozidel, se m��eme op�t v hojn� m��e setk�vat se zna�kou ARO 4×4 na silnic�ch. Zejm�na v�ak tam, kde je nutn� vyu��t jejich ter�nn�ch vlastnost�.
Nová kontroverzní teorie změní Einsteinovu fyziku: Přírodní zákony nejsou stejné, jak byly na počátku vesmíru ….. Tým vědců z Královské univerzity v Londýně předložil kontroverzní teorii, v níž tvrdí, že rychlost světla je proměnlivá, a nikoliv stálá, jak Einstein. Pokud se toto tvrzení potvrdí, znamenalo by to, že přírodní zákony nejsou pořád stejné!
30.5. 2017     Třicátého května 1434 se odehrála Bitva u Lipan; v lokalitě mezi vsí Hřiby a Lipskou horou, která je přibližně jeden kilometr jižně od středočeské vesnice Lipany. Vojáci utrakvisticko-katolické aliance v čele s Divišem Bořkem z Miletínka zde drtivě porazili polní vojska sirotčího a táborského svazu, tvořící páteř vojenských složek radikálního křídla husitského hnutí.
Podle ní slyšící neví, jak s neslyšícími komunikovat. Jak ale přiblížit tento svět těm, kteří slyší? „S kamarádkou Lucií Přibylovou nás napadla zážitková hra, kde si lidé mohou reálně vyzkoušet, jaké je to žít právě bez pomoci sluchu.“ 
Výrobci oblečení nesou svůj díl odpovědnosti, když cíleně bombardují reklamou děti ve věku už od čtyř let. Zejména dívky se pak snaží mluvit do svého oblékání a některé chtějí, aby bylo co nejvíce “holčičí”.
Již tradiční setkání šéfky resortu práce a sociálních věcí ČR se členy zastupitelských úřadů cizích států se konalo dnes na pražské Kampě. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová zde nejprve krátce zhodnotila uplynulé období a působení svých předchůdců v resortu. Převážná část jejího projevu k velvyslancům byla ale zaměřena na budoucí plány a směřování pracovní a sociální politiky v České republice.
Prohlášení tohoto předsedy pokračují tím, o čem mnozí asi řeknou, že je temnou vizí budoucnosti postrádající jistotu. „Od poslední Světové války, jsme si užívali 70 let trpělivě spřádané mezinárodní spolupráce, to je ale teď ohroženo,“ prohlásil se zjevným odkazem na Brexit a britské referendum o stažení se z Evropské unie.        (Čtěte na stránkách AC24)
Pro domácí těžby na 1 2-jednotka bude dobrá volba Antminer T9 – model je mnohem méně hlučný. Nicméně, to produkuje pouze 12,5 TH / ů, náročné 1576 W, takže obzvláště honí T9 není nutné, ale pokud to bude možné, aby za rozumnou cenu – vezměte si ji.
Produkty společnosti DuPont pro zemědělství významně přispívají k zajištění výživy světové populace – pěstitelům přinášejí vyšší výnosy a spotřebitelům kvalitnější potraviny. Její další řešení pomáhají uspokojit poptávku po elektrické energii.
Prohlášení na plakátě se nelíbilo dvěma neziskovkám Asgi a Naga, které tudíž podali žalobu proti Lize severu. Nyní soudkyně Martina Flamini z prvního civilního úseku u Milánského soudu nařídila Lize severu zaplatit 10 tisíc eur jako náhradu škody kvůli “diskriminačnímu a hanlivému výrazu – ilegální imigrant”.
Rob – OK. Zajímalo by mě, o to, zda byste mohli popsat lidem. , , Mnoho lidí bylo mluvit o tom, kdy jste mluvil o zkušenostech smrti a bude po všem. Spousta lidí se obávají o své rodinné příslušníky a samy o sobě, a to zejména. Zmínil jste se, že éterická rovina není nejlepší místo, kde se právě teď, když pominu.
Požadavky na bezpečnost dat vycházejí z požadavků a standardů resortu MPSV. Celý návrh řešení a zabezpečení Integrační platformy byl připraven na základě těchto požadavků. Služba je poskytována ze dvou datových center, která jsou umístěna v Praze, konkrétně ve Státní tiskárně cenin, s.p. a ČD Telematika, a.s. V rámci uvedených datových center jsou umístěna data a provozovány systémy také pro jiné státní organizace (např. Integrovaný informační systém Státní pokladny provozovaný Ministerstvem financí), nicméně vzhledem k tomu, že poskytovatel dodává službu resortu na platformě určené výhradně pro resort MPSV, nedochází ke sdílení výpočetního výkonu a datových úložišť s jinými organizacemi.
COBRA – Vlastně poté, co projdete tunelem do světla, budete splňovat vaše blízké. Není to trik. Je to skutečný stav. K dispozici je více, a lehčí přítomnost na éterické a vyšších rovin. Jste stále v vtělení cyklu. Nejste schopen se zcela svobodně odejít a opustit sluneční soustavu a jít se Siriusem nebo Plejády. Situace není tak zlé, jak to bylo, ale pokud jste opustil inkarnaci obvyklým způsobem, ty jsou staré a umírající. Nyní se s největší pravděpodobností ve zcela vyváženém stavu mysli. Ale pokud to spáchat sebevraždu, jste ve vzrušeném stavu pak přechod není tak snadné, jen proto, že vaše emoce a vaše energetické pole, je ve vzrušeném stavu, a pak přechod není tak jednoduché, a pak je to jednodušší pro Archonci stisknout Vaše tlačítka – viny, například, a pastí víc.
Nově zvolený francouzský prezident Emmanuel Macron odmítá tvrzení Francoise Hollanda, že Francie má s islámem problém. Je proti odpírání občanství džihádistům, a trvá na tom, že Islámský stát vlastně není islámský. „To, co je problémem dnes, není islám, ale jisté chování, které můžeme definovat jako náboženské a potom toto chování přiřazujeme k osobám, které praktikují toto náboženství”.
Při hledání příčin je třeba také pomýšlet na genetické odlišnosti, které se týkají potřebných enzymů, jak bylo uvedeno na obrázku (vyznačeno žlutě) civilizační faktory nemoci ledvin proces stárnutí problém kouření užívání hormonální antikoncepce. Není tedy divu, že hranice, kdy se zvyšuje homocystein v krvi, stále klesá, mimo křivku stárnutí.       (Čtěte na stránkách CelostniMedicina)
Obdobně jako v dobách komunismu se směl učit jen marxismus-leninismus a všechny ostatní teorie a ideologie byly opomíjený nebo rovnou haněny, tak i dnes se studenti učí jen o islámu od muslimů a obhájcu islámu, kteří neřeknou k islámu nic negativního a učí se o tom, že kritika islámu je islamofobie. Ale chraň Bůh, aby propagátoři multikulturalismu umožnili studentům vyslechnout si i protistranu, která nevidí islám pozitivně, jako muslim přednášející studentům, ale naopak kriticky. To by byla svatokrádež, vždyť na islámu není nic zlého, jak káži muslimové a multikulturalisté … (sarkasmus)
Hvězdné války inspirují vědce už čtyřicet let. Jen na mezihvězdné cestování zatím lidstvo nestačí ….. Přesně před čtyřiceti lety měl světovou premiéru první film kultovní filmové ságy Hvězdné války s podtitulem Nová naděje. Přestože řada technologií ze Star Wars neopustila škatulku sci-fi, některé inspirovaly inženýry a vědce v nejrůznějších oborech.
Household or kitchen utensils and containers; Combs and sponges; Brushes (except paint brushes); Brush-making materials; Articles for cleaning purposes; Steelwool; Unworked or semi-worked glass (except glass used in building); Glassware, porcelain and earthenware not included in other classes; Crockery; Toilet paper dispensers; Furniture dusters; Dustbins; Plungers for clearing blocked drains; Dishwashing brushes; Glass bulbs [receptacles]; Indoor aquaria; Aquarium hoods; Cinder sifters [household utensils]; Baby baths, portable; Frying pans; Cookery molds [moulds]; Statues of porcelain, earthenware, ceramic or glass; Statuettes of porcelain, ceramic, earthenware or glass; Mugs; Cups of paper or plastic; Basins [receptacles]; Glassware (Painted -); Brooms; Beer mugs; Window-boxes; Flower-pot covers, not of paper; Flower pots; Candle rings; Wax-polishing (Apparatus for -), non-electric; Scrubbing brushes; Glass jars [carboys]; Candy boxes; Busts of china, terra-cotta or glass; Hair for brushes; Brushes; Brushes for cleaning tanks and containers; Lamp-glass brushes; Brush goods; Butter-dish covers; Butter dishes; Grills [cooking utensils]; Trouser presses; Bread baskets, domestic; Bread boards; Bread bins; Carboys; China ornaments; Cocktail stirrers; Shakers; Cosmetic utensils; Tie presses; Rolling pins, domestic; Pastry cutters; Deodorising apparatus for personal use; Trays for domestic purposes, of paper; Trays for domestic purposes; Bristles (Animal -) [brushware]; Boxes of glass; Coldboxes (Non-electric portable -); Lazy susans; Drinking troughs; Drinking vessels; Drinking glasses; Horns (Drinking -); Tankards; Jugs; Drinking straws; Clothes racks, for drying; Cloth for washing floors; Table plates; Chopsticks; Egg cups; Make-up removing appliances; Attracting and killing insects (Electric devices for -); Brushes (Electric -), except parts of machines; Combs (Electric -); Toothbrushes, electric; Pails; Fabrics (Buckets made of woven -); Blenders, non-electric, for household purposes; Strainers for household purposes; Flasks; Bottle openers; Bottles; Deep fryers, non-electric; Fruit presses, non-electric, for household purposes; Fruit cups; Mess-tins; Whisks, non-electric, for household purposes; Enamelled glass; Utensils for household purposes; Watering cans; Plate glass [raw material]; Glass incorporating fine electrical conductors; Glass, unworked or semi-worked, except building glass; Glass for vehicle windows [semi-finished product]; Fiberglass thread, not for textile use; Powdered glass for decoration; Fiberglass other than for insulation or textile use; Glass wool other than for insulation; Glass bowls; Glass flasks [containers]; Glass [receptacles]; Glass caps; Vegetable dishes; Combs for the hair (Large-toothed -); Towel rails and rings; Noodle machines, hand-operated; Gloves for household purposes; Glove stretchers; Containers for household or kitchen use; Kitchen containers; Ice pails; Insect traps; Candle extinguishers; Cheese-dish covers; Comb cases; Combs; Combs for animals; Candlesticks; Decanters; Cotton waste for cleaning; Trays (Litter -) for pets; Ceramics for household purposes; Kitchen utensils; Beaters, non-electric; Garlic presses [kitchen utensils]; Buttonhooks; Cookie [biscuit] cutters; Cookie jars; Food cooling devices, containing heat exchange fluids, for household purposes; Refrigerating bottles; Isothermic bags; Coffee filters, non-electric; Coffee grinders, hand-operated; Coffee percolators, non-electric; Coffeepots, non-electric; Coffee services [tableware]; Basins [bowls]; Cages for household pets; Cooking utensils, non-electric; Cauldrons; Cooking pots; Cups; Crystal [glassware]; Crumb trays; Nest eggs, artificial; Works of art, of porcelain, terra-cotta or glass; Corkscrews; Vitreous silica fibers [fibres], not for textile use; Boot jacks; Glue-pots; Liqueur sets; Lunch boxes; Kitchen mixers, non-electric; Majolica; Baskets for domestic use; Brush-making materials; Carpet beaters [hand instruments]; Mixing spoons [kitchen utensils]; Menu card holders; Knife rests for the table; Boxes of metal, for dispensing paper towels; Cooking skewers, of metal; Mills for domestic purposes, hand-operated; Water apparatus for cleaning teeth and gums; Mosaics of glass, not for building; Mouse traps; Nail brushes; Cruets; Oil cruets; Coasters, not of paper and other than table linen; Trivets [table utensils]; Flat-iron stands; Opal glass; Opaline glass; Basting spoons, for kitchen use; Ironing board covers, shaped; Horse brushes; Cooking pot sets; Waste paper baskets; Perfume burners; Perfume sprayers; Pepper mills, hand-operated; Pepper pots; Picnic baskets (Fitted -), including dishes; Syringes for watering flowers and plants; Plates to prevent milk boiling over; Feather-dusters; Chamber pots; Powder compacts; Powder puffs; Cleaning tow; Polishing materials for making shiny, except preparations, paper and stone; Polishing apparatus and machines, for household purposes, non-electric; Polishing gloves; Polishing leather; Porcelain ware; Pot lids; Pots; Pottery; Cabarets [trays]; Graters [household utensils]; Rat traps; Rags for cleaning; Cleaning instruments, hand-operated; Scouring pads; Poultry rings; Carpet sweepers; Smoke absorbers for household purposes; Grill supports; Currycombs; Feeding troughs; Saucepans (Earthenware -); Shaving brushes; Shaving brush stands; Spouts; Scoops [tableware]; Shoe brushes; Boot trees [stretchers]; Shoe horns; Wax-polishing appliances, non-electric, for shoes; Dish covers; Dishes; Paper plates; Saucers; Abrasive pads for kitchen purposes; Saucepan scourers of metal; Abrasive sponges for scrubbing the skin; Napkin holders; Napkin rings; Fused silica [semi-worked product], other than for building; Salad bowls; Closures for pot lids; Autoclaves [pressure cookers], non-electric; Cutting boards for the kitchen; Soup bowls; Vessels of metal for making ices and iced drinks; Piggy banks; Clothing stretchers; Spatulas [kitchen utensils]; Spice sets; Sponges for household purposes; Sponge holders; Watering devices; Sprinklers; Roses for watering cans; Aerosol dispensers, not for medical purposes; Nozzles for sprinkler hose; Siphons for carbonated water; Confectioners’ decorating bags [pastry bags]; Steel wool for cleaning; Holders for flowers and plants [flower arranging]; Dusting cloths [rags]; Dusting apparatus, non-electric; Stew-pans; Hot pots, not electrically heated; Ironing boards; Sugar bowls; Pie servers; Cake molds [moulds]; Services [dishes]; Toothbrushes; Toothpick holders; Toothpicks; Floss for dental purposes; Tar-brushes, long handled; Indoor terrariums [vivariums]; Indoor terrariums [plant cultivation]; Tea balls; Tea caddies; Tea cosies; Teapots; Tea services [tableware]; Tea strainers; Vacuum bottles; Toilet brushes; Toilet utensils; Toilet cases; Toilet sponges; Funnels; Gardening gloves; Signboards of porcelain or glass; Urns; Tableware, other than knives, forks and spoons; Epergnes; Pig bristles; Vases; Bottle gourds; Strainers; Fly swatters; Mangers for animals; Bird baths; Birdcages; Rings for birds; Molds [kitchen utensils]; Molds (Ice cube -); Waffle irons, non-electric; Heat-insulated containers; Beverages (Heat insulated containers for -); Thermally insulated containers for food; Washing boards; Clothes-pegs; Washtubs; Drying racks for washing; Kettles, non-electric; Toilet paper holders; Disposable table plates; Eyebrow brushes; Wine tasters [siphons]; Wool waste for cleaning; Mop wringers; Soap holders; Soap dispensers; Soap boxes; Buckskin for cleaning; Sifters [household utensils]; Sieves [household utensils]; Salt cellars; Heaters for feeding bottles, non-electric; Mops.
Samozřejmě, že existují tisíce digitálních mincí. V těžbě zemědělských podniků a továren se stále investují desítky a stovky milionů dolarů a nikdo by nevynaložil peníze na neziskové území. Je však třeba si uvědomit, že těžba bude přínosná pouze tehdy, pokud bude přijat správný přístup.
V prostorách pražského Fora Karlín se ve středu uskutečnil již 17. ročník veletrhu neziskových organizací NGO Market. Ministerstvo práce a sociálních věcí, řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost, bylo opět partnerem celé akce. Celodenní program byl určen zástupcům neziskovek i široké veřejnosti.
Pokud se podíváme na silnější korunu z makroekonomického hlediska, tak musíme konstatovat, že posílení koruny zlevní půjčky českého státu. Podle včerejších uniklých informací se příjmová strana státního rozpočtu propadla o 40 miliard korun a je to nejhorší propad za posledních 5 let. Babišova ekonomická politika sdírání živnostníků z kůže a zavádění EET tak má tady své první ovoce, v březnu se rozpočet propadl o 40 miliard a podle ČSÚ za minulý rok nebyl rozpočet v účetním zisku, ale v deficitu 20 miliard [2]. Deficit se tak po zavedení EET prohlubuje a ekonomové dávají mezi EET a propady výběrů daní rovnítko. Jak už dříve se na toto téma hovořilo v ekonomický rozborech, EET zafungovalo jako granát hozený do rybníka. Exploze pozabíjela malé rybky, které vyplavaly na vodní hladinu břichy vzhůru, ale velkých ryb se EET nedotklo. Ovšem velké ryby si uvědomily, že Babiš příště může do rybníka hodit leteckou pumu a odnesou to i ty největší ryby. Proto se velké ryby začaly daňově optimalizovat a přesouvat z ČR do ciziny, např. Zdeněk Bakala, který oznámil, že z ČR pod vedením Babiše odchází [3]. Odchází ale podle všeho jen daňově (do Holandska), ne fyzicky.       (Čtěte na stránkách AENews)
Pod vlivem rozporuplných a nečitelných vládních postojů nově zvoleného prezidenta USA pokračuje debata o tom, co vlastně představuje Donald Trump, jaké síly za ním stojí a jaké jsou jejich cíle, čeho chce ve skutečnosti dosáhnout.
Dnes stojíme před velkým nebezpečím a lidé to vědí, obyčejní lidé, kteří se nebojí vyjádřit jsou mnohem lepší než mlčící intelektuál. Svobodu a všechno to, co máme rádi si braňme zuby nehty. Spalte se mnou nenávist i vlastní povýšenost, lidé jsou různí a žádný hlas nesmí být oslyšen.
Penze jednou skončí, důchodci by měli pracovat, říká nastupující ministr financí ….. Ivan Pilný (ANO) se ve středu odpoledne ujme funkce ministra financí. Jak by měl stát hospodařit a kde šetřit, řekl budoucí ministr v nedávném rozhovoru pro deník Právo. Podle něj je nutné, aby důchodci pracovali, neboť penzijní systém údajně jednoho dne skončí. Pilný je proti zvyšování minimální mzdy a lidé by podle něj měli znovu platit u lékaře, nebránil by se ani zavedení školného na vysokých školách.
Trump bere z bombardování Sýrie zisky. Výrobci zbraní mají nárůst tržní hodnoty svých akcií o miliardy ….. Vojensko-průmyslový a šmírovací komplex je na zenitu své moci. Všechna ta tvrdá práce minulých desetiletí se vyplatila, když díky prezidentu Trumpovi vytvořila podmínky pro ohromný výplatní den. Větší než cokoliv dalšího od 11. zaří.
Toto důlní dílo se od blízkých okolních dobývek značně liší. Není zde výrazný zářez do vrcholu kopce, ale jen několik nenápadných štol pod zříceninou hradu Děvín. Ten pochází přibližně ze 13. století a je zřejmé, že těžba železné rudy zde byla započata až poté, co byl hrad opuštěn. Asi i díky hradu byli dělníci nuceni těžit železnou rudu pomocí štol a ne povrchově jako u jiných dobývek. Do dnešní doby se zachovaly dvě štoly, z nichž jedna je 17m dlouhá a druhá přibližně 37m dlouhá. Větší část štol je bohužel zavalena. Díky tomu, že dělníci nad sebou museli část materiálu nechat, se nám zde zachovala jílovitá hmota nacházející se v úzkém pruhu (cca 0,5m širokém) přímo nad a pod štolou. Na jedné straně štoly se nachází železitý kyz s pískovcem a z druhé strany ji ohraničuje bazalt s valounovou odlučností nebo přímo masivní bazaltová žíla s vodorovně sloupcovitou odlučností. Nazelenalý, magnetický, jílový materiál by mohl být těženou rudou, nebo alespoň součástí těženého materiálu (jako struskotvorná přísada).
Porasty boľševníka sa snažia najčastejšie likvidovať mechanickým kosením alebo chemickým postrekom. Vedci z Výskumného ústavu v Leningradskej oblasti sa pokúsili eliminovať porasty boľševníka biologicky – konkrétne nasadili do porastov boľševníka hľuzy topinambur. Topinambur sa radí tiež medzi invázne druhy, ale menej nebezpečné a viac využiteľné. V októbri vedci sledovali kvitnúce rastliny topinambura v porastoch boľševníka. Výsledky experimentu ukázali, že topinabur dokáže vytlačiť boľševník zo svojho stanoviska.       (Čtěte na stránkách OZ biosféra)
CoinMama offers an easy-to-use platform which has been used by over 1 million customers worldwide. To begin buying Bitcoin, press “BITCOIN” on the top of the main page. To begin buying Ethereum, press “ETHEREUM” also on the top of the main page. After this, choose price in either US Dollar (USD/ $$$), or Euro. Pak, choose the amount you would like to purchase. Click “Buy bitcoin” or “Buy ethereum”. Gratulace, you almost brought your coin! Wait until the confirmation clears, and you are all set in receiving that coin.
Prapůvod datlovníků spojujeme s oblastí Mezopotámie, Perského zálivu, ale také s pouštními oázami severní Afriky, odkud se velmi rychle šíří dál. V současné době na seznam významných exportérů řadíme Irák, Irán, Tunis, Alžírsko a Maroko, Libyi, pozadu nezůstává Čína či USA, Španělsko a Mexiko. Ve své podstatě je datlovník ztepilou palmou, mnohdy přesahující výšku 20 metrů. Jeho hustá koruna ukrývá až 3 metrové vějířovité listy, které stíní až 100 kilogramům čerstvých plodů. Během jednoho roku je pak třeba na palmu minimálně 4 x vyšplhat, abyste natáhli sítě a uchránili tak sladké datle před ptactvem a větrem. Když šplháte po čtvrté, datle již sbíráte.
„Dosud mohli rodiče čerpat maximálně 11 500 korun měsíčně, nově by mohlo jít až o cca 32 tisíc korun u pracujících rodin s vyššími příjmy. Novela tak pomůže rodičům, kteří se chtějí vrátit co nejdříve do práce,“ uvedla ministryně práce Michaela Marksová.
Přestože kosmonauti hodně cvičí a na návrat se připravují, vždycky je čekají nepříjemné příznaky návratu do běžné gravitace. Odborník na kosmonautiku Tomáš Přibyl říká, že kromě zdravotních komplikací, kdy mohou mít kosmonauti problémy s tlakem a vestibulárním aparátem, je pro navrátilce z vesmíru těžké zvykat si na obyčejné odkládání předmětů tak, aby jednoduše nespadly na zem. „Člověk si strašně rád na stav beztíže zvykne – na takové to poletování a odkládání věcí kolem sebe.“         (Čtěte na stránkách ČR Plus)
Boj o Bílý dům Trump kritizoval země NATO. “USA se bez aliance obejdou” 03.04.2016 16:34 Spojené Like státy 0 by měly přimět Tweet své spojence v rámci NATO, aby “platili svůj odpovídající podíl” nebo
Celá návštěva byla pro všechny z nás vzrušující a zajímavou zkušeností. Byli jsme překvapeni přesností, s jakou pracují lidé v dolu. Všichni  se zdáli být na svou práci pyšní a stále mluvili o plánech, jako je růst produkce a optimalizace nákladů na těžbu. Bylo pozoruhodné, že důlní společnost dokázala vytvořit takové pracovní prostředí v tak nehostinných a izolovaných podmínkách. Rovněž bylo velmi zajímavé, s jakým citem pro detail probíhaly běžné práce a bezpečnostní opatření.
Existuje mnoho dalších z Venuše a jinde žijí mezi námi právě teď dokonce, že je to pro nás těžké pochopit, opravdu. Magisterský vybral dobře, když si vybrali Omnec. Ona byla nabídnuta své poslání jako ledoborec pro širokou veřejnost, ona přijala a my se obohatil. Je držitelkou žádné vědecké tajemství nebo technologie, ani jí je hrozbou pro moci. Spíše skutečnosti její existence a odkud přišla, je samo o sobě bodu pro lidstvo, aby se chopil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *