“ropným průmyslovým průmyslem”

“ropným průmyslovým průmyslem”

Legiovlak se skládá z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského (zrekonstruován na Slovensku), ubytovacího a dvou plošinových vozů. Ve všech vozech bude na návštěvníky čekat věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii čs. legií.
Regenerace těla po zimě pomocí vhodných potravin a bylin ….. Kalendářní jaro je pár dní s námi a v souvislosti s jeho příchodem se setkávám jak se skupinou lidí, kteří jaro milují a jarní paprsky sluníčka v nich vyvolávají pocity, jako by se znovu po zimě probudili k životu a s každým slunečným dnem jsou veselejší a nabitější energií. Opačným případem jsou lidé, kteří se po zimě cítí velmi unavení, pomalí a nedokáže je probudit ani pořádná dávka sluneční energie. Ať je to tak či tak, pro všechny bych měla jednoduchý recept, jak si jaro zpříjemnit a „dobít baterky“ pomocí výběru vhodných potravin a bylin.
Vy sami děláte z osvícení vážnou záležitost. Děláte ze zdroje cíl. Chcete něco, co dávno máte! Jste osvícení od samého začátku, nikdo není neosvícený. Co se tedy stalo s lidmi? Proč hledají? Proč touží po osvícení? Proč ho považují za cíl? Všechno v životě musíte získat – kromě  osvícení.  Chcete-li  peníze,  musejí být vaším cílem, jinak je nezískáte. Musíte tvrdě pracovat a vložit do toho veškerou energii. Jinak je nedostanete.
„Výhodné cestování vlakem s většími plemeny psů umožňuje také zjednodušený tarif pro jejich přepravu. Je rozdělen do pásem po 50 kilometrech. Za nejkratší úsek cestující zaplatí pouze 15 korun, za nejdelší nad 350 kilometrů je cena za přepravu psa pouhá padesátikoruna,“ doplnila Zuzana Čechová.       (Čtěte na stránkách CZeCOT)
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 5. října 2016 v 09:00 h V Praze 29. září 2016 Čj. 2268/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda Beneše
Listina Alexandra Makedonského Slovanům ….. Tento velmi zajímavý dokument, který dostal název „Listina Alexandra Makedonského Slovanům“, je poprvé zmiňován českým historikem Václavem Hájkem v „Kronice české“, která se nachází v brněnském archívu, a to v popisu událostí roku 1348. V roce 1516 český historik Josef Pervolf z Varšavské univerzity nachází kopii této listiny v latinském jazyce. V roce 1551 je tento dokument vytištěn v polském jazyce, v roce 1596 v německém a v roce 1601 v italském. Stal se široce známým v Evropě a brzy i v Rusku.
Vědci objevili příčinu alkoholismu ….. Závislost na alkoholu může být výsledkem narušení fungování tzv. hormonu radosti, kterým je dopamin. Informuje o tom RT s odvoláním na společný výzkum Vysoké školy ekonomické (Moskva), Institutu aplikované fyziky RAN (Nižnij Novgorod), École normale supérieure (Paříž) a Indiana University (USA).
Multikultura se nám nevyplatí, pácháme genocidu sami na sobě ….. To, čemu říkáme migrační krize, bude ve srovnání s tím, co nás čeká v dalších letech z Afriky, jako pouliční rvačka versus operace Overlord. Afrika za posledních 50 let zpětinásobila populaci. Projekci na příštích několik let můžeme brát za danou, čekají nás zajímavé časy a budeme se jim muset postavit. Nepůjde jen o islám. Afrika je přelidněná, ale jsme to my, kdo mluví o přemnožení celé planety a my, kdo máme problém s porodností. My, kdo si myslíme, že problém s přelidněním vyřešíme vlastním vyhynutím, kdo by se pak staral o celý svět? Také jsme to my, kdo mluví o multikultuře a naše kultura, která zanikne, díky multikuturalismu, který se jinde nepraktikuje. Dojde tak k vykřížení nejen našich genů, ale i evropských kultur. Prostě zanikneme v záplavě ostatních. Pokud nezměníme přístup vládnoucích elit. Nakonec bojujem za záchranu ohrožených druhů, vybíjíme nepůvodní invazivní druhy, ale když jde o nás, necháme na sobě páchat genocidu. PS.: Co přináší multikultura původní populaci? Za znásilnění a středověkou kulturu islámu jsme dostali stánky s Kebaby? Pardon, ale to je hodně špatný obchod.       (Zdroj: Islám v ČR nechceme)
Evropský den rovného odměňování žen a mužů letos připadá na 3. listopadu. Znamená to, že od tohoto dne až do konce roku pracují ženy v průměru Evropské unie bez odměny za práci. Průměrný rozdíl v odměňování žen a mužů činí totiž v rámci Unie 16,1 procenta. V ČR je rozdíl třetí nejvyšší z celé EU, konkrétně 22,1 procenta. Den rovného odměňování u nás tak letos připadl dokonce už na 11. října.
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs; Logiciels; Extincteurs; Bornes [électricité]; Indicateurs de quantité; Bacs d’accumulateurs; Caisses d’accumulateurs; Accumulateurs électriques (Appareils pour la recharge des -); Accumulateurs électriques (Plaques pour -); Actinomètres; Nage subaquatique (Appareils respiratoires pour la -); Masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle; Télémètres; Enregistrement des distances (Appareils pour l’ -); Diastimètres; Avertisseurs acoustiques; Conduits acoustiques; Coupleurs acoustiques; Avertisseurs à sifflet d’alarme; Alarme (Instruments d’ -); Avertisseurs contre le vol; Alcoomètres; Ampèremètres; Analyse (Appareils pour l’ -) non à usage médical; Induits [électricité]; Batteries d’anodes; Anodes; Pylônes de T.S.F.; Antennes; Anticathodes; Antiéblouissantes (Lunettes -); Visières antiéblouissantes; Répondeurs téléphoniques; Apertomètres [optique]; Rayons X (Appareils et installations pour la production de -) non à usage médical; Téléguidage (Appareils de -); Air (Appareils pour l’analyse de l’ -); Aliments (Appareils pour l’analyse des -); Bandes magnétiques (Appareils démagnétiseurs de -); Épreuves photographiques (Appareils à sécher les -); Épreuves photographiques (Appareils à glacer les -); Cuirs (Appareils à mesurer l’épaisseur des -); Son (Appareils pour la transmission du -); Oxygène (Appareils pour transvaser l’ -); Aiguilles de tourne-disques (Dispositifs pour changer les -); Allumage à distance [mise à feu] (dispositifs électriques d’ -); Amiante (Gants en -) pour la protection contre les accidents; Amiante (Vêtements en -) pour la protection contre le feu; Paravents d’asbeste pour pompiers; Audiovisuel (Appareils d’enseignement -); Pilotage automatique (Dispositifs de -) pour véhicules; Avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques; Radio (Appareils de -) pour véhicules; Azimutaux (Instruments -); Balises lumineuses; Jalons [instruments d’arpentage]; Ballasts pour appareils d’éclairage; Enregistreurs à bande magnétique; Lecteurs de codes à barres; Baromètres; Chargeurs de piles et batteries; Tableaux de commande [électricité]; Visiophones; Boutons de sonnerie; Sonneries [appareils avertisseurs]; Niveaux d’essence; Gants de protection contre les rayons X à usage industriel; Casques de protection; Casques de protection pour le sport; Vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; Cache-prise; Bêtatrons; Sûreté du trafic ferroviaire (Appareils pour la -); Photocalques (Appareils pour -); Parafoudres; Bateaux-pompes à incendie; Pompes à incendie; Caisses comptables; Extincteurs; Avertisseurs d’incendie; Tuyaux à incendie; Lances à incendie; Autopompes à incendie; Couvertures coupe-feu; Pèse-lettres; Lunettes [optique]; Verres de lunettes; Étuis à lunettes; Châsses de lunettes; Caméras vidéo; Cinématographiques (Appareils -); Tubes capillaires; Bombes [équitation]; Lecteurs de cassettes; Disques optiques compacts; Lecteurs de disques compacts; Centrifugeuses de laboratoire; Chimie (Appareils et instruments de -); Puces [circuits intégrés]; Chromatographie (Appareils de -) de laboratoire; Chronographes [appareils enregistreurs de durées]; Films cinématographiques exposés; Câbles coaxiaux; Disques compacts [audio-vidéo]; Comparateurs; Mémoires pour ordinateurs; Souris [informatique]; Imprimantes d’ordinateurs; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Périphériques d’ordinateurs; Ordinateurs; Connexions; Connexion (Boîtes de -); Verres de contact; Chaudières (Instruments de contrôle de -); Verres correcteurs [optique]; Cosmographie (Instruments de -); Cyclotrons; Caissons de décompression; Accélérateurs de particules; Densimètres; Densitomètres; Détecteurs; Sonnettes de portes, électriques; Diapositives; Diaphragmes [acoustique]; Diaphragmes [photographie]; Diagnostic (Appareils pour le -) non à usage médical; Diapositives (Appareils de projection de -); Cadres pour diapositives; Dicter (Machines à -); Sondeurs de fonds marins; Diffraction (appareils de -) [microscopie]; Mécanismes d’entraînement de disques [informatique]; Disquettes souples; Distillation (Appareils pour la -) à usage scientifique; Alambics pour expériences en laboratoire; Puces à ADN; Chambres noires [photographie]; Mire-oeufs; Coffrets pour lames de microscopes; Doseurs; Fichiers d’images téléchargeables; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; Fichiers de musique téléchargeables; Serre-fils [électricité]; Baladeurs; Baladeurs multimédias; Alliages métalliques (fils en -) [fusibles]; Compte-fils; Trépieds pour appareils photographiques; Sécheuses pour la photographie; Égouttoirs pour travaux photographiques; Pression (Mesureurs de -); Enregistreurs de pression; Gants de plongée; Masques de plongée; Scaphandres; Lecteurs DVD; Dynamomètres; Chaussettes chauffées électriquement; Accouplements électriques; Accumulateurs électriques; Accumulateurs électriques pour véhicules; Timbres avertisseurs électriques; Commande à distance d’opérations industrielles (Installations électriques pour la -); Piles électriques; Surveillance (Appareils électriques de -); Collecteurs électriques; Condensateurs électriques; Contacts électriques; Contrôle (Appareils électriques de -); Fils électriques; Conducteurs électriques; Redresseurs de courant; Vol (Installations électriques pour préserver du -); Câbles électriques; Conduites d’électricité; Mesure (Appareils électriques de -); Relais électriques; Interrupteurs; Serrures électriques; Bobines électriques; Limiteurs [électricité]; Transformateurs; Résistances électriques; Aiguilles de chemins de fer (Appareils électrodynamiques pour la commande à distance des -); Signaux (Appareils électrodynamiques pour la commande à distance des -); Électrolyseurs; Aimants; Agendas électroniques; Traducteurs électroniques de poche; Étiquettes électroniques pour marchandises; Tableaux d’affichage électroniques; Publications électroniques téléchargeables; Épidiascopes; Ergomètres; Étuis pour pince-nez; Facturer (Machines à -); Fermentation (appareils de -) [appareils de laboratoire]; Cinématographiques (Dispositifs pour le montage des films -); Films exposés; Films pour l’enregistrement des sons; Filtres pour masques respiratoires; Filtres pour la photographie; Ampoules de flash; Flashes [photographie]; Écrans fluorescents; Photocopieurs; Photomètres; Phototélégraphie (Appareils pour la -); Photographiques (Appareils -); Cellules photovoltaïques; Contrôle de l’affranchissement (Appareils de -); Fréquencemètres; Piles galvaniques; Éléments galvaniques; Galvanomètres; Gaz (Appareils pour l’analyse des -); Gazomètres [instruments de mesure]; Protège-dents; Cartes magnétiques codées; Traitement de l’information (Appareils pour le -); Circuits intégrés; Guichets automatiques [DAB]; Enregistrements sonores (Supports d’ -); Sonomètres; Enregistrement du son (Appareils pour l’ -); Reproduction du son (Appareils pour la -); Programmes d’ordinateurs enregistrés; Triangles de signalisation pour véhicules en panne; Poids; Écrans pour la protection du visage des ouvriers; Verre revêtu d’un dépôt conducteur; Ondemètres; GPS [systèmes de repérage universel] (appareils pour -); Rapporteurs [instruments de mesure]; Semi-conducteurs; Gants pour
la protection contre les accidents; Nécessaires mains libres pour téléphones; Enrouleurs [photographie]; Clinomètres; Hologrammes; Sifflets pour appeler les chiens; Fréquence (Appareils à haute -); Altimètres; Pavillons de haut-parleurs; Étuis pour verres de contact; Bobines électriques (Supports de -); Peaux (Appareils à mesurer l’épaisseur des -); Hydromètres; Hygromètres; Gaines d’identification pour fils électriques; Couveuses pour la culture bactérienne; Inducteurs [électricité]; Intermédiaires [photographie]; Diapositives (Appareils de cadrage pour -); Protection (Dispositifs de -) contre les rayons X non à usage médical; Équilibrage (Dispositifs d’ -); Miroirs d’inspection pour travaux; Essais de matériaux (Instruments et machines pour -); Intercommunication (Appareils d’ -); Interfaces [informatique]; Ionisation (Appareils d’ -) non pour le traitement d’air ou d’eau; Judas optiques pour portes; Automates à musique à prépaiement; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Cartes de circuits imprimés; Distributeurs de billets [tickets]; Calibres; Anneaux à calibrer; Caisses enregistreuses; Protection contre la rouille (Dispositifs cathodiques pour la -); Cathodes; Fils d’identification pour fils électriques; Chaînettes de pince-nez; Lunettes (Instruments à -); Enregistreurs kilométriques pour véhicules; Habillement pour la protection contre le feu; Vêtements pour la protection contre le feu; Battes pour incendie; Genouillères pour ouvriers; Pince-nez; Clignotants [signaux lumineux]; Aimants décoratifs [magnets]; Gilets pare-balles; Boussoles; Cordons de pince-nez; Cordonnets pour téléphones mobiles; Cuivre (Fils de -) isolés; Coupleurs [informatique]; Bandes de nettoyage de têtes de lecture; Casques à écouteurs; Galènes [détecteurs]; Mercure (Niveaux à -); Mobilier spécial de laboratoire; Fours de laboratoire; Lampes pour chambres noires [photographie]; Géodésiques (Appareils et instruments -); Chaînes d’arpenteur; Arpentage (Instruments d’ -); Ordinateurs portables; Lasers non à usage médical; Soudeurs (Masques de -); Diodes électroluminescentes [DEL]; Canalisations électriques; Bonnettes [optique]; Lecteurs [informatique]; Régulateurs [variateurs] de lumière; Héliographiques (Appareils -); Fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; Pointeurs électroniques à émission de lumière; Posemètres; Crayons électroniques pour unités d’affichage visuel; Règles [instruments de mesure]; Plombs de fils à plomb; Plombs de sondes; Loupes [optique]; Lochs; Bulle (Niveaux à -); Aéromètres; Boîtiers de haut-parleurs; Haut-parleurs; Verrerie graduée; Cuillers doseuses; Argent (Machines à compter et trier l’ -); Rubans magnétiques; Unités à bande magnétique [informatique]; Disques magnétiques; Encodeurs magnétiques; Fils magnétiques; Supports de données magnétiques; Cartes magnétiques d’identification; Bracelets magnétiques d’identification; Gabarits [instruments de mesure]; Manomètres; Arrondisseurs pour la couture; Bouées de repérage; Mesures; Conduites d’électricité (matériel pour -) [fils, câbles]; Enseignes mécaniques; Jeton (Mécanismes pour appareils déclenchés par l’introduction d’un -); Prépaiement (Mécanismes pour appareils à -); Mesureurs; Couturières (Mètres de -); Mesure (Instruments de -); Planchettes [instruments d’arpentage]; Mégaphones; Lacto-densimètres; Pèse-lait; Scientifiques (Membranes pour appareils -); Détecteurs d’objets métalliques à usage industriel ou militaire; Météorologiques (Instruments -); Mètres [instruments de mesure]; Métronomes; Microphones; Palmers; Vis micrométriques pour instruments d’optique; Microprocesseurs; Microscopes; Microtomes; Signaux de brume non explosifs; Téléphones portables; Modems; Gaines pour câbles électriques; Moniteurs [programmes d’ordinateurs]; Moniteurs [matériel]; Montures de pince-nez; Tapis de souris; Télévision (Mécanismes à prépaiement pour appareils de -); Physique (Appareils et instruments de -); Nautiques (Appareils et instruments -); Navigation (appareils de -) pour véhicules [ordinateurs de bord]; Navigation (Instruments pour la -); Tubes lumineux pour la publicité; Filets de protection contre les accidents; Pinces nasales pour plongeurs et nageurs; Verniers; Ordinateurs blocs-notes; Objectifs [optique]; Astrophotographie (Objectifs pour l’ -); Octants; Oculaires; Ohmmètres; Inverseurs [électricité]; Plateaux de laboratoire; Scolaires (Appareils -); Tubes à décharges électriques autres que pour l’éclairage; Déclencheurs [photographie]; Batteries d’allumage; Antiparasites (dispositifs -) [électricité]; Récepteurs [audio, vidéo]; Tampons d’oreilles pour la plongée; Télérupteurs; Additionner (Machines à -); Verre optique; Optiques (Appareils et instruments -); Lunetterie (Articles de -); Condensateurs optiques; Supports de données optiques; Câbles à fibres optiques; Lampes optiques; Lentilles optiques; Lecteurs optiques; Disques optiques; Oscillographes; Régulateurs contre les surtensions; Ozoniseurs [ozonisateurs]; Parcomètres [parcmètres]; Compas [instruments de mesure]; Jauges; Lunettes (Niveaux à -); Périscopes; Pipettes; Planimètres; Tourne-disques; Tables traçantes [traceurs]; Polarimètres; Repose-poignets pour matériel informatique; Bureau (Machines de -) à cartes perforées; Mannequins pour exercices de secours [appareils d’instruction]; Talkies-walkies; Mesure de précision (Appareils de -); Trébuchets [balances]; Pointeurs [horloges pointeuses]; Circuits imprimés; Prismes [optique]; Processeurs [unités centrales de traitement]; Logiciels de jeux; Projection (Appareils de -); Écrans de projection; Pyromètres; Radars; Postes de T.S.F.; Radiologie (Appareils de -) à usage industriel; Postes radiotéléphoniques; Postes radiotélégraphiques; Trames pour la photogravure; Éprouvettes; Bouées de sauvetage; Ceintures de sauvetage; Échelles de sauvetage; Filets de sauvetage; Secours (Dispositifs de -); Gilets de sauvetage; Radeaux de sauvetage; Disques réflecteurs individuels pour la prévention des accidents de la circulation; Réfractomètres; Réfracteurs; Régulateurs d’éclairage de scène; Acoustiques (Dispositifs de nettoyage pour disques -); Mathématiques (Instruments -); Règles à calcul; Calculer (Machines à -); Disques à calcul; Rhéostats; Respiration (Appareils pour la -), à l’exception de ceux pour la respiration artificielle; Respirateurs pour le filtrage de l’air; Cornues; Lunettes de visée pour armes à feu; Trusquins; Rayons X (Appareils à -) non à usage médical; Rayons X (Tubes à -) non à usage médical; Films radiographiques exposés; Radiographies autres qu’à usage médical; Écrans radiologiques à usage industriel; Détecteurs de fumée; Grilles pour accumulateurs électriques; Saphirs de tourne-disques; Satellites à usage scientifique; Navigation (Appareils de -) par satellite; Explorateurs [scanneurs] informatique; Commutateurs; Commutation (Appareils électriques de -); Tableaux de connexion; Pupitres de distribution [électricité]; Boîtes à clapets [électricité]; Armoires de distribution [électricité]; Minuteries [à l’exception de celles pour l’horlogerie]; Compas de marine; Navale (Appareils de signalisation -); Écrans [photographie]; Fils à plomb; Disques acoustiques; Changeurs de disques [informatique]; Chaussures de protection contre les accidents, irradiations et le feu; Clôtures électrifiées; Taraudage (Jauges de -); Réglets [règles à coulisse]; Pieds à coulisse; Signalisation lumineuse ou mécanique; Radio (Appareils de téléappel -); Trousses de dissection [microscopie]; Sextants; Sphéromètres; Cloches de signalisation; Bouées de signalisation; Panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; Sifflets de signalisation; Lanternes à signaux; Plaquettes de silicium pour circuits intégrés; Simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules; Sirènes; Obturateurs [photographie]; Creusets; Contrôleurs de vitesse pour véhicules; Indicateurs de vitesse; Mesurage de la vitesse (appareils pour le -) [photographie]; Régulateurs de vitesse
de tourne-disques; Films (Appareils à couper les -); Logiciels [programmes enregistrés]; Valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques]; Sonars; Sondage (Appareils et machines de -); Lignes de sondes; Sondes à usage scientifique; Rails électriques pour le montage de projecteurs; Survolteurs; Combinaisons spéciales de protection pour aviateurs; Étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques; Vêtements spéciaux pour laboratoires; Spectrographes; Spectroscopes; Miroirs [optique]; Bacs de rinçage [photographie]; Aimants (Bobines d’électro- -); Lunettes de sport; Porte-voix; Bâches de sauvetage; Gicleurs d’incendie; Compte-pas [podomètres]; Câbles de démarrage pour moteurs; Pieds d’appareils photographiques; Voter (Machines à -); Stéréoscopes; Stéréoscopiques (Appareils -); Astronomie (Appareils et instruments pour l’ -); Dessous de cornues; Prises de courant; Commutatrices; Disjoncteurs; Indicateurs de perte électrique; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; Saccharimètres; Sulfitomètres; Tachomètres; Taximètres; Dessins animés; Téléprompteurs; Machines de traitement de texte; Télécopieurs; Téléphoniques (Transmetteurs -); Téléphoniques (Appareils -); Fils téléphoniques; Écouteurs téléphoniques; Fils télégraphiques; Télégraphes [appareils]; Télescopes; Télévision (Appareils de -); Téléscripteurs; Compteurs; Bouliers compteurs; Indicateurs de température; Mannequins pour essais de collision; Théodolites; Tubes thermoïoniques; Thermomètres, non à usage médical; Thermostats; Thermostats pour véhicules; Temps (Appareils pour l’enregistrement de -); Compte-tours; Accidents (Dispositifs de protection personnelle contre les -); Claviers d’ordinateur; Bras acoustiques pour tourne-disques; Totalisateurs; Lanternes magiques; Transistors [électronique]; Transpondeurs; Triodes; Filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie; Romaines [balances]; Uromètres; Clés USB; Tubes vacuum [T.S.F.]; Vacuomètres; Détecteurs de fausse monnaie; Variomètres; Masques de protection; Conjoncteurs; Harnais de sécurité [autres que pour sièges de véhicules ou équipement de sport]; Bouchons indicateurs de pression pour valves; Raccords de lignes électriques; Manchons de jonction pour câbles électriques; Tableaux de distribution [électricité]; Boîtes de dérivation [électricité]; Agrandissements (appareils pour -) [photographie]; Feux de signalisation pour la circulation; Bornes routières lumineuses ou mécaniques; Enseignes lumineuses; Jumelles [optique]; Tubes amplificateurs ou lampes d’amplificateurs; Amplificateurs; Réducteurs [électricité]; Bandes vidéo; Cassettes vidéo; Magnétoscopes; Écrans vidéo; Cartouches de jeux vidéo; Viscosimètres; Alidades à lunettes; Régulateurs de voltage pour véhicules; Voltmètres; Pare-étincelles; Observation (Instruments d’ -); Chaleur (Appareils de contrôle de -); Nivellement (Instruments de -); Niveaux [instruments pour donner l’horizontale]; Indicateurs de niveau d’eau; Pesage (Appareils et instruments de -); Bascules [appareils de pesage]; Pesage (Machines de -); Balances; Ballons météorologiques; Baguettes de sourciers; Anémomètres; Manches à air [indicateurs de vent]; Calculatrices de poche; Sabliers; Fusibles; Self (Bobines de -); Émetteurs [télécommunication]; Émetteurs signaux électroniques; Transmetteurs [télécommunication]; Viseurs photographiques; Ronfleurs; Lunettes de soleil; Piles solaires; Pèse-sels; Pèse-acide; Accumulateurs (Pèse-acide pour -).
Jedná-li se o hospodářské lesy a rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb, pak se zjistí cena pozemku vynásobením skutečné výměry pozemku v m2 částkou 3,80 Kč. Cena pozemku se také může zjistit dle platných cenových předpisů uvedených k 1.1. zdaňovacího období.
Slova senátora Daniela K. Inouye ….. Slova senátora Daniela K. Inouye: „Existuje stínová vláda s vlastním letectvem, vlastním námořnictvem, vlastním financováním a schopností uskutečňovat své vlastní ideje národního zájmu stranou vší kontroly, rozpočtu a stranou práva samotného“.       (Čtěte na stránkách Sueneé Universe)
Podle vědců výsledky tohoto výzkumu otevírají větší možnosti pro léčení alkoholismu: obnovení balance dopaminu v organizmu pomůže člověku adekvátně reagovat na vnější stimuly a rychleji se zbavit závislosti.       (Zdroj: Sputnik)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *